| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Nowe prawo w nowym roku - przewodnik dla przedsiębiorcy

Nowe prawo w nowym roku - przewodnik dla przedsiębiorcy

Przepisy, które weszły w życie 1 stycznia 2007 r., nałożyły dodatkowe obowiązki na przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w niektórych branżach - np. w dziedzinie recyklingu starych samochodów. Firmy uzyskały też nowe prawa - m.in. dostęp przez internet do niektórych danych swoich kontrahentów w Krajowym Rejestrze Sądowym. Na początku jednak niewiele podmiotów będzie z niego korzystało, ponieważ małe i średnie firmy najczęściej nie mają bezpiecznego podpisu elektronicznego. Nie została uregulowana ważna dla przedsiębiorców kwestia - tzw. jednego okienka do rejestracji.

Transport drogowy

 

Istotne zmiany do ustawy o transporcie drogowym wprowadziła nowela z 17 listopada 2006 r. (ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym - Dz.U. z 2006 r. nr 235, poz. 1701).
Żeby zatrudnić kierowcę przy przewozach drogowych, przedsiębiorca musi przede wszystkim zwrócić uwagę, czy spełnia on wymagania określone w znowelizowanych przepisach. Są to kryteria dotyczące:
- wieku (ukończone 21 lat),
- uprawnień (chodzi o uprawnienia do kierowania samochodem określone w prawie o ruchu drogowym),
- zdrowia (brak przeciwwskazań fizycznych i psychologicznych),
- kwalifikacji (uzyskanie tzw. kwalifikacji wstępnej i ukończenie szkolenia okresowego).
Aby uzyskać tzw. kwalifikacje wstępne i odbyć zajęcia teoretyczne i praktyczne oraz zdać testy kwalifikacyjne, kierowca powinien przebywać w kraju co najmniej przez 185 dni w roku ze względu na swoje więzi osobiste lub zawodowe, albo studiować w Polsce od co najmniej sześciu miesięcy i przedstawić zaświadczenie potwierdzające ten fakt. Do kwalifikacji wstępnej może przystąpić też osoba, która nie jest wprawdzie obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, lecz ma zamiar wykonywać przewozy na rzecz podmiotu mającego siedzibę w Polsce.
W czasie zajęć teoretycznych i praktycznych przyszły kierowca zdobywa wiadomości dotyczące racjonalnego kierowania pojazdem (chodzi o umiejętność optymalizacji zużycia paliwa, zapewnienia bezpieczeństwa pasażerom oraz w związku z przewożonym towarem, a także o znajomość właściwości technicznych samochodu).
Testy kwalifikacyjne przeprowadza okręgowa komisja egzaminacyjna powołana przez wojewodę.
Przewozy drogowe przedsiębiorca może powierzyć kierowcy, który uzyskał wpis do polskiego krajowego prawa jazdy. Wpis ten potwierdza, że kierowca spełnia niezbędne wymogi do wykonywania przewozów.
Gdyby kierowca nie miał polskiego prawa jazdy, spełnienie wymagań zostaje potwierdzone w karcie kwalifikacji kierowcy, którą wydaje mu na 5 lat starosta właściwy dla siedziby przedsiębiorcy-pracodawcy.
Żeby uzyskać kartę kwalifikacji, kierowca powinien wystąpić z wnioskiem do starosty i przedłożyć kopię: świadectwa kwalifikacji zawodowych, orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania pracy kierowcy, a także oświadczenie przedsiębiorcy (lub innego podmiotu) potwierdzające te okoliczności. Badania lekarskie i psychologiczne będą przeprowadzane co pięć lat. Jeżeli zaś kierowca ukończy 60 lat, to będą one prowadzone co 30 miesięcy.
Podstawa prawna:
- Ustawa z 17 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. nr 235 poz. 1701).

 

Prowadzenie ośrodka szkolenia

 

Znowelizowane przepisy ustawy o transporcie drogowym wprowadziły również zmiany dotyczące prowadzenia ośrodka szkolenia. Zanim przedsiębiorca rozpocznie taką działalność, powinien uzyskać wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia.
Powinien mieć warunki lokalowe, wyposażenie dydaktyczne, miejsce do prowadzenia zajęć praktycznych oraz do jazdy w warunkach specjalnych. Prócz tego przedsiębiorca musi posiadać odpowiednie samochody - zależnie od zakresu prowadzonego szkolenia - oraz opracować szczegółowy program. Musi także zapewnić wykładowców o umiejętnościach i wykształceniu niezbędnym do zapewnienia prawidłowego szkolenia oraz osoby z uprawnieniami techniki jazdy.
Ośrodek szkolenia może prowadzić przedsiębiorca, który nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych lub za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów (jeśli przedsiębiorcą jest osoba prawna, to żaden członek jej organu nie może być skazany za te przestępstwa).
Aby zostać wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia, należy złożyć wniosek wraz z załącznikami i oświadczeniem.
We wniosku przedsiębiorca powinien podać m.in. swoje oznaczenie, siedzibę, adres albo miejsce zamieszkania, numer w ewidencji działalności gospodarczej albo w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz NIP. Powinien również wskazać miejsce, w którym będzie ośrodek prowadził.
Załącznikami są: program szkolenia, kopia dokumentów potwierdzających kwalifikacje i wiedzę instruktorów techniki jazdy oraz wykładowców, kopie dokumentów - m.in. mówiących o warunkach lokalowych i wyposażeniu dydaktycznym.
Podstawa prawna:
- Ustawa z 17 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. nr 235, poz. 1701).

 

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

KPDA Biuro rachunkowe

Doradztwo podatkowe, księgowość dla firm i obsługa w zakresie sprawozdawczości, kadr i płac oraz audytu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK