| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Obowiązki rejestracyjne spółek handlowych

Obowiązki rejestracyjne spółek handlowych

Obowiązki osób prowadzących działalność gospodarczą w formie spółek handlowych nie kończą się z chwilą wpisania nowej spółki do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym. Przez cały czas jej istnienia wskazane w ustawie osoby lub organy obowiązane są aktualizować informacje o spółce. Wnioski do KRS nie powinny być składane w ostatniej chwili, ponieważ bywa to ryzykowne, zwłaszcza że ustawowe terminy są bardzo krótkie, a konsekwencje ich niedotrzymania poważne.

Obecnie tych błędów jest z całą pewnością dużo mniej niż to było na początku funkcjonowania KRS. Sporadycznie przedsiębiorcy zapominają o zastosowaniu urzędowych formularzy czy uiszczeniu stosownej opłaty za wpis i ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
Błędy dotyczą raczej bardziej szczegółowych kwestii – zasadniczo można wyróżnić dwa typy błędów: formalne i merytoryczne. Te pierwsze to przede wszystkim brak podstawowych dokumentów czy załączników, które powinny być zgodnie z przepisami (będącymi podstawą wpisu) dołączone do wniosku. Przykład: spółka zmienia w umowie przedmiot działalności i zgłaszając ten fakt do rejestru zapomina dołączyć formularza KRS-ZM, w którym wpisuje się tę zmianę. Nowo zawiązane spółki często również zapominają o złożeniu wniosku w przedmiocie wpisu numeru identyfikacyjnego REGON, stanowiącego uzupełnienie pierwszego wpisu nowego podmiotu do rejestru. Wpis ten nie podlega opłacie sądowej.
Duża część spółek zapomniała również o zgłoszeniu numeru NIP – co należało zrobić do dnia 31 maja 2006 r. Najczęstszym błędem merytorycznym jest natomiast przedkładanie kopii dokumentów będących załącznikami do wniosku, podczas gdy zgodnie z art. 6944 k.p.c. dokumenty, na których podstawie dokonuje się wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, składa się w oryginałach albo poświadczonych urzędowo odpisach lub wyciągach. Zdarza się też, że wnioski o wpis zostają źle podpisane np. wniosek o wpis sp. z o.o. do rejestru powinni podpisać wszyscy członkowie zarządu, a podpisany został zgodnie z zasadą reprezentacji obowiązującą w spółce. Jakie sankcje grożą przedsiębiorcy za niewykonanie obowiązków? Jeżeli wniosek nie został złożony na urzędowym formularzu lub został nieprawidłowo wypełniony, podlega zwróceniu, bez wzywania do uzupełnienia braków. W razie wystąpienia innych braków, sąd może wezwać stronę, pod rygorem zwrócenia pisma, do poprawienia lub ich uzupełnienia. W przypadku stwierdzenia, że wniosek o wpis do rejestru lub inne dokumenty, których złożenie było obowiązkowe, nie zostały złożone pomimo upływu terminu, sąd wyznacza dodatkowy 7-dniowy termin do ich złożenia, pod rygorem zastosowania grzywny przewidzianej w przepisach kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji świadczeń niepieniężnych. W razie niewykonania obowiązków w tym terminie, sąd rejestrowy nakłada grzywnę na obowiązanych. Grzywna ta może być przez sąd ponawiana. Jeżeli środki te nie pomogą, tzn. nie spowodują złożenia wniosku o wpis lub innych wymaganych dokumentów, a w rejestrze jest zamieszczony wpis niezgodny z rzeczywistym stanem rzeczy, sąd rejestrowy wykreśla ten wpis z urzędu. W szczególnie uzasadnionych przypadkach sąd rejestrowy może dokonać z urzędu wpisu danych odpowiadających rzeczywistemu stanowi rzeczy, o ile dokumenty stanowiące podstawę wpisu znajdują się w aktach rejestrowych, a dane te są istotne. Jeżeli pomimo stosowania grzywny osobowa spółka prawa handlowego wpisana do rejestru nie wykona ww. obowiązku, sąd rejestrowy może z ważnych powodów orzec o rozwiązaniu spółki oraz ustalić likwidatora. W przypadku osób prawnych – sąd może ustanowić dla niej kuratora na okres nieprzekraczający jednego roku z możliwością przedłużenia tego okresu.
Szczególna sytuacja dotyczy spółek, które mimo upływu (z końcem 2005 roku) terminu – nadal nie podwyższyły kapitału zakładowego do wysokości wymaganej przepisami. W tej sytuacji sąd rejestrowy z urzędu lub na wniosek osoby mającej interes prawny wzywa spółkę do usunięcia naruszenia w terminie nie dłuższym niż sześć miesięcy. Jeżeli spółka nie uczyni zadość wezwaniu, sąd może także z urzędu wydać postanowienie o jej rozwiązaniu.

Polecamy artykuły

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

AYMING POLSKA

Konsulting strategiczny i operacyjny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK