| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Jak skorzystać z usług biura informacji gospodarczej

Jak skorzystać z usług biura informacji gospodarczej

Przedsiębiorca może przekazywać do biura informacje gospodarcze, określone dane w celu ich ujawnienia, jeżeli zawarł z takim biurem umowę o udostępnianie tych informacji. Przedsiębiorca może w każdym momencie przekazać do biura informację gospodarczą dotyczącą posłużenia się wobec niego podrobionym lub cudzym dokumentem.

Przekaz informacji

Przedsiębiorca może przekazywać do BIG informacje gospodarcze w celu ich ujawnienia, jeżeli zawarł z biurem umowę o udostępnianie tych informacji. Umowę, o której mowa, sporządza się na piśmie pod rygorem nieważności. W razie zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca powinien niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni, rozwiązać przedmiotową umowę.

Należy pamiętać, że informacje gospodarcze o zobowiązaniach konsumentów mogą przekazywać do biura tylko niektórzy przedsiębiorcy. Chodzi tu np. o banki, zakłady ubezpieczeń, firmy leasingowe; wynajmujących lokale czy operatorów telewizji kablowej i satelitarnej.

Z pewnym zastrzeżeniem (zawartym w art. 10 ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczej), każdy przedsiębiorca może przekazać do biura informację gospodarczą dane o zobowiązaniu albo zobowiązaniach innego przedsiębiorcy tylko wówczas, gdy spełnione są łącznie następujące warunki:
- zobowiązania powstały z tytułu umowy związanej z wykonywaniem działalności gospodarczej przez obydwu przedsiębiorców;
- łączna kwota zobowiązań wobec przedsiębiorcy wynosi co najmniej 500 złotych;
- świadczenie jest wymagalne od co najmniej 60 dni;
- upłynął co najmniej miesiąc od wysłania przez przedsiębiorcę będącego wierzycielem, listem poleconym na adres do korespondencji wskazany przez dłużnika, a jeżeli dłużnik nie wskazał takiego adresu - na adres siedziby dłużnika, wezwania do zapłaty, zawierającego ostrzeżenie o zamiarze przekazania danych do biura informacji gospodarczej, z podaniem firmy i adresu siedziby tego biura.
 
Dostęp do informacji
 
BIG ujawnia informacje gospodarcze w drodze teletransmisji na wniosek każdej osoby złożony w drodze teletransmisji. Regulamin funkcjonowania biura informacji gospodarczej może dopuszczać także inne sposoby składania wniosku lub ujawniania informacji gospodarczych.
Podstawową zasadą jest, że biuro ujawnia wszystkie posiadane informacje gospodarcze w zakresie objętym wnioskiem.
Na żądanie przedsiębiorcy, który przekazał informacje gospodarcze do biura, biuro to niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni, dokonuje aktualizacji tych informacji lub je usuwa. Biuro informacji gospodarczej, na żądanie przedsiębiorcy, który przekazał informacje gospodarcze, powinno wstrzymać na czas określony ujawnianie tych informacji.
DOSTĘP DO INFORMACJI
Do otrzymywania informacji gospodarczych od BIG w określonych przypadkach są uprawnieni:
- Prokurator Krajowy
- Komendant Główny Policji
- Szef Biura Ochrony Rządu
- Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej
- Generalny Inspektor Informacji Finansowej
- Dyrektorzy izb skarbowych
- Dyrektorzy urzędów kontroli skarbowej
- Generalny Inspektor Nadzoru Bankowego
- Prezes Najwyższej Izby Kontroli
- Sądy
- Dyrektorzy izb celnych
Za każdorazowe udostępnienie informacji gospodarczych wymienionym podmiotom biuro pobiera opłatę zgodnie z obowiązującym w tym biurze cennikiem, nie wyższą jednak niż 2,50 złotego.
 
Aktualizacja informacji
 
Dla przykładu, przedsiębiorca musi niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni, zażądać od BIG, któremu przekazał dane o zobowiązaniu lub o posłużeniu się cudzym dokumentem, usunięcia tych danych w przypadku:
- całkowitego zaspokojenia zobowiązania, jego wygaśnięcia lub odroczenia jego wykonania,
- stwierdzenia faktu nieistnienia zobowiązania,
- powzięcia przez przedsiębiorcę wiadomości o odzyskaniu przez osobę utraconego dokumentu,
Ponadto przedsiębiorca powinien niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni, zażądać od biura aktualizacji informacji gospodarczych, przekazując do biura zmienione informacje gospodarcze, lub zażądać od biura usunięcia przekazanych informacji gospodarczych w przypadku:
- powzięcia wiarygodnej informacji, że przekazane informacje gospodarcze są nieprawdziwe,
- częściowego zaspokojenia zobowiązania,
- otrzymaniu wiarygodnej informacji o zmianie innych informacji gospodarczych przekazanych przez przedsiębiorcę do biura.
Przedsiębiorca ma prawo wglądu do przechowywanych przez biuro informacji, które go dotyczą, oraz prawo żądania od przedsiębiorcy, który te informacje przekazał, ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania lub usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały udostępnione, lub są przechowywane z naruszeniem prawa. Wgląd do informacji gospodarczej raz na 6 miesięcy jest bezpłatny.
 

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Skórski

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK