| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Gdy protest nie pomógł, złóż odwołanie

Gdy protest nie pomógł, złóż odwołanie

Ubiegający się o zamówienie publiczne warte ponad 60 tys. euro powinni się odwoływać, jeżeli zamawiający oddalił lub odrzucił ich protest. Jest to bowiem jeden ze środków ochrony prawnej pozwalających kontrolować przepływ publicznych pieniędzy między ich dysponentami a przedsiębiorcami.

Tryb rozpoznania
 
Postępowanie odwoławcze dzieli się na trzy fazy:
1) przygotowawczą,
2) formalną,
3) merytoryczną.
Ogólne zasady i przebieg postępowania odwoławczego reguluje p.z.p. Szczegółowe kwestie techniczne zapisano w rozporządzeniu prezesa Rady Ministrów w sprawie regulaminu postępowania przy rozpatrywaniu odwołań.
 
 
Faza przygotowawcza
 
Odwołanie wniesione do prezesa UZP wpisuje się niezwłocznie do komputerowej bazy danych urzędu oraz do repertorium spraw odwoławczych. Otrzymuje numer porządkowy oraz sygnaturę. Następnie prezes urzędu ustalając, że od odwołania uiszczono wpis:
a) zawiadamia zamawiającego o wpłynięciu odwołania, przy czym wzywa go do nadesłania kopii dokumentacji postępowania o zamówienie publiczne. Wyjątkiem są oferty złożone przez wykonawców, które należy dostarczyć w formie potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez kierownika zamawiającego lub osobę upoważnioną;
b) może zarządzić łączne rozpoznanie przez zespół arbitrów odwołań, jeżeli zostały złożone w tym samym postępowaniu lub dotyczą tych samych czynności zamawiającego;
c) informuje wszystkich uczestników postępowania o każdorazowym zarządzeniu łącznego rozpoznania odwołań;
d) powołuje trzyosobowy zespół do przeprowadzenia losowania arbitrów;
e) wyznacza zarządzeniem trzyosobowy zespół arbitrów wybrany w drodze jawnego losowania komputerowego,
f) jeżeli po losowaniu arbitrów wpłynie kolejne odwołanie podlegające łącznemu rozpoznaniu, prezes urzędu zarządza łączne rozpoznanie odwołania, kierując je do rozpoznania przez uprzednio wyznaczony zespół arbitrów.
 
Faza formalna
 
Merytoryczne rozpoznanie zarzutów i wniosków zawartych w odwołaniu poprzedza faza wstępna – formalna, przeprowadzona na posiedzeniu. Posiedzenie zespołu arbitrów wyznacza prezes urzędu. O jego terminie zawiadamia arbitrów wyznaczonych do rozpoznania odwołania oraz uczestników postępowania odwoławczego. Zawiadomienie doręcza się za potwierdzeniem odbioru, co najmniej trzy dni przed datą posiedzenia zespołu.
Posiedzenie zespołu arbitrów odbywa się bez względu na stawiennictwo uczestników. Jeśli jednak brakuje dowodu skutecznego doręczenia zawiadomienia, jest odraczane i arbitrzy wyznaczają nowy termin.
Celem posiedzenia jest:
1) dokonanie czynności formalno-prawnych i sprawdzających,
2) postanowienie o dopuszczeniu do postępowania odwoławczego wykonawcy, który zgłosił przystąpienie do postępowania,
3) przygotowanie rozprawy (w szczególności badane są przedstawione dokumenty).
Zespół arbitrów jest władny odrzucić odwołanie lub umorzyć postępowanie odwoławcze.
Odrzuceniu podlegają odwołania, gdy:
a) w sprawie nie mają zastosowania przepisy prawa zamówień publicznych,
b) wcześniej nie wniesiono protestu, chyba że wykonawca zgłosił przystąpienie do odwołania,
c) protest lub odwołanie wniósł nieuprawniony,
d) wnosząc protest lub odwołanie uchybiono ustawowym terminom,
e) odwołujący się powołuje się na te same okoliczności, które były przedmiotem rozstrzygnięcia przez zespół arbitrów w sprawie innego odwołania wniesionego przez tego samego odwołującego się w tym samym postępowaniu,
f) odwołanie, wniesione przez wykonawcę wnoszącego protest lub wezwanego do wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym, dotyczy czynności, które zamawiający wykonał zgodnie z ostatecznym rozstrzygnięciem protestu,
g) odwołujący się nie przekazał kopii odwołania zamawiającemu.
W razie stwierdzenia, że nie ma podstaw do odrzucenia odwołania ani do umorzenia postępowania (co następuje na skutek cofnięcia odwołania) przewodniczący zespołu arbitrów zamyka posiedzenie i otwiera rozprawę.
Możliwe jest cofnięcie odwołania i później, na rozprawie, jednak uczynienie tego przed otwarciem rozprawy uprawnia odwołującego się do odzyskania połowy uiszczonego wpisu. Jeśli natomiast na posiedzeniu – w razie łącznego rozpoznania odwołań – zespół arbitrów stwierdzi, że co najmniej jedno z nich podlega odrzuceniu, albo cofnięto co najmniej jedno, odrzuca odwołanie w tej kwestii albo umarza postępowanie, zaś pozostałe odwołania kieruje na rozprawę.
WAŻNE
Nie później niż przed terminem otwarcia posiedzenia należy dostarczyć do siedziby urzędu oryginał dokumentacji postępowania wraz z ofertami złożonymi przez wykonawców.
 

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

DEWELOPERSKI.com

Blog o działalności deweloperskiej, kluczowych aspektach zarządzania i obrocie nieruchomościami

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK