| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Obowiązki rejestracyjne spółek handlowych

Obowiązki rejestracyjne spółek handlowych

Obowiązki osób prowadzących działalność gospodarczą w formie spółek handlowych nie kończą się z chwilą wpisania nowej spółki do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym. Przez cały czas jej istnienia wskazane w ustawie osoby lub organy obowiązane są aktualizować informacje o spółce. Wnioski do KRS nie powinny być składane w ostatniej chwili, ponieważ bywa to ryzykowne, zwłaszcza że ustawowe terminy są bardzo krótkie, a konsekwencje ich niedotrzymania poważne.

Tylko na formularzach
 
Wniosek o wpis do rejestru składa się na urzędowych formularzach. Dopuszczalne jest użycie kserokopii lub wydruku komputerowego. Wzory formularzy zostały określone w rozporządzeniu ministra sprawiedliwości z 21 grudnia 2000 r. w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania (Dz.U. nr 118, poz. 1247 ze zm.). Formularze udostępniane są w siedzibach sądów gospodarczych oraz w Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, a część z nich także w gminach. Można je znaleźć również na stronie internetowej www.ms.gov.pl.
Do wniosku o wpis należy dołączyć wymagane przepisami dokumenty.
Wnioski i załączniki powinny być wypełniane zgodnie z zawartymi w nich pouczeniami. Muszą też być podpisane przez uprawnione osoby, zgodnie z zasadą reprezentacji obowiązującą w spółce.
 
Trzeba pamiętać o opłacie
 
Składając wniosek do sądu rejestrowego, należy wcześniej uiścić opłatę sądową, a jeśli wpis podlega ogłoszeniu – również opłatę za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Dowody wniesienia tych wpłat dołącza się do wniosku.
Wysokość opłat:
• od wniosku o zarejestrowanie podmiotu w rejestrze przedsiębiorców KRS – 1000 zł,
• od wniosku o dokonanie zmiany wpisu dotyczącego podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców – 400 zł,
• od wniosku o wykreślenie spółki z rejestru – 300 zł,
• od wniosku o przyjęcie dokumentów – 40 zł.
Opłata za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wynosi:
1) za ogłoszenie pierwszego wpisu – 500 zł,
2) za ogłoszenie kolejnych wpisów – 250 zł.
Wniosek, który nie został złożony na urzędowym formularzu, należycie opłacony lub nieprawidłowo wypełniony, jest zwracany bez wzywania do uzupełnienia braków. W razie zwrócenia wniosku przy pierwszym wpisie do rejestru, może on być ponownie złożony w terminie 7 dni od doręczenia zarządzenia o zwrocie. Jeśli ponownie złożony wniosek nie jest dotknięty brakami, wywołuje skutek od daty pierwotnego wniesienia. Skutek taki nie następuje w razie kolejnego zwrotu wniosku.
W wypadku podawania informacji o osobie fizycznej – obok jej imienia i nazwiska należy zamieścić PESEL. Jeżeli zgłaszany jest inny podmiot, zamieszcza się jego nazwę lub firmę oraz REGON, a jeśli podmiot jest zarejestrowany w KRS – także jego numer w rejestrze (art. 35 ust. 2 o KRS).
 
Instrukcja wypełniania formularzy
 
Podstawowe zasady wypełniania formularzy w postępowaniu rejestrowym:
• pola formularza (białe), które zawierają dane wpisywane przez wnioskodawcę, powinny być wypełniane wielkimi, drukowanymi literami, w języku polskim, czytelnie, na maszynie, komputerowo lub ręcznie,
• pola, które nie są wypełniane, należy wyraźnie przekreślić,
• w polach, w których jest kilka możliwości do wyboru, kwadrat odpowiadający żądanej informacji należy zaznaczyć znakiem X,
• zasadniczo nie powinno się poprawiać wypełnionych pól ani zamalowywać ich korektorem; jeśli jednak jest to konieczne, to przy dokonanej zmianie należy umieścić parafę osoby, która tego dokonała,
• do wniosku należy dołączyć wszelkie wymagane załączniki, zarówno te składane na formularzach, jak i w formie zwykłych dokumentów,
• wniosek musi być odpowiednio opłacony i podpisany.
 

Polecamy artykuły

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

dr Adrianna Lewandowska, MBA

Założycielka i prezes Instytutu Biznesu Rodzinnego, doradca rodzin biznesowych, właścicielka firmy doradczej Lewandowska & Partnerzy.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK