| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | WIDEOAKADEMIA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Jak przedsiębiorca udziela wolnego swoim zatrudnionym

Jak przedsiębiorca udziela wolnego swoim zatrudnionym

Pracownikom przysługują przywileje i uprawnienia zagwarantowane przez kodeks pracy, zaś jeśli chodzi o pozostałych zatrudnionych, przedsiębiorcy mają szersze pole manewru. Najczęściej zleceniobiorcom, wykonawcom dzieła i menedżerom na kontraktach mogą zaproponować umowę na własnych warunkach, również gdy chodzi o prawo do czasu wolnego.

Urlop wychowawczy
 
Prawo do urlopu wychowawczego mają tylko osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Z urlopu mogą skorzystać zarówno rodzice, jak i opiekunowie. Pracodawca powinien na wniosek pracownika udzielić mu urlopu wychowawczego w wymiarze do 3 lat. Ma taki obowiązek nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko czwartego roku życia. Pracownik może wykorzystać urlop wychowawczy w częściach (najwyżej w czterech).
Jeżeli zaś dziecko jest niepełnosprawne, to matka albo ojciec mogą wykorzystać dodatkowo (z tytułu urlopu wychowawczego) trzy lata – aż do ukończenia przez dziecko 18 lat. Z tego tzw. dodatkowego urlopu wychowawczego rodzice mogą korzystać bez względu na to, czy przebywali na urlopie wychowawczym, zanim dziecko ukończyło 4 lata. Pracownik, który już korzysta z urlopu wychowawczego, może zrezygnować z wykorzystywania dalszej jego części. Na jednak to, by mógł to zrobić w każdym czasie, potrzebna jest zgoda pracodawcy. Warto jednak pamiętać, że pracownikowi wolno nie starać się o zgodę pracodawcy i zawiadomić go o rezygnacji z dalszego przebywania na urlopie wychowawczym. Musi to jednak nastąpić najpóźniej na 30 dni przed terminem zamierzonego podjęcia pracy przez pracownika.
Pracodawca ma następujące prawa i obowiązki w związku z urlopem wychowawczym pracownika:
• nie może odmówić udzielenia urlopu, jeśli pracownik zachowa wszystkie wymagania związane z wnioskiem;
• musi zgodzić się na wcześniejszy powrót z urlopu wychowawczego, jeśli pracownik zachował wszystkie wymogi przy rezygnacji z dalszej części urlopu;
WAŻNE
Urlop wychowawczy wlicza się do stażu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.
• od złożenia przez pracownika wniosku o urlop wychowawczy do zakończenia tego urlopu nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę;
• zwolnić pracownika może jedynie w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji firmy oraz wtedy, gdy zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika;
• ma prawo zwolnić pracownika po upływie okresu wypowiedzenia nawet wówczas, gdy ten w okresie wypowiedzenia złoży wniosek o urlop wychowawczy.
Na pracodawcy ciążą następujące obowiązki w stosunku do pracownika powracającego po urlopie wychowawczym:
• musi dopuścić go do pracy na dotychczasowym stanowisku albo na równorzędnym z zajmowanym przed rozpoczęciem urlopu, bądź na innym, odpowiadającym jego kwalifikacjom zawodowym;
• musi płacić mu wynagrodzenie nie niższe od tego, które przysługiwałoby mu w dniu podjęcia pracy na stanowisku zajmowanym przed urlopem wychowawczym;
• okres urlopu wychowawczego wlicza mu do stażu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.
WAŻNE
Pracownik zatrudniony w niedzielę ma prawo do wolnej od pracy niedzieli, co najmniej raz na cztery tygodnie.
 
W niedziele i święta
 
Pracownik ma prawo do dni wolnych od pracy. Są to niedziele i święta oraz dodatkowy – raz w tygodniu – dzień wolny od pracy. Najczęściej jest to tzw. wolna sobota.
Pracodawca ma prawo ustanowić w firmie inny dodatkowy wolny dzień od pracy niż sobotę. Co więcej, może ten dodatkowy dzień wyznaczyć tak, że dla poszczególnych grup pracowników będzie przypadał w różne dni tygodnia.
Jeśli jednak pracownik będzie wykonywał pracę w dniu wolnym od pracy (jakikolwiek by on nie był), pracodawca powinien dać mu w zamian inny dzień wolny w uzgodnionym terminie.
Praca w niedziele i święta jest dozwolona wyłącznie w przypadkach wyszczególnionych w art. 15110 kodeksu pracy. Jest to praca wykonywana między godziną 6 w niedziele lub święto, a 6 następnego dnia. Pracodawca ma jednak prawo ustalić inne godziny.
Jeśli pracownik jest zatrudniony w niedziele, to pracodawca ma obowiązek zapewnić mu inny dzień wolny w zamian za to w ciągu 6 dni kalendarzowych, które poprzedzają tę niedzielę lub następują po niej. A jeśli to nie jest możliwe, to musi mu dać wolny dzień do końca okresu rozliczeniowego. Gdyby i to nie było możliwe, pracownik powinien za każdą godzinę pracy w niedziele otrzymać dodatek do wynagrodzenia. Wszystkie te uprawnienia przysługujące pracownikowi w związku z pracą w niedziele nie dotyczą zatrudnionego w systemie pracy weekendowej.
Co się zaś tyczy pracy w święto, to pracownik powinien otrzymać wolny dzień do końca okresu rozliczeniowego. Gdyby to jednak nie było możliwe, to pracodawca musi mu dać dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w święto.
Jeżeli święto przypada w niedzielę, a pracownik świadczył wtedy pracę, to pracodawca rozlicza się z nim na takich samych zasadach, jak w sytuacji, gdyby tę pracę wykonywał w niedzielę.
 

Narzędzia przedsiębiorcy

reklama

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

KRAUSE LEGAL Kancelaria prawna

Nasza kancelaria świadczy wszechstronną pomoc prawną skierowaną do właścicieli firm rodzinnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »