| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Umowa consultingu

Umowa consultingu

Udzielanie informacji, służenie komuś radą lub opinią to odwieczne formy aktywności gospodarczej. Consulting stanowi współczesne ramy organizacyjno-prawne dla tego typu działalności. Nie jest to jednak umowa uregulowana w kodeksie cywilnym.

W przypadku umów o doradztwo (consulting), jeśli strony same nie uregulują problematyki rozliczeń za wydatki poniesione przez doradcę w celu sporządzenia należytej opinii bądź udzielenia właściwej porady, będzie miał zastosowanie przepis art. 742 k.c. Ważne uwagi zawiera orzeczenie SN z 2 grudnia 2003 r. (sygn. akt III CK 167/02).
Otóż niezależnie od zapłaty wynagrodzenia za zlecenie, dający je musi zwrócić doradcy wydatki, jakie ten poczynił w celu należytego wykonania zlecenia (tu: opinii lub ekspertyzy), w tym do zwrotu odsetek ustawowych. Doradca działa bowiem na rachunek dającego zlecenie i nie jest zobowiązany do finansowania jego działalności. Chodzi oczywiście o wydatki konieczne i użyteczne, co wynika z celu, którym powinien się kierować doradca. Nie będzie więc mógł on żądać zwrotu nakładów poczynionych nawet na rachunek dającego zlecenie, jeśli nie służyły należytemu wykonaniu zlecenia (zbytkowne). Nie dotyczy to jednak sytuacji, kiedy wydatek został poniesiony na polecenie zleceniodawcy. Odsetki ustawowe, których może się domagać zleceniodawca, liczy się od poczynienia wydatku do dnia zapłaty.
Zwrot wydatków przysługuje doradcy również wtedy, kiedy jego czynności nie przyniosły spodziewanego rezultatu (np. przeprowadzone badania nie przyniosły oczekiwanych wyników). Z reguły bowiem usługi doradcy (konsultanta) opierają się na umowie starannego działania, a nie rezultatu. Obowiązkiem jego – jako profesjonalisty – jest przestrzeganie szczególnych środków ostrożności i wykorzystanie wszelkiej dostępnej wiedzy w danej dziedzinie. Obowiązki te odnoszą się więc do sposobu działania doradcy, a nie rezultatów wynikłych z udzielonych przez niego porad czy ze sporządzonej opinii.
Przyjmuje się, że doradca na tej samej podstawie może dochodzić zwrotu nakładów, jakie poczynił w związku z wykonaniem zlecenia ponieważ z reguły nakłady poprzedzają wydatki. Podobnie dopuszczalne jest żądanie od dającego zlecenie naprawienia szkody (np. utraty składnika majątku), jakie doradca poniósł w związku z wykonaniem zlecenia. Warunkiem jest jednak, by szkoda pozostawała w związku z wykonywaniem zleconej czynności. Dający zlecenie nie będzie musiał naprawiać szkody, jeśli nastąpiłaby ona nawet bez podjęcia się przez doradcę zlecenia, albo kiedy doradca swoim zawinionym działaniem wywołał szkodę, czy też wynikła ona z braku dostatecznych kwalifikacji doradcy.
Niezależnie od tego dający zlecenie powinien zwolnić doradcę z zobowiązań, które ten w imieniu własnym zaciągnął w celu należytego wykonania zlecenia (np. kupił bądź zlecił wykonania środków do przeprowadzenia badań niezbędnych dla sporządzenia ekspertyzy). Może to nastąpić po prostu przez wykonanie świadczenia do rąk wierzyciela, jak i w drodze przejęcia tego długu na zasadach określonych w art. 519 – 522 k.c. Doradca bowiem może żądać zwolnienia go od zadłużenia od chwili jego zaciągnięcia, tzn. bez konieczności oczekiwania na wygaśnięcie zlecenia oraz niezależnie od chwili powstania wymagalności tego zobowiązania.
W razie uchylania się dającego zlecenie od wykonania zobowiązania, które zostało zaciągnięte w celu należytego wykonania zlecenia, zleceniobiorca (tu: doradca) nie może przed sądem żądać od dającego zlecenia zapłaty należności wynikającej z tego długu. Przysługuje mu jedynie roszczenie o nakazanie dającemu zlecenie przejęcia tego długu. Oświadczenie dającego zlecenie w tym przedmiocie będzie zastępować ewentualny wyrok sądu. Jeśli wierzyciel nie wyrazi jednak zgody na zmianę dłużnika, wtedy dający zlecenie będzie odpowiadał względem zleceniobiorcy za to, że wierzyciel nie będzie od niego żądał spełnienia świadczenia (art. 521 par. 2 k.c.).

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawnicza Skibiński

Specjalista w zakresie prawa samorządowego, gospodarczego oraz spraw odszkodowawczych. Kancelaria prowadzi blog prawniczy „Filiżanka Prawa”.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK