| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Jak założyć i prowadzić spółdzielnię

Jak założyć i prowadzić spółdzielnię

Spółdzielnia obok spółek osobowych i kapitałowych jest dogodną formą prowadzenia działalności gospodarczej. Nie jest ona zgrupowaniem kapitału, jak np. kapitałowe spółki handlowe, lecz ludzi. Osiąganie zysku nie stanowi dla tego przedsiębiorcy celu samego w sobie, a jest jedynie środkiem do realizacji innych celów, np. zapewnienia pracy członkom spółdzielni. Każdemu członkowi spółdzielni, bez względu na wielkość wniesionych udziałów, przysługuje tylko jeden głos.

Zarząd
 
Zarząd kieruje działalnością spółdzielni i reprezentuje ją na zewnątrz. Podejmuje też decyzje, które nie są w ustawie lub statucie zastrzeżone dla innych organów. Spółdzielnie, których członkami są wyłącznie osoby prawne, wybierają zarząd spośród kandydatów będących osobami fizycznymi wskazanymi przez te korporacje. W spółdzielniach, w których członkami są osoby fizyczne i osoby prawne, członków zarządu wybiera się również spośród kandydatów wskazanych przez osoby prawne.
Walne zgromadzenie może odwołać tych członków zarządu, którym nie udzieliło absolutorium, niezależnie od tego, który organ zgodnie ze statutem wybiera członków zarządu. Jeżeli statut tak stanowi, członek wybierany przez walne zgromadzenie może być zawieszony w czynnościach przez radę, gdy jego działalność jest sprzeczna z przepisami prawa lub statutu. Powinien być o tym niezwłocznie zawiadomiony na piśmie wraz z podaniem przyczyn zawieszenia.
Z członkami zarządu zatrudnianymi w spółdzielni rada spółdzielni nawiązuje stosunek pracy – w zależności od powierzonego stanowiska – na podstawie umowy o pracę albo powołania. Nie dotyczy to spółdzielni pracy, w których zatrudnienie członków następuje bez względu na stanowisko na podstawie spółdzielczej umowy o pracę ani tych spółdzielni produkcji rolnej, w których podstawą świadczenia pracy przez członków jest stosunek członkostwa.
Odwołanie członka zarządu lub zawieszenie go w czynnościach nie narusza jego uprawnień wynikających ze stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, którego przedmiotem jest świadczenie pracy. W razie odwołania członka zarządu zatrudnionego w spółdzielni na podstawie powołania, prawo odwołania go ze stanowiska pracy przysługuje zarządowi spółdzielni.
Oświadczenia woli składają za spółdzielnię dwaj członkowie zarządu lub jeden z nich i pełnomocnik. W spółdzielniach o zarządzie jednoosobowym oświadczenie woli mogą składać również dwaj pełnomocnicy. Oświadczenia składa się w ten sposób, że pod nazwą spółdzielni osoby upoważnione zamieszczają swoje podpisy.
Zarząd może udzielić jednemu z członków zarządu lub innej osobie pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością gospodarczą spółdzielni lub jej wyodrębnionej organizacyjnie i gospodarczo jednostki, a także pełnomocnictwa do dokonywania czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych.
Obowiązkiem zarządu jest wydanie każdemu członkowi – na jego żądanie – odpisu obowiązującego statutu oraz umożliwienie poznania regulaminu wydanego na podstawie statutu.
 
Zakaz konkurencji
 
Nie można być jednocześnie członkiem zarządu i przedstawicielem na zebranie przedstawicieli tej samej spółdzielni. Nie wchodzi też w rachubę jednoczesne bycie członkiem rady nadzorczej i zarządu tej samej spółdzielni. Poza tym członkowie zarządu i rady nie mogą brać udziału w głosowaniu, które ich dotyczy.
Prawo spółdzielcze zakazuje również członkom rady i zarządu zajmowanie się interesami konkurencyjnymi wobec spółdzielni. Oznacza to niemożność uczestniczenia w roli wspólnika lub członka władz w firmie prowadzącej działalność konkurencyjną wobec spółdzielni. Naruszenie tego zakazu stanowi podstawę odwołania członka rady lub zarządu.
W skład rady nie mogą wchodzić osoby będące kierownikami bieżącej działalności gospodarczej spółdzielni lub pełnomocnikami zarządu ani osoby pozostające z członkami zarządu lub kierownikami bieżącej działalności gospodarczej spółdzielni w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej i w drugim stopniu linii bocznej.
Członek zarządu, rady oraz likwidator odpowiada wobec spółdzielni za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami statutu spółdzielni, chyba że nie ponosi winy.
 

Polecamy artykuły

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Mikołaj Przybył

Doradca podatkowy www.mp-consulting.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK