| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Podpis elektroniczny

Podpis elektroniczny

Dokumenty wysłane przez internet mogą wywoływać takie same skutki prawne jak dokumenty sporządzone w zwykłej formie pisemnej, opatrzone własnoręcznym podpisem. Jest to możliwe dzięki podpisowi elektronicznemu.

Trzeba zawrzeć umowę
 
Żeby uzyskać podpis elektroniczny, trzeba zawrzeć z podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne umowę i uzyskać stosowny certyfikat.
Zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy podmiot świadczący usługi certyfikacyjne przed zawarciem umowy jest obowiązany poinformować na piśmie lub w formie dokumentu elektronicznego (w rozumieniu ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne - Dz.U. nr 64, poz. 565), w sposób jasny i powszechnie zrozumiały o dokładnych warunkach użycia tego certyfikatu, a więc także o sposobie rozpatrywania skarg i sporów. W szczególności jednak taka informacja musi mówić o:
- zakresie i ograniczeniach stosowania certyfikatu,
- skutkach prawnych składania podpisów elektronicznych weryfikowanych za pomocą certyfikatu,
- systemie dobrowolnej rejestracji podmiotów kwalifikowanych i jej znaczeniu.
W przypadku wydawania certyfikatów niebędących kwalifikowanymi, informacja ta powinna zawierać również wskazanie, że podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą takiego certyfikatu nie wywołuje skutków prawnych równorzędnych złożeniu własnoręcznego podpisu.
Przekazanie tych informacji powinno nastąpić przed zawarciem umowy, co należy potwierdzić pismem.
Ponadto podmiot świadczący usługi certyfikacyjne, wydając kwalifikowane certyfikaty, jest obowiązany stosować takie procedury ich wydawania, by uzyskać od ubiegającego się pisemną zgodę na stosowanie danych służących weryfikacji jego podpisu elektronicznego, które są zawarte w wydanym certyfikacie.
NA PIŚMIE
Umowa o świadczenie usług certyfikacyjnych powinna być sporządzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności (art. 16 ust. 1 ustawy o podpisie elektronicznym).
Nieważność umowy o świadczenie usług certyfikacyjnych nie powoduje nieważności certyfikatu, gdy podmiot świadczący usługi przedstawił dokładne warunki użycia certyfikatu i zostało to potwierdzone pismem, a także gdy uzyskał zgodę.
 
Usługi certyfikacyjne
 
Prowadzenie działalności w zakresie usług certyfikacyjnych nie wymaga zezwolenia ani koncesji (art. 9 ustawy). Podmioty prowadzące taką działalność dzielą się jednak na dwie kategorie: zwykłe i kwalifikowane.
PODMIOTY CERTYFIKUJĄCE
- Zwykłym podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne może być każdy przedsiębiorca.
- Kwalifikowanym podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne może być podmiot wpisany do rejestru kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne (art. 23 ustawy) oraz posiadający zaświadczenie wykorzystywane do weryfikowania poświadczeń elektronicznych tego podmiotu, wydane przez ministra właściwego do spraw gospodarki.
Rejestr kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne prowadzi minister właściwy do spraw gospodarki. Rejestr ten oraz zaświadczenia certyfikacyjne są jawne, a więc publicznie dostępne, również w formie elektronicznej.
Uzyskanie wpisu do rejestru przez podmiot świadczący usługi certyfikacyjne stanowi potwierdzenie, że jest on instytucją posiadającą wystarczający potencjał merytoryczny i techniczny dla wystawcy kwalifikowanych certyfikatów i spełnia wymagania określone w ustawie.
Usługi certyfikacyjne mogą świadczyć także organy władzy publicznej i NBP, tyle że wyłącznie na użytek własny lub innych organów władzy publicznej. Jednostki samorządu terytorialnego mogą świadczyć usługi na potrzeby mieszkańców i tylko w celach niezarobkowych. Mogą wydawać tylko certyfikaty zwykłe (chyba że uzyskają wpis do rejestru podmiotów świadczących usługi kwalifikowane) ze wszystkimi konsekwencjami prawnymi.
Wybór podmiotu, z którym przedsiębiorca zawrze umowę, ma duże znaczenie dla skuteczności podpisu. Jeżeli podpis ma być równy pod względem skutków prawnych podpisowi własnoręcznemu, należy zawrzeć umowę z podmiotem kwalifikowanym.
Kwalifikowany certyfikat może zostać wystawiony dopiero po sprawdzeniu tożsamości osoby i po podpisaniu umowy. (tożsamość może zostać potwierdzona na podstawie dowodu osobistego, paszportu lub aktu notarialnego).
 

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Błotnicki

Of Counsel jednej z warszawskich kancelarii prawniczych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK