| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Podpis elektroniczny

Podpis elektroniczny

Dokumenty wysłane przez internet mogą wywoływać takie same skutki prawne jak dokumenty sporządzone w zwykłej formie pisemnej, opatrzone własnoręcznym podpisem. Jest to możliwe dzięki podpisowi elektronicznemu.

Regulacje prawne
 
W Polsce podpis elektroniczny został uregulowany ustawą z 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, która weszła w życie 16 sierpnia 2002 r. (dalej ustawa). Została ona oparta na przepisach Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z 13 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnotowych warunków ramowych dotyczących podpisu elektronicznego (1999/93/EC).
Ustawa określa warunki i skutki prawne stosowania podpisu elektronicznego, zasady świadczenia usług certyfikacyjnych oraz zasady nadzoru nad podmiotami świadczącymi te usługi.
Poza tym o podpisie elektronicznym mówią:
- rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie określenia warunków technicznych i organizacyjnych dla kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne, polityk certyfikacji dla kwalifikowanych certyfikatów wydawanych przez te podmioty oraz warunków technicznych dla bezpiecznych urządzeń służących do składania i weryfikacji podpisu elektronicznego (Dz.U. z 2002 r. nr 128, poz. 1094),
- rozporządzenie ministra gospodarki w sprawie określenia zasad wynagradzania za przeprowadzenie kontroli podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne związane z podpisem elektronicznym (Dz.U. z 2002 r. nr 128, poz. 1100),
- rozporządzenie ministra gospodarki w sprawie wzoru i szczegółowego zakresu wniosku o dokonanie wpisu do rejestru kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne oraz opłat za jego rozpatrzenie (Dz.U. z 2002 r. nr 128, poz. 1097),
- rozporządzenie ministra gospodarki w sprawie określenia sposobu prowadzenia rejestru kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne, wzoru tego rejestru oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach o wpis do rejestru (Dz.U. z 2002 r. nr 128, poz. 1099),
- rozporządzenie ministra finansów w sprawie określenia sposobu i szczegółowych warunków spełnienia obowiązku ubezpieczania odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone odbiorcom usług certyfikacyjnych (Dz.U. z 2002 r. nr 128, poz. 1096),
- rozporządzenie ministra gospodarki w sprawie określenia szczegółowego trybu tworzenia i wydawania zaświadczeń certyfikacyjnych (Dz.U. z 2002 r. nr 128, poz. 1101).
Wraz z wejściem w życie ustawy o podpisie elektronicznym zmieniono też art. 60 k.c. definiujący oświadczenie woli i art. 78 k.c. mówiący o formie pisemnej czynności prawnych.
Zmiany wprowadzone do k.c. są konsekwencją brzmienia art. 5 ust. 2 ustawy o podpisie elektronicznym, który mówi, że dane w postaci elektronicznej są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi - oczywiście z zastrzeżeniem spełnienia warunków określonych ustawą.
Ważne jest również wyraźne dopuszczenie składania oferty w postaci elektronicznej, co stanowi logiczną konsekwencję wprowadzenia art. 78 par. 2 k.c. Zgodnie z art. 661 par. 1 k.c. oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże składającego, jeżeli druga strona niezwłocznie potwierdzi jej otrzymanie. Jednakże przedsiębiorca składający ofertę w postaci elektronicznej jest zobowiązany przed zawarciem umowy poinformować o:
1) czynnościach technicznych składających się na procedurę zawarcia umowy;
2) skutkach prawnych potwierdzenia przez drugą stronę otrzymania oferty;
3) zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez przedsiębiorcę drugiej stronie treści zawieranej umowy;
4) metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych, które przedsiębiorca jest obowiązany udostępnić drugiej stronie;
5) językach, w których umowa może być zawarta;
6) kodeksach etycznych, które stosuje, oraz ich dostępności w postaci elektronicznej.
Ten przepis art. 66 1 par. 2 k.c. stosuje się odpowiednio, jeśli przedsiębiorca zaprasza drugą stronę do rozpoczęcia negocjacji, składania ofert albo do zawarcia umowy w inny sposób. Artykuł nie znajduje zastosowania do zawierania umów za pomocą poczty elektronicznej. Nie stosuje się go także w stosunkach między przedsiębiorcami, jeżeli strony tak postanowiły.
Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy, bezpieczny podpis elektroniczny znajdzie zastosowanie również przy czynnościach administracyjnych, wymagających podpisania dokumentów. Zgodnie z art. 63 par. 1 kodeksu postępowania administracyjnego, podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) mogą być wnoszone m.in. za pomocą poczty elektronicznej albo za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej właściwego organu administracji publicznej, umożliwiającego wprowadzenie danych do systemu teleinformatycznego tego organu. W przypadku wniesienia podania w formie dokumentu elektronicznego powinno ono:
1) być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, przy zachowaniu zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym oraz
2) zawierać dane w ustalonym formacie, zawarte we wzorze podania, określonym w odrębnych przepisach, jeżeli te przepisy nakazują wnoszenie podań według określonego wzoru.
 

Polecamy artykuły

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Sienkiewicz, Jaroszewski, Zamroch – Radcowie Prawni Spółka Partnerska

Kancelaria oferuje kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców, jak również pomoc dla klientów indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK