| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Obowiązki rejestracyjne spółek handlowych

Obowiązki rejestracyjne spółek handlowych

Obowiązki osób prowadzących działalność gospodarczą w formie spółek handlowych nie kończą się z chwilą wpisania nowej spółki do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym. Przez cały czas jej istnienia wskazane w ustawie osoby lub organy obowiązane są aktualizować informacje o spółce. Wnioski do KRS nie powinny być składane w ostatniej chwili, ponieważ bywa to ryzykowne, zwłaszcza że ustawowe terminy są bardzo krótkie, a konsekwencje ich niedotrzymania poważne.

Obecnie tych błędów jest z całą pewnością dużo mniej niż to było na początku funkcjonowania KRS. Sporadycznie przedsiębiorcy zapominają o zastosowaniu urzędowych formularzy czy uiszczeniu stosownej opłaty za wpis i ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
Błędy dotyczą raczej bardziej szczegółowych kwestii – zasadniczo można wyróżnić dwa typy błędów: formalne i merytoryczne. Te pierwsze to przede wszystkim brak podstawowych dokumentów czy załączników, które powinny być zgodnie z przepisami (będącymi podstawą wpisu) dołączone do wniosku. Przykład: spółka zmienia w umowie przedmiot działalności i zgłaszając ten fakt do rejestru zapomina dołączyć formularza KRS-ZM, w którym wpisuje się tę zmianę. Nowo zawiązane spółki często również zapominają o złożeniu wniosku w przedmiocie wpisu numeru identyfikacyjnego REGON, stanowiącego uzupełnienie pierwszego wpisu nowego podmiotu do rejestru. Wpis ten nie podlega opłacie sądowej.
Duża część spółek zapomniała również o zgłoszeniu numeru NIP – co należało zrobić do dnia 31 maja 2006 r. Najczęstszym błędem merytorycznym jest natomiast przedkładanie kopii dokumentów będących załącznikami do wniosku, podczas gdy zgodnie z art. 6944 k.p.c. dokumenty, na których podstawie dokonuje się wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, składa się w oryginałach albo poświadczonych urzędowo odpisach lub wyciągach. Zdarza się też, że wnioski o wpis zostają źle podpisane np. wniosek o wpis sp. z o.o. do rejestru powinni podpisać wszyscy członkowie zarządu, a podpisany został zgodnie z zasadą reprezentacji obowiązującą w spółce. Jakie sankcje grożą przedsiębiorcy za niewykonanie obowiązków? Jeżeli wniosek nie został złożony na urzędowym formularzu lub został nieprawidłowo wypełniony, podlega zwróceniu, bez wzywania do uzupełnienia braków. W razie wystąpienia innych braków, sąd może wezwać stronę, pod rygorem zwrócenia pisma, do poprawienia lub ich uzupełnienia. W przypadku stwierdzenia, że wniosek o wpis do rejestru lub inne dokumenty, których złożenie było obowiązkowe, nie zostały złożone pomimo upływu terminu, sąd wyznacza dodatkowy 7-dniowy termin do ich złożenia, pod rygorem zastosowania grzywny przewidzianej w przepisach kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji świadczeń niepieniężnych. W razie niewykonania obowiązków w tym terminie, sąd rejestrowy nakłada grzywnę na obowiązanych. Grzywna ta może być przez sąd ponawiana. Jeżeli środki te nie pomogą, tzn. nie spowodują złożenia wniosku o wpis lub innych wymaganych dokumentów, a w rejestrze jest zamieszczony wpis niezgodny z rzeczywistym stanem rzeczy, sąd rejestrowy wykreśla ten wpis z urzędu. W szczególnie uzasadnionych przypadkach sąd rejestrowy może dokonać z urzędu wpisu danych odpowiadających rzeczywistemu stanowi rzeczy, o ile dokumenty stanowiące podstawę wpisu znajdują się w aktach rejestrowych, a dane te są istotne. Jeżeli pomimo stosowania grzywny osobowa spółka prawa handlowego wpisana do rejestru nie wykona ww. obowiązku, sąd rejestrowy może z ważnych powodów orzec o rozwiązaniu spółki oraz ustalić likwidatora. W przypadku osób prawnych – sąd może ustanowić dla niej kuratora na okres nieprzekraczający jednego roku z możliwością przedłużenia tego okresu.
Szczególna sytuacja dotyczy spółek, które mimo upływu (z końcem 2005 roku) terminu – nadal nie podwyższyły kapitału zakładowego do wysokości wymaganej przepisami. W tej sytuacji sąd rejestrowy z urzędu lub na wniosek osoby mającej interes prawny wzywa spółkę do usunięcia naruszenia w terminie nie dłuższym niż sześć miesięcy. Jeżeli spółka nie uczyni zadość wezwaniu, sąd może także z urzędu wydać postanowienie o jej rozwiązaniu.
reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Milena Wilczak

Właścicielka biura rachunkowego Account Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK