| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Obowiązki rejestracyjne spółek handlowych

Obowiązki rejestracyjne spółek handlowych

Obowiązki osób prowadzących działalność gospodarczą w formie spółek handlowych nie kończą się z chwilą wpisania nowej spółki do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym. Przez cały czas jej istnienia wskazane w ustawie osoby lub organy obowiązane są aktualizować informacje o spółce. Wnioski do KRS nie powinny być składane w ostatniej chwili, ponieważ bywa to ryzykowne, zwłaszcza że ustawowe terminy są bardzo krótkie, a konsekwencje ich niedotrzymania poważne.

Zgłoszenie spółki akcyjnej
 
Wniosek o wpis spółki składa się na formularzu KRS-W4, wraz ze stosownymi załącznikami i wymaganymi przez przepisy dokumentami. Na informacje zawarte w zgłoszeniu składają się dane określone w art. 318, 320 i 321 par. 3 k.s.h. oraz informacje ujęte w przepisach regulujących strukturę KRS. Bardzo istotne jest, by w dokumentach rejestracyjnych poza standardowymi znalazły się takie informacje jak: wysokość kapitału zakładowego, liczba i wartość nominalna akcji, a jeśli akcjonariusze wnoszą wkłady niepieniężne – zaznaczenie tej okoliczności, z podaniem wartości nominalnej objętych w zamian za nie akcji, wysokość kapitału docelowego, jeżeli statut to przewiduje i wzmiankę, czy zarząd jest upoważniony do emisji warrantów subskrypcyjnych, licba akcji uprzywilejowanych i rodzaj uprzywilejowania, wzmianka, jaka część kapitału zakładowego została opłacona, wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wzmianka o uchwale o emisji obligacji zamiennych i akcji wydawanych za te obligacje, wzmianka o prawie obligatariuszy do udziału w zysku.
Do wniosku o wpis spółki do rejestru należy obowiązkowo dołączyć formularze załączników:
• formularz KRS-WK, odnoszący się do organów spółki (osobno wypełniony dla zarządu i rady nadzorczej),
• formularz KRS-WM, który określa przedmiot działalności spółki,
• formularz KRS-WG, obejmujący dokonane emisje akcji.
Ponadto mogą zostać dołączone następujące formularze:
• KRS-WA odnoszący się do oddziałów oraz innych terenowych jednostek organizacyjnych, jeżeli spółka je posiada,
• KSR-WH, jeżeli spółka powstała w wyniku przekształcenia, podziału albo połączenia innych podmiotów,
• KRS-ZN, gdy do zgłoszenia dołączane są sprawozdania lub inne dokumenty finansowe.
Zarząd musi też dołączyć:
• statut,
• akty notarialne o zawiązaniu spółki i objęciu akcji,
• oświadczenie wszystkich członków zarządu, że wymagane statutem wpłaty na akcje oraz wkłady niepieniężne zostały dokonane zgodnie z prawem,
• potwierdzony przez bank lub firmę inwestycyjną dowód wpłaty na akcje, dokonanej na rachunek spółki w organizacji; gdy statut przewiduje pokrycie kapitału zakładowego wkładami niepieniężnymi po dokonaniu rejestracji, należy dołączyć oświadczenie wszystkich członków zarządu, że wniesienie tych wkładów do spółki jest zapewnione zgodnie z postanowieniami statutu przed upływem określonego przepisami terminu,
• dokument stwierdzający ustanowienie organów spółki z wyszczególnieniem ich składu osobowego,
• zezwolenie lub dowód zatwierdzenia statutu przez właściwy organ władzy publicznej (jeżeli są one wymagane do powstania spółki),
• oświadczenie o wysokości objętego kapitału (jeśli jest wymagane art. 310 par. 2).
I jeśli przed zarejestrowaniem pokryto tylko część kapitału zakładowego, zarząd powinien zgłosić do sądu rejestrowego wniesienie każdego dalszego wkładu na kapitał zakładowy (art. 321 par. 2 k.s.h.).
 
reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Wierzbowski Eversheds

Usługi prawne dla biznesu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »