| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Jak złożyć skargę do sądu w systemie zamówień publicznych

Jak złożyć skargę do sądu w systemie zamówień publicznych

Trudno o lepszy przykład fasadowej instytucji niż skarga do sądu w systemie zamówień publicznych. Nie rozstrzyga ona bowiem definitywnie sporu, a tym samym nie zapewnia uzyskania zamówienia. Warto jednak wiedzieć, jakie ma ona mimo wszystko zalety, kiedy się jest przedsiębiorcą ubiegającym się czasami o udzielenie zamówienia publicznego.

Racjonalność skargi
 
W odniesieniu do zamówień, których wartość nie przekracza 20 mln euro dla robót budowlanych i 10 mln euro dla usług i dostaw, a więc w stosunku do zdecydowanej większości zamówień, protest jest ostatecznie rozstrzygnięty z chwilą:
1) rozstrzygnięcia protestu przez zamawiającego lub upływu terminu na jego rozstrzygnięcie – jeżeli nie przysługuje odwołanie, np. gdy wartość zamówienia nie przekracza 60 000 euro,
2) wydania orzeczenia przez zespół arbitrów albo upływu terminu na wniesienie odwołania.
Jedynie w odniesieniu do wielkich zamówień protest jest ostatecznie rozstrzygnięty dopiero z dniem wydania przez sąd okręgowy wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie albo z upływem terminu do wniesienia skargi. W praktyce oznacza to, że z chwilą ostatecznego rozstrzygnięcia protestu ulega uchyleniu zakaz zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego. Efektywna kontrola niezawisłego sądu jest więc zastrzeżona jedynie w odniesieniu do marginesu, gdy chodzi o liczbę udzielanych zamówień. Rodzi to pytanie o sens wnoszenia skargi do sądu, jeżeli wartość zamówienia nie przekracza 20 mln euro dla robót budowlanych i 10 mln euro dla dostaw i usług.
Warto przypomnieć, że przesłanką środków ochrony prawnej, przewidzianych w prawie zamówień publicznych, a więc także i skargi, jest istnienie interesu prawnego w uzyskaniu zamówienia, czyli – w zawarciu umowy z zamawiającym. Po zawarciu umowy o zamówienie publiczne skarga do sądu jest więc przysłowiową musztardą po obiedzie. Zagadnieniu temu poświęcił uwagę SN w uchwale z 14 października 2005 r. (III CZP 73/05). Doszedł w niej do wniosku, że zawarcie przez zamawiającego z wykonawcą umowy na wykonanie prac stanowiących przedmiot zamówienia publicznego nie stanowi przeszkody w rozpoznaniu przez sąd skargi na orzeczenie zespołu arbitrów, wydane po rozpoznaniu odwołania innego uczestnika, chyba że umowa została wykonana. Z orzeczenia SN wynika zatem, że z punktu widzenia racjonalności skargi istotny jest nie tyle fakt zawarcia umowy, ile jej wykonanie. Dopiero wykonanie umowy skutkuje umorzeniem postępowania. W takim bowiem przypadku wydanie wyroku jest zbędne, skoro odpadł cel postępowania skargowego, jakim jest kontrola sądowa wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie prac finansowanych ze środków publicznych. Wykonanie umowy definitywnie i ostatecznie kończy postępowanie. Tak więc podstawą umorzenia postępowania jest przepis art. 355 par. 1 k.p.c. Trzeba przy tym dodać, że SN wyłączając możliwość umorzenia postępowania sądowego, gdy mamy do czynienia z zawartą, lecz niewykonaną umową, nie kwestionował faktycznej bezzasadności skargi.
Trzeba w tym miejscu zastrzec, że sąd okręgowy rozpoznający skargę nie może wprawdzie unieważnić umowy, ale jego orzeczenie uwzględniające skargę może uniemożliwić skuteczne jej wykonanie. Na przykład sąd może z urzędu unieważnić postępowanie na podstawie art. 93 pkt 7 p.z.p. (postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego). Do unieważnienia umowy niezbędny byłby jednak i tak odrębny pozew wystosowany na podstawie art. 146 p.z.p. o stwierdzenie nieważności umowy na podstawie art. 146 ust. 1 pkt 6 p.z.p. (w postępowaniu o udzielenie zamówienia doszło do naruszenia przepisów określonych w ustawie, które miało wpływ na wynik tego postępowania). Do dochodzenia nieważności umowy wyrok sądu unieważniający postępowanie nie jest jednak konieczny. Innymi słowy, wniesienie skargi i jej uwzględnienie nie jest przesłanką powództwa o stwierdzenie nieważności umowy. Nawiasem mówiąc, poza przypadkami nieważności umowy, określonych w prawie zamówień publicznych, do ich oceny ma zastosowanie art. 58 k.c., na podstawie którego umowa jest nieważna, jeżeli jest sprzeczna z ustawą, ma na celu obejście ustawy albo jej postanowienia są sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Bez względu na podstawę nieważności mamy do czynienia z nieważnością bezwzględną. To zaś oznacza, że każdy, kto ma interes prawny, może domagać się stwierdzenia przez sąd jej nieważności, a więc w szczególności konkurujący w przetargu wykonawca.
Wydaje się więc, że nie ma przeszkód, by na podstawie art. 146 p.z.p., mimo umorzenia postępowania skargowego, domagać się przed sądem unieważnienia umowy już wykonanej.
 
reklama

Źródło:

INFOR

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Grzegorz Wróbel

doradca, interim manager PM Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »