| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Jak złożyć skargę do sądu w systemie zamówień publicznych

Jak złożyć skargę do sądu w systemie zamówień publicznych

Trudno o lepszy przykład fasadowej instytucji niż skarga do sądu w systemie zamówień publicznych. Nie rozstrzyga ona bowiem definitywnie sporu, a tym samym nie zapewnia uzyskania zamówienia. Warto jednak wiedzieć, jakie ma ona mimo wszystko zalety, kiedy się jest przedsiębiorcą ubiegającym się czasami o udzielenie zamówienia publicznego.

Racjonalność skargi
 
W odniesieniu do zamówień, których wartość nie przekracza 20 mln euro dla robót budowlanych i 10 mln euro dla usług i dostaw, a więc w stosunku do zdecydowanej większości zamówień, protest jest ostatecznie rozstrzygnięty z chwilą:
1) rozstrzygnięcia protestu przez zamawiającego lub upływu terminu na jego rozstrzygnięcie – jeżeli nie przysługuje odwołanie, np. gdy wartość zamówienia nie przekracza 60 000 euro,
2) wydania orzeczenia przez zespół arbitrów albo upływu terminu na wniesienie odwołania.
Jedynie w odniesieniu do wielkich zamówień protest jest ostatecznie rozstrzygnięty dopiero z dniem wydania przez sąd okręgowy wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie albo z upływem terminu do wniesienia skargi. W praktyce oznacza to, że z chwilą ostatecznego rozstrzygnięcia protestu ulega uchyleniu zakaz zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego. Efektywna kontrola niezawisłego sądu jest więc zastrzeżona jedynie w odniesieniu do marginesu, gdy chodzi o liczbę udzielanych zamówień. Rodzi to pytanie o sens wnoszenia skargi do sądu, jeżeli wartość zamówienia nie przekracza 20 mln euro dla robót budowlanych i 10 mln euro dla dostaw i usług.
Warto przypomnieć, że przesłanką środków ochrony prawnej, przewidzianych w prawie zamówień publicznych, a więc także i skargi, jest istnienie interesu prawnego w uzyskaniu zamówienia, czyli – w zawarciu umowy z zamawiającym. Po zawarciu umowy o zamówienie publiczne skarga do sądu jest więc przysłowiową musztardą po obiedzie. Zagadnieniu temu poświęcił uwagę SN w uchwale z 14 października 2005 r. (III CZP 73/05). Doszedł w niej do wniosku, że zawarcie przez zamawiającego z wykonawcą umowy na wykonanie prac stanowiących przedmiot zamówienia publicznego nie stanowi przeszkody w rozpoznaniu przez sąd skargi na orzeczenie zespołu arbitrów, wydane po rozpoznaniu odwołania innego uczestnika, chyba że umowa została wykonana. Z orzeczenia SN wynika zatem, że z punktu widzenia racjonalności skargi istotny jest nie tyle fakt zawarcia umowy, ile jej wykonanie. Dopiero wykonanie umowy skutkuje umorzeniem postępowania. W takim bowiem przypadku wydanie wyroku jest zbędne, skoro odpadł cel postępowania skargowego, jakim jest kontrola sądowa wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie prac finansowanych ze środków publicznych. Wykonanie umowy definitywnie i ostatecznie kończy postępowanie. Tak więc podstawą umorzenia postępowania jest przepis art. 355 par. 1 k.p.c. Trzeba przy tym dodać, że SN wyłączając możliwość umorzenia postępowania sądowego, gdy mamy do czynienia z zawartą, lecz niewykonaną umową, nie kwestionował faktycznej bezzasadności skargi.
Trzeba w tym miejscu zastrzec, że sąd okręgowy rozpoznający skargę nie może wprawdzie unieważnić umowy, ale jego orzeczenie uwzględniające skargę może uniemożliwić skuteczne jej wykonanie. Na przykład sąd może z urzędu unieważnić postępowanie na podstawie art. 93 pkt 7 p.z.p. (postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego). Do unieważnienia umowy niezbędny byłby jednak i tak odrębny pozew wystosowany na podstawie art. 146 p.z.p. o stwierdzenie nieważności umowy na podstawie art. 146 ust. 1 pkt 6 p.z.p. (w postępowaniu o udzielenie zamówienia doszło do naruszenia przepisów określonych w ustawie, które miało wpływ na wynik tego postępowania). Do dochodzenia nieważności umowy wyrok sądu unieważniający postępowanie nie jest jednak konieczny. Innymi słowy, wniesienie skargi i jej uwzględnienie nie jest przesłanką powództwa o stwierdzenie nieważności umowy. Nawiasem mówiąc, poza przypadkami nieważności umowy, określonych w prawie zamówień publicznych, do ich oceny ma zastosowanie art. 58 k.c., na podstawie którego umowa jest nieważna, jeżeli jest sprzeczna z ustawą, ma na celu obejście ustawy albo jej postanowienia są sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Bez względu na podstawę nieważności mamy do czynienia z nieważnością bezwzględną. To zaś oznacza, że każdy, kto ma interes prawny, może domagać się stwierdzenia przez sąd jej nieważności, a więc w szczególności konkurujący w przetargu wykonawca.
Wydaje się więc, że nie ma przeszkód, by na podstawie art. 146 p.z.p., mimo umorzenia postępowania skargowego, domagać się przed sądem unieważnienia umowy już wykonanej.
 

Polecamy artykuły

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

WFY Group

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK