| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Jak zawiązać i prowadzić spółkę komandytową

Jak zawiązać i prowadzić spółkę komandytową

Przedsiębiorcy ciągle rzadziej wybierają spółkę komandytową niż inne formy prawne prowadzenia działalności. Bierze się to po części z braku przyzwyczajeń i pozytywnych przykładów z najbliższego otoczenia, a po części stąd, że nadal mało o niej wiedzą. Kiedy więc decydują się na wydanie pieniędzy na poradę adwokata lub radcy prawnego i na akt notarialny, wybierają przeważnie spółkę z o.o. Tymczasem i spółka komandytowa ma nieocenione zalety.

Reprezentowanie spółki
 
Spółka komandytowa może być reprezentowana przez: komplementariuszy, pełnomocników i prokurentów.
Zgodnie z art. 117 k.s.h. reprezentacja spółki należy do komplemantariuszy, którzy z mocy umowy spółki albo prawomocnego orzeczenia sądu nie zostali pozbawieni prawa jej reprezentowania. Tak więc pozbawienie komplementariusza prawa do reprezentacji wbrew jego woli może nastąpić tylko z ważnych powodów, prawomocnym orzeczeniem sądu (art. 30 par. 2 k.s.h.).
Oczywiście sposób reprezentacji może być w umowie różnie ukształtowany. Reprezentacja przez komplementariuszy może odbywać się jednoosobowo lub łącznie z innymi komplementariuszami.
Inaczej wygląda sytuacja komandytariusza. Zgodnie z przepisami nie może on spółki reprezentować w ogóle. Zapisy umowy pozwalające mu na reprezentację będą nieważne z mocy prawa. Jedyny wyjątek, jaki prawo dopuszcza w tym zakresie, to możliwość występowania przez komandytariusza w imieniu spółki w roli pełnomocnika.
Oznacza to, że jego umocowanie do dokonywania czynności prawnych może nastąpić tylko z oświadczenia woli mocodawcy, jakim jest spółka.
Udzielenie pełnomocnictwa komandytariuszowi powinno być zgodne z zasadami reprezentacji spółki (czyli generalnie powinno być udzielone przez komplementariuszy lub gdy przewidziana jest reprezentacja łączna, przez łączne współdziałanie wspólników czy też wspólników i prokurentów). Pełnomocnictwo powinno mieć formę pisemną pod rygorem nieważności. Jeśli do dokonania czynności prawnej jest wymagana szczególna forma, pełnomocnictwo powinno być udzielone w tej samej formie.
Umocowanie komandytariusza do dokonywania czynności prawnych należy rozciągnąć również na prokurę. Zgodnie z art. 41 par. 1 k.s.h. w związku z art. 103 k.s.h. ustanowienie prokury wymaga zgody wszystkich wspólników mających prawo prowadzenia spraw spółki.
Komandytariusz dokonując czynności prawnych w imieniu spółki ma obowiązek ujawnić swoje pełnomocnictwo lub prokurę. Jeśli tego nie zrobi, odpowiada wobec osób trzecich bez ograniczeń za zobowiązania wynikające z tej czynności. Podobnie jest, gdy przekroczy granicę umocowania albo działa w ogóle bez umocowania.
Celem art. 118 par. 2 k.s.h. jest ochrona interesów osób trzecich i komplementariuszy. Komandytariusz bowiem, będąc ograniczony w swej odpowiedzialności, mógłby dążyć do zaciągania wyższych zobowiązań niż jego odpowiedzialność.
 
Udział w zyskach i stratach
 
Tu również obowiązują nieco inne zasady w stosunku do komplementariuszy i komandytariuszy.
Udział w zyskach i stratach komplementariuszy jest uregulowany w ten sposób, że każdy z nich ma prawo do równego udziału w zysku i uczestniczy w stratach w tym samym stosunku, bez względu na rodzaj i wartość wkładu (art. 51 w zw. z art. 103 k.s.h.). Komplementariusz może żądać podziału i wypłaty całości zysku z końcem każdego roku obrotowego. I jeśli wskutek poniesionej straty przez spółkę udział kapitałowy komplementariusza został uszczuplony, to zysk przeznacza się w pierwszej kolejności na uzupełnienie jego udziału.
Nieco odmienne zasady przyjęto wobec komandytariuszy. Określenie poziomu udziału w zyskach i stratach uzależnione zostało od ich wkładów wniesionych i wkładów umówionych. Komandytariusz uczestniczy w zysku spółki proporcjonalnie do wkładu, jaki rzeczywiście wniósł do spółki (chyba że umowa spółki stanowi inaczej). Rzeczywiste wniesienie wkładu zwiększa poziom uczestnictwa w zysku. W stracie natomiast komandytariusz uczestniczy jedynie do wysokości umówionego wkładu, ale tylko gdy powstaną wątpliwości co do ustalenia poziomu jego partycypacji w stratach. Jeśli zaś jest to wyraźnie określone, obowiązują reguły ustalone w umowie spółki czy w uchwale wspólników. Zysk przypadający komandytariuszowi za dany rok obrotowy jest przeznaczony w pierwszej kolejności na wyrównanie braku wkładów rzeczywiście wniesionych do poziomu wartości wkładu, na jaki się umówiono.
Powyższe zasady mogą jednak zostać ukształtowane w umowie spółki zupełnie inaczej.
 
reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Paweł Barnik

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK