| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Nowe prawo w nowym roku - przewodnik dla przedsiębiorcy

Nowe prawo w nowym roku - przewodnik dla przedsiębiorcy

Przepisy, które weszły w życie 1 stycznia 2007 r., nałożyły dodatkowe obowiązki na przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w niektórych branżach - np. w dziedzinie recyklingu starych samochodów. Firmy uzyskały też nowe prawa - m.in. dostęp przez internet do niektórych danych swoich kontrahentów w Krajowym Rejestrze Sądowym. Na początku jednak niewiele podmiotów będzie z niego korzystało, ponieważ małe i średnie firmy najczęściej nie mają bezpiecznego podpisu elektronicznego. Nie została uregulowana ważna dla przedsiębiorców kwestia - tzw. jednego okienka do rejestracji.

Obowiązki prowadzących stacje demontażu

 

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą stacje demontażu, muszą przyjmować każdy pojazd wycofany z eksploatacji, pod warunkiem że ma on cechy identyfikacyjne.
Chodzi o numer VIN albo numer nadwozia, podwozia lub ramy. Od właścicieli pojazdów przedsiębiorcy ci mogą pobierać opłaty.
Od 1 stycznia 2007 r. nie wolno pobierać takich opłat od pojazdów wprowadzonych na terytorium kraju przed 1 lipca 2002 r., gdy pojazd
- został zarejestrowany w Polsce
- został wycofany z eksploatacji
jest kompletny oraz nie zawiera innych odpadów, które nie pochodziłyby z niego.
Warunki te muszą być spełnione łącznie. Za kompletny uważany jest pojazd mający wszystkie istotne elementy i masę nie mniejszą niż 90 proc. masy pierwotnej.
Podstawa prawna:
- Art. 23 ust. 3 ustawy z 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz.U. nr 25, poz. 2002).

 

Obowiązki producentów biokomponentów i biopaliw

 

Przedsiębiorcy mogą produkować biokomponenty, a rolnicy, grupy producentów rolnych i grupy osób fizycznych prowadzących działalność rolniczą w gospodarstwach rolnych - biopaliwa.
Zanim przedsiębiorca rozpocznie wytwarzanie, magazynowanie lub wprowadzanie do obrotu biokomponentów, powinien uzyskać wpis do rejestru wytwórców, który prowadzi prezes Agencji Rynku Rolnego. Aby uzyskać wpis, przedsiębiorca powinien złożyć wniosek i wykazać, że ma tytuł prawny do obiektów budowlanych, w których będzie prowadził działalność gospodarczą. Musi też mieć zezwolenie na prowadzenie składu oraz dysponować odpowiednimi urządzeniami technicznymi i obiektami budowlanymi. Urządzenia powinny spełniać wymagania określone w przepisach przeciwpożarowych, sanitarnych i o ochronie środowiska.
We wniosku o wpis przedsiębiorca musi wskazać oznaczenie swojej firmy, podać NIP i REGON, a jeśli jest osobą fizyczną, to również PESEL. Przedsiębiorca musi też określić rodzaj, zakres i miejsce wykonywanej działalności gospodarczej. Powinien również oświadczyć, że nie zalega z wpłatami na rzecz organów podatkowych, ZUS albo KRUS. O każdej zmianie danych wytwórca powinien poinformować organ rejestrowy.
Działalność może prowadzić przedsiębiorca, który nie był karany za przestępstwa skarbowe, przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu lub papierami i papierami wartościowymi oraz ma zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego wydane przez naczelnika urzędu celnego.
Organ rejestrowy może wykreślić wytwórcę z rejestru, gdy złożył oświadczenie niezgodne ze stanem faktycznym, albo gdy nie spełnia warunków wykonywania działalności. Organ rejestrowy ma prawo zakazać prowadzenia działalności przedsiębiorcy, który rażąco narusza warunki wymagane do wykonywania tej działalności, albo nie usunął naruszeń w terminie wyznaczonym przez organ rejestrowy. Takimi naruszeniami może być np. wprowadzanie do obrotu biokomponentów bez certyfikatu jakości czy niespełniających wymagań jakościowych. Taki zakaz organ wydaje również, gdy naczelnik urzędu celnego cofnął przedsiębiorcy zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego.
Do wytwarzania biokomponentów przedsiębiorca powinien wykorzystać surowce rolnicze z gospodarstwa rolnego położonego w państwie należącym do UE, biomasę lub surowce rolnicze z produkcji własnej.
Biokomponenty wprowadzane do obrotu, używane do wytwarzania paliw ciekłych albo biopaliw ciekłych powinny spełniać wymagania jakościowe, potwierdzone certyfikatem jakości.
Z kolei biopaliwa ciekłe na własny użytek mogą wytwarzać rolnicy, którzy uzyskali wpis do rejestru rolników. Takie same uprawnienia mają grupy producentów rolnych oraz grupy osób fizycznych prowadzących działalność rolniczą w gospodarstwach rolnych, ale pod warunkiem, że będą wytwarzały biopaliwa wyłącznie na własny użytek członków tej grupy.
Na wniosek rolnika lub grupy wpisu dokonuje prezes Agencji Rynku Rolnego, który jest organem rejestrowym. Rolnik powinien określić we wniosku m.in. miejsce, rodzaj i maksymalną ilość wytwarzanych w ciągu roku biopaliw ciekłych na własny użytek, rodzaj i wydajność instalacji do wytwarzania ich oraz powierzchnię użytków rolnych, które posiada.
Aby rozpocząć wytwarzanie, rolnik powinien uzyskać zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego i musi dysponować urządzeniami technicznymi oraz obiektami budowlanymi, które spełniają wymogi sanitarne, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska.
W ciągu 14-dni od wpływu kompletnego wniosku wraz z oświadczeniem rolnika organ rejestrowy wydaje zaświadczenie, że wpisał go do rejestru. Gdyby jednak rolnik został wezwany przez organ rejestrowy do uzupełnienia wniosku, to ów 14-dniowy termin biegnie od wpływu uzupełnionego wniosku.
Rolnik może zostać wykreślony z rejestru, gdyby sprzedawał albo zbywał w innej formie biopaliwa wytworzone na własny użytek, albo gdyby naczelnik urzędu celnego cofnął mu zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego.
Rolnicy, którzy wytwarzają biopaliwa ciekłe na własny użytek, powinni w ciągu 45 dni od zakończenia roku kalendarzowego przekazywać sprawozdania roczne prezesowi Agencji Rynku Rolnego. Informują w nich o ilości i rodzajach surowców użytych do wytworzenia biopaliw ciekłych oraz o biopaliwach ciekłych na własny użytek wytworzonych i zużytych.
Podstawa prawna:
- Ustawa z 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz.U. nr 159, poz. 1199).

 

Polecamy artykuły

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Comarch

Producent i dostawca nowoczesnych systemów informatycznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK