| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Jak założyć i prowadzić spółdzielnię

Jak założyć i prowadzić spółdzielnię

Spółdzielnia obok spółek osobowych i kapitałowych jest dogodną formą prowadzenia działalności gospodarczej. Nie jest ona zgrupowaniem kapitału, jak np. kapitałowe spółki handlowe, lecz ludzi. Osiąganie zysku nie stanowi dla tego przedsiębiorcy celu samego w sobie, a jest jedynie środkiem do realizacji innych celów, np. zapewnienia pracy członkom spółdzielni. Każdemu członkowi spółdzielni, bez względu na wielkość wniesionych udziałów, przysługuje tylko jeden głos.

Złożenie deklaracji
 
Członkiem spółdzielni może zostać osoba, która złożyła na piśmie (pod rygorem nieważności) deklarację i podpisała ją. Deklaracja powinna ponadto zawierać: imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania przystępującego, a jeśli jest on osobą prawną, to nazwę i siedzibę, liczbę zadeklarowanych udziałów, dane dotyczące wkładów, jeżeli statut przewiduje ich wnoszenie, i ewentualnie inne dane. Wszelkie zmiany danych w deklaracji też muszą mieć formę pisemną.
Członek może w deklaracji lub w odrębnym pisemnym oświadczeniu wskazać osobę, której spółdzielnia ma po jego śmierci wypłacić udziały. Prawo z tego tytułu nie należy do spadku.
Założyciele, którzy podpisali statut, stają się członkami spółdzielni z chwilą jej zarejestrowania. Inna jest sytuacja przystępujących później. Stają się oni członkami z chwilą przyjęcia ich przez spółdzielnię. Takie przyjęcie powinno być stwierdzone na deklaracji podpisem dwóch członków zarządu lub osób do tego przez zarząd upoważnionych, z podaniem daty uchwały o przyjęciu.
Jeżeli statut nie stanowi inaczej, uchwała w sprawie przyjęcia powinna być podjęta w ciągu miesiąca od złożenia deklaracji. O uchwale o przyjęciu w poczet członków lub o uchwale odmawiającej przyjęcia zainteresowany powinien być zawiadomiony pisemnie, w ciągu dwóch tygodni od jej powzięcia. Zawiadomienie o odmowie przyjęcia powinno zawierać uzasadnienie.
Statut spółdzielni powinien wskazywać organ spółdzielni właściwy do przyjmowania członków. Jeżeli nie jest nim walne zgromadzenie, statut powinien wskazywać także organ, do którego służy odwołanie od decyzji odmawiającej przyjęcia, oraz określać terminy wniesienia i rozpatrzenia tego odwołania.
 
Prawa i obowiązki członka
 
Prawo spółdzielcze określa prawa i obowiązki członków spółdzielni. Osoba należąca do spółdzielni ma prawo do:
• uczestniczenia w walnym zgromadzeniu lub zebraniu grupy członkowskiej;
• wybierania i bycia wybieranym do organów spółdzielni;
• otrzymania odpisu statutu i regulaminów, zaznajamiania się z uchwałami organów spółdzielni, protokołami ich obrad, lustracji, rocznymi sprawozdaniami finansowymi, umowami zawieranymi przez spółdzielnię z osobami trzecimi;
• żądania rozpatrzenia przez właściwe organy spółdzielni wniosków dotyczących jej działalności;
• udziału w nadwyżce bilansowej;
• do świadczeń spółdzielni w zakresie jej statutowej działalności.
Członek spółdzielni ma obowiązek:
• zadeklarować jeden udział (jeśli statut nie zobowiązuje do deklarowania większej liczby udziałów);
• wnieść wpisowe oraz zadeklarowane udziały;
• uczestniczyć w pokrywaniu strat spółdzielni do wysokości zadeklarowanych udziałów.
Nie można natomiast przed ustaniem członkostwa żądać zwrotu wpłat dokonanych na udziały. Trzeba poczekać do zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok, w którym opuszczający spółdzielnię członek wystąpił z żądaniem.
Członek spółdzielni może wystąpić z niej za wypowiedzeniem. Powinien je złożyć w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. Spółdzielnia może rozwiązać stosunek członkostwa tylko przez wykluczenie albo wykreślenie członka. Może to nastąpić, jeśli z winy umyślnej członka lub z powodu rażącego jego niedbalstwa dalsze pozostawanie w spółdzielni nie da się pogodzić z postanowieniami statutu lub dobrymi obyczajami. Wykluczenia albo wykreślenia może dokonać rada nadzorcza albo walne zgromadzenie.
Wybory do organów spółdzielni dokonywane są w głosowaniu tajnym, spośród nieograniczonej liczby kandydatów. W głosowaniu tajnym następuje też odwołanie członka. Jeżeli statut nie stanowi inaczej, przy obliczaniu większości głosów wymaganej dla podjęcia uchwały przez organ spółdzielni uwzględnia się tylko głosy oddane za i przeciw uchwale.
 

Polecamy artykuły

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Artur Dawid Samek

radca prawny, ekspert z zakresu prawa pracy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK