| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Jak złożyć skargę do sądu w systemie zamówień publicznych

Jak złożyć skargę do sądu w systemie zamówień publicznych

Trudno o lepszy przykład fasadowej instytucji niż skarga do sądu w systemie zamówień publicznych. Nie rozstrzyga ona bowiem definitywnie sporu, a tym samym nie zapewnia uzyskania zamówienia. Warto jednak wiedzieć, jakie ma ona mimo wszystko zalety, kiedy się jest przedsiębiorcą ubiegającym się czasami o udzielenie zamówienia publicznego.

Gwarancje konstytucyjne a szybkość postępowania
 
W odniesieniu do wielkich zamówień, o wartościach powyżej 20 mln euro dla robót budowlanych i 10 mln euro dla usług i dostaw, rozstrzygnięcie protestu przez zespół arbitrów nie ma charakteru ostatecznego. Jednak i w takich wypadkach istnieje możliwość zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego jeszcze przed merytorycznym rozpoznaniem skargi przez sąd. To zaś kolejny rok pozbawia ją racjonalnych podstaw.
Ustawodawca stanął przed koniecznością pogodzenia konstytucyjnych gwarancji z postulatem szybkości postępowania. Wyniki tego kompromisu są jednak dalekie od doskonałości. Kwietniowa nowelizacja prawa zamówień publicznych, która weszła w życie 25 maja 2006 r., nie wprowadziła w tym zakresie żadnych zmian. I wszystko wskazuje na to, że zostanie tak jeszcze na długie lata.
 
Środki ochrony prawnej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
 
1) Protest składa do zamawiającego wykonawca, którego ofertę ów zamawiający odrzucił (zdaniem protestującego niesłusznie);
2) Odwołanie do prezesa Urzędu Zamówień Publicznych przysługuje wykonawcy, którego protest zamawiający odrzucił, lub uczestnikowi, który przystąpił do postępowania protestacyjnego; rozpatruje je trzyosobowy zespół arbitrów przy prezesie UZP; arbitrzy wyrokiem rozstrzygają o oddaleniu lub uwzględnieniu odwołania;
3) Skarga na wyrok zespołu arbitrów do wydziału cywilnego sądu okręgowego, wnoszona za pośrednictwem prezesa UZP, przysługuje odwołującym się od odrzucenia protestu i wykonawcom, którzy do odwołania przystąpili, a także organizacji zrzeszającej wykonawców oraz zamawiającemu, jak również prezesowi UZP.
 
Przedmiot skargi
 
Skarga do sądu przysługuje na orzeczenie zespołu arbitrów, czyli na:
1) wyrok, ogłoszony po merytorycznym rozpoznaniu zarzutów i wniosków odwołania,
2) postanowienia kończące postępowanie w sprawie, a więc o:
a) umorzeniu postępowania na skutek cofnięcia odwołania,
b) odrzuceniu odwołania.
Co do zasady, wyroki zespołu arbitrów ostatecznie rozstrzygają protest. Wyjątkiem są zamówienia o znacznej wartości – powyżej 20 mln euro dla robót budowlanych i 10 mln euro dla dostaw lub usług. W takich wypadkach skarga do sądu jest zwykłym środkiem odwoławczym, przysługującym w normalnym toku instancyjnym. Wstrzymuje wykonanie decyzji zespołu arbitrów. Protest jest wówczas ostatecznie rozstrzygnięty dopiero z chwilą wydania przez sąd wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie, albo z upływem terminu do wniesienia skargi.
Ostatnia nowelizacja podniosła progi zamówień, po przekroczeniu których mamy do czynienia z nieostatecznym rozstrzygnięciem protestu:
– z 10 do 20 mln euro w odniesieniu do robót budowlanych i z 5 do 10 mln euro, gdy chodzi o dostawy i usługi.
Ostateczne rozstrzygnięcie protestu następuje w tych zamówieniach z dniem wydania orzeczenia zespołu arbitrów lub upływu czasu na wniesienie odwołania. Termin ten w wyniku nowelizacji p.z.p. został skrócony. Dotychczas upływał wraz z dniem doręczenia wyroku zespołu arbitrów (z reguły ok. 7 dni po ogłoszeniu, względnie wydaniu wyroku).
Wydanie orzeczenia lub upływ terminu do wniesienia odwołania uchyla dla zamawiającego zakaz zawarcia umowy. Pozbawia to wykonawcę racjonalnych przesłanek do wniesienia skargi do sądu. I to nawet wtedy, gdy wygrana wydaje się oczywista.
 
reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Helpdesk Kadrowy Sp. z o.o.

Outsourcing kadr i płac

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »