| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Obowiązki rejestracyjne spółek handlowych

Obowiązki rejestracyjne spółek handlowych

Obowiązki osób prowadzących działalność gospodarczą w formie spółek handlowych nie kończą się z chwilą wpisania nowej spółki do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym. Przez cały czas jej istnienia wskazane w ustawie osoby lub organy obowiązane są aktualizować informacje o spółce. Wnioski do KRS nie powinny być składane w ostatniej chwili, ponieważ bywa to ryzykowne, zwłaszcza że ustawowe terminy są bardzo krótkie, a konsekwencje ich niedotrzymania poważne.

Tylko na formularzach
 
Wniosek o wpis do rejestru składa się na urzędowych formularzach. Dopuszczalne jest użycie kserokopii lub wydruku komputerowego. Wzory formularzy zostały określone w rozporządzeniu ministra sprawiedliwości z 21 grudnia 2000 r. w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania (Dz.U. nr 118, poz. 1247 ze zm.). Formularze udostępniane są w siedzibach sądów gospodarczych oraz w Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, a część z nich także w gminach. Można je znaleźć również na stronie internetowej www.ms.gov.pl.
Do wniosku o wpis należy dołączyć wymagane przepisami dokumenty.
Wnioski i załączniki powinny być wypełniane zgodnie z zawartymi w nich pouczeniami. Muszą też być podpisane przez uprawnione osoby, zgodnie z zasadą reprezentacji obowiązującą w spółce.
 
Trzeba pamiętać o opłacie
 
Składając wniosek do sądu rejestrowego, należy wcześniej uiścić opłatę sądową, a jeśli wpis podlega ogłoszeniu – również opłatę za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Dowody wniesienia tych wpłat dołącza się do wniosku.
Wysokość opłat:
• od wniosku o zarejestrowanie podmiotu w rejestrze przedsiębiorców KRS – 1000 zł,
• od wniosku o dokonanie zmiany wpisu dotyczącego podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców – 400 zł,
• od wniosku o wykreślenie spółki z rejestru – 300 zł,
• od wniosku o przyjęcie dokumentów – 40 zł.
Opłata za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wynosi:
1) za ogłoszenie pierwszego wpisu – 500 zł,
2) za ogłoszenie kolejnych wpisów – 250 zł.
Wniosek, który nie został złożony na urzędowym formularzu, należycie opłacony lub nieprawidłowo wypełniony, jest zwracany bez wzywania do uzupełnienia braków. W razie zwrócenia wniosku przy pierwszym wpisie do rejestru, może on być ponownie złożony w terminie 7 dni od doręczenia zarządzenia o zwrocie. Jeśli ponownie złożony wniosek nie jest dotknięty brakami, wywołuje skutek od daty pierwotnego wniesienia. Skutek taki nie następuje w razie kolejnego zwrotu wniosku.
W wypadku podawania informacji o osobie fizycznej – obok jej imienia i nazwiska należy zamieścić PESEL. Jeżeli zgłaszany jest inny podmiot, zamieszcza się jego nazwę lub firmę oraz REGON, a jeśli podmiot jest zarejestrowany w KRS – także jego numer w rejestrze (art. 35 ust. 2 o KRS).
 
Instrukcja wypełniania formularzy
 
Podstawowe zasady wypełniania formularzy w postępowaniu rejestrowym:
• pola formularza (białe), które zawierają dane wpisywane przez wnioskodawcę, powinny być wypełniane wielkimi, drukowanymi literami, w języku polskim, czytelnie, na maszynie, komputerowo lub ręcznie,
• pola, które nie są wypełniane, należy wyraźnie przekreślić,
• w polach, w których jest kilka możliwości do wyboru, kwadrat odpowiadający żądanej informacji należy zaznaczyć znakiem X,
• zasadniczo nie powinno się poprawiać wypełnionych pól ani zamalowywać ich korektorem; jeśli jednak jest to konieczne, to przy dokonanej zmianie należy umieścić parafę osoby, która tego dokonała,
• do wniosku należy dołączyć wszelkie wymagane załączniki, zarówno te składane na formularzach, jak i w formie zwykłych dokumentów,
• wniosek musi być odpowiednio opłacony i podpisany.
 
reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Adwokat Marta Kawecka Właściciel portalu LegalnaBudowa.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »