| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Jak założyć i prowadzić spółdzielnię

Jak założyć i prowadzić spółdzielnię

Spółdzielnia obok spółek osobowych i kapitałowych jest dogodną formą prowadzenia działalności gospodarczej. Nie jest ona zgrupowaniem kapitału, jak np. kapitałowe spółki handlowe, lecz ludzi. Osiąganie zysku nie stanowi dla tego przedsiębiorcy celu samego w sobie, a jest jedynie środkiem do realizacji innych celów, np. zapewnienia pracy członkom spółdzielni. Każdemu członkowi spółdzielni, bez względu na wielkość wniesionych udziałów, przysługuje tylko jeden głos.

Badanie rocznych sprawozdań
 
Spółdzielnie, które w poprzedzającym roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdanie finansowe, spełniły co najmniej dwa z następujących warunków:
• średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób,
• suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie polskiej co najmniej 2 500 000 euro,
• przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 5 000 000 euro
– są obowiązane poddać roczne sprawozdania finansowe badaniu pod względem rzetelności i prawidłowości. Uchwałę w tym zakresie podejmuje rada nadzorcza.
SN w wyroku z 3 lutego 2000 r. (I CKN 648/99 OSNC 2000/7-8/145) uznał, że przepis art. 88a § 1 prawa spółdzielczego, który dotyczy badania rocznych sprawozdań finansowych spółdzielni pod względem rzetelności oraz prawidłowości i upoważnia radę nadzorczą do podejmowania w tym zakresie uchwały – nie upoważnia jej do wyboru biegłego rewidenta, który miałby przeprowadzić badanie sprawozdania finansowego spółdzielni.
Zdaniem sądu według art. 38 par. 1 pkt 2 prawa spółdzielczego do wyłącznej właściwości walnego zgromadzenia należy rozpatrywanie sprawozdań rady, zatwierdzanie sprawozdań rocznych i sprawozdań finansowych oraz podejmowanie uchwał co do wniosków członków spółdzielni, rady lub zarządu w tych sprawach i udzielanie absolutorium członkom zarządu. Roczne sprawozdanie finansowe podlega badaniu w trybie i według zasad określonych w ustawie z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. nr 121, poz. 591 ze zm.) oraz w ustawie z 13 października 1994 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie (Dz.U. nr 121, poz. 592). Wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego powinien być dokonany przez organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe jednostki, chyba że statut, umowa lub inne wiążące jednostkę przepisy prawa stanowią inaczej (art. 66 ust. 3 ustawy o rachunkowości). Jeżeli ani statut, ani inne akty nie stanowiły w pozwanej spółdzielni o wyborze biegłego rewidenta, to jego wybór powinien być dokonany przez organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe spółdzielni, czyli przez walne zgromadzenie, a w danym wypadku przez walne zebranie przedstawicieli (art. 38 par. 1 pkt 2 prawa spółdzielczego), a nie przez radę nadzorczą spółdzielni.
Roczne sprawozdanie z działalności spółdzielni, łącznie ze sprawozdaniem finansowym i opinią biegłego rewidenta, jeżeli podlega ono obowiązkowemu badaniu, wykłada się w lokalu spółdzielni co najmniej na 14 dni przed terminem walnego zgromadzenia, w celu umożliwienia członkom zapoznania się z nim.
Straty bilansowe spółdzielni pokrywa się z funduszu zasobowego, a w części przekraczającej go – z funduszu udziałowego i innych funduszów własnych spółdzielni, według kolejności ustalonej przez statut. Straty pierwszego roku obrachunkowego po założeniu spółdzielni mogą być pokryte w następnym roku. Gdyby fundusze własne nie wystarczyły na pokrycie strat, walne zgromadzenie może podjąć uchwałę zobowiązującą członków do wcześniejszego wpłacenia udziałów niż to przewiduje statut.
 

Teresa Siudem

Gazeta Prawna Nr 207/2006 [Dodatek: Tygodnik Prawa Gospodarczego]
z dnia 2006-10-24

Polecamy artykuły

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Tax-Net Jacek Adamczak

Kancelaria Podatkowa - Biuro Rachunkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK