| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Umowa franchisingu

Umowa franchisingu

Umowa franchisingu łączy uzależnienie jednego przedsiębiorcy od drugiego z pewną samodzielnością podmiotu podległego, działającego na własny rachunek. Podstawową zaletą takiego kontraktu z punktu widzenia uczestnika sieci jest uzyskiwanie technologii i skutecznych metod zarządzania na czytelnych zasadach, zaś dla udostępniającego know-how, czyli dla franchisodawcy, jest to droga szybkiej ekspansji za cudze, bo franchisobiorcy, pieniądze.

Treść umowy
 
Elementem przedmiotowo istotnym umowy franchisingu jest po stronie franchisodawcy udostępnienie pakietu franchisingowego, zaś po stronie franchisobiorcy – świadczenia pieniężne w zamian za prawo korzystania z recepty na sukces zawartej w pakiecie. Wokół tych dwóch elementów skupiają się prawa i obowiązki stron, stanowiące treść konkretnej umowy.
Umowa franchisingu powinna precyzyjne określać prawa i obowiązki stron oraz wszelkie inne istotne warunki współpracy. Powinna odzwierciedlać interes członków sieci franchisingowej w ochronie praw własności przemysłowej i intelektualnej franchisodawcy. Równie ważne jest, by gwarantowała utrzymanie jednolitego wizerunku i reputacji sieci.
Za każdym razem zakres konkretnych praw i obowiązków kształtuje wola stron zgodnie z założeniem, że obowiązki jednej strony umowy są zarazem uprawnieniem drugiej strony. W przypadku franchisingu wzajemne prawa i obowiązki może kształtować nie tylko sama umowa o udostępnienie sieci. Częstą praktyką jest zawieranie obok głównej umowy szczegółowych umów nazwanych, np. najmu lub leasingu.
Kolejną charakterystyczną cechą franchisingu jest to, że układ praw i obowiązków stron umowy jest zmienny w czasie. Zależy od etapu rozwoju przedsiębiorstwa franchisingowego (korzystającego z sieci). Niektóre obowiązki istnieją także po zakończeniu umowy. Jest to związane ze znajomością korzystającego z sieci tajemnic udostępniającego.
Przyjmuje się, że podstawowym obowiązkiem udostępniającego sieć na początku współpracy z korzystającym jest przekazanie pakietu franchisingowego oraz dokumentów koniecznych przy tworzeniu nowej jednostki, a także:
• ocena i pomoc w wyborze lokalizacji jednostki,
• sporządzanie planów urządzenia i wystroju wnętrza lokalu korzystającego z sieci,
• sporządzanie planów finansowych przyszłej działalności,
• przygotowywanie planów reklamowych,
• doradztwo i pomoc w uzyskaniu wszelkich potrzebnych zezwoleń,
• ustalenie kryteriów naboru personelu,
• udzielanie wskazówek organizacyjnych i w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej,
• szkolenie pracowników,
• pouczenie w sprawie obsługi klientów,
• przygotowanie i dostarczanie programu pozwalającego prowadzić rachunkowość, który pozwoliłby na późniejsze porównywanie wyników finansowych przedsiębiorców z sieci.
Obowiązki udostępniającego sieć rodzą po stronie korzystającego z niej obowiązek wniesienia jednorazowej opłaty wstępnej, stanowiącej ekwiwalent kosztów poniesionych przez udostępniającego w związku z rozszerzeniem sieci.
Z chwilą otwarcia sieci i rozpoczęcia działalności wynikającej z umowy franchisingowej, między stronami umowy powstaje nowy układ stosunków. Na tym etapie udostępniający sieć ma prawo do:
• przeprowadzania okresowych i wyrywkowych kontroli korzystającego; w szczególności ma dostęp do wszelkiej jego dokumentacji rachunkowej i finansowej związanej z przedsiębiorstwem oraz do pomieszczeń, w których korzystający z sieci prowadzi działalność,
• okresowych opłat, których wysokość jest pochodną osiąganego przez korzystającego z sieci zysku lub obrotów (nieprzekraczających w zasadzie 10 proc.),
• opłat dodatkowych, w szczególności na reklamę (tworzą one centralny fundusz reklamowy zarządzany przez udostępniającego sieć, który prowadzi na rzecz wszystkich podmiotów z sieci kampanie reklamowe), a także innych opłat, z których najważniejsza jest za okresowe przedłużanie obowiązywania umowy,
• żądania, by korzystający z sieci używał jedynie udostępnionego mu pakietu franchisingowego, tzn. aby korzystał jedynie z udostępnionych mu znaków towarowych, wzorów użytkowych i zdobniczych, firmowych, symboliki, kolorystyki itd.,
• domagania się dochowania udostępnionych przystępującemu do sieci tajemnic i receptur,
• oczekiwania od korzystającego z know-how lojalności i niepodejmowania konkurencyjnej działalności (uprawnienia tego typu mogą być wzmocnione karami umownymi),
• wymagania od korzystającego z sieci, by nabywał surowce, materiały czy określone produkty od niego lub od wskazanych dostawców (pozwala to utrzymać jednakowy standard oraz jakość towarów i usług oferowanych w sieci).
Powiązania funkcjonalne, strukturalne i organizacyjne uczestników sieci wymagają stałej ich współpracy. Z tego tytułu udostępniający pakiet franchisingowy jest obowiązany do stałego wspierania swego kontrahenta w zakresie doradztwa ekonomicznego, prawnego i finansowego, do bieżącego informowania go o wynikach badań i prognoz oraz o wszelkich innowacjach, ulepszeniach oraz nowych technologiach wprowadzanych przez udostępniającego sieć. Współdziałanie oznacza także organizowanie przez udostępniającego szkoleń personelu zatrudnionego w sieci. Tak rozumiane współdziałanie jest w interesie obydwu stron. Korzystającemu zapewnia stały rozwój przez dostęp do innowacji handlowo-prokukcyjno- marketingowych franchisodawcy. Udostępniającemu sieć zapewnia natomiast stałą jednolitość i jakość towarów i usług oferowanych w sieci, co bezpośrednio przekłada się na wizerunek na rynku nie tylko franchisobiorcy i franchosodawcy, ale i całego systemu.
Wspomniano już, że cechą charakterystyczną umowy franchisingu jest m.in. to, że jej moc rozciąga się także po upływie czasu, na jaki ją zawarto. Wiąże się to z powierzeniem tajemnic korzystającemu z sieci przez udostępniającego. Dlatego podstawowymi obowiązkami korzystającego z sieci po ustaniu franchisingu jest respektowanie w dalszym ciągu tajemnic związanych z siecią, przestrzeganie lojalności oraz nipodejmowanie konkurencyjnej działalności.
KONIECZNE ELEMENTY UMOWY
Według kodesku etycznego franchisingu niezbędne minimum warunków umowy powinno zawierać:
• uprawnienia i obowiązki franchisodawcy,
• uprawnienia i obowiązki franchisobiorcy,
• wyszczególnienie towarów lub usług, które mają być dostarczone franchisobiorcy,
• warunki płatności dokonywanych przez franchisobiorcę,
• okres obowiązywania umowy (powinien być wystarczająco długi, by umożliwić franchisobiorcy zamortyzowanie inwestycji),
• warunki, na jakich może dojść do przedłużenia umowy,
• warunki, na jakich franchisobiorca może sprzedać lub przenieść tytuł prawny do działalności franchisingowej oraz ewentualne prawa pierwokupu franchisodawcy w tym zakresie,
• postanowienia dotyczące korzystania przez franchisobiorcę ze znaków rozpoznawczych franchisodawcy, nazwy handlowej, znaku towarowego, oznaczenia sklepu, logo lub innych wyróżniających go oznaczeń,
• prawo franchisodawcy do adaptowania systemu franchisingowego do nowych lub zmienionych metod prowadzenia działalności,
• postanowienia dotyczące rozwiązania umowy,
• uregulowania kwestii zwrotu, w razie rozwiązania umowy, wszelkich środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych należących do franchisodawcy lub do innej osoby.
 

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Andrzej Kik

Dyrektor ds. maszyn i urządzeń w Aureus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK