| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Zwyczajne i walne zgromadzenia w spółkach kapitałowych

Zwyczajne i walne zgromadzenia w spółkach kapitałowych

Czerwiec to dla większości spółek kapitałowych ostatni miesiąc, w którym mogą odbyć zwyczajne zgromadzenia wspólników (w spółkach z o.o.) i zwyczajne walne zgromadzenia (w spółkach akcyjnych). Wspólnicy i akcjonariusze rozpatrują na nich i zatwierdzają sprawozdania finansowe, udzielają absolutoriów organom spółek i decydują, co stanie się z zyskiem, jeśli został osiągnięty. Błędy popełnione przy organizowaniu zgromadzeń mogą jednak doprowadzić do uchylenia uchwał.

Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań
 
Sprawozdanie zarządu z działalności spółki składa się z dwóch części: sprawozdania z działalności (o charakterze opisowym) oraz finansowego. Pierwsza z części odnosi się do całej spółki w danym roku. Należy więc w niej zamieścić informacje o wszelkich wydarzeniach istotnych dla spółki. Oba sprawozdania są przed ZW poddawane ocenie rady nadzorczej i/lub komisji rewizyjnej, o ile oczywiście spółka ma te organy. Jeśli natomiast chodzi o sprawozdanie finansowe, to zgodnie z ustawą o rachunkowości obejmuje ono bilans, rachunek zysków i strat (rachunek wyników), sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych, informację dodatkową. Aktywa i pasywa w bilansie ujęte w formie pieniężnej są wyceniane na określony dzień bilansowy (normalnie ostatni dzień roku kalendarzowego). Z kolei rachunek wyników oznacza sprawozdanie finansowe, które pokazuje, czy prowadzona przez spółkę działalność przynosi zyski czy straty. W informacji dodatkowej podaje się nieujęte w bilansie oraz rachunku zysków i strat dane, a także wyjaśnienia niezbędne do tego, by sprawozdanie finansowe przedstawiało rzetelnie i jasno sytuację majątkową, finansową oraz rentowność spółki.
W przypadku tego dokumentu istotne jest, że przedmiotem obrad powinno być rozpatrzenie (a więc przeanalizowanie i dyskusja) sprawozdania i zatwierdzenie go. Uchwałą może być objęte albo tylko zatwierdzenie, albo rozpatrzenie i zatwierdzenie łącznie.
Przed zatwierdzeniem przez zgromadzenie wspólników rocznego sprawozdania podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta. Obowiązek ten dotyczy spółek z o.o., które w poprzedzającym roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdania finansowe, spełniły co najmniej dwa z następujących warunków:
• średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób,
• suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie polskiej co najmniej 2 500 000 euro,
• przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 5 000 000 euro.
 
Absolutorium dla członków organów spółki
 
Absolutorium jest podsumowaniem i zatwierdzeniem dotychczasowych działań osób wchodzących w skład organów spółki. Udzielenie go powinno się odbywać przez głosowanie uchwały pozytywnej, odpowiadającej na pytanie, kto jest za udzieleniem absolutorium. W razie podjęcia pozytywnych uchwał zasadniczo zwalniają one z odpowiedzialności wobec spółki. Absolutorium powinno być udzielone poszczególnym indywidualnym członkom organów za ostatni rok obrotowy. Głosowanie dotyczy wszystkich, którzy pełnili funkcje członków zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółki w ostatnim roku obrotowym. Nie ma jednak przeszkód, by jedną uchwałą objąć wszystkich członków zarządu z odrębnym głosowaniem nad każdym z tych członków. W konsekwencji indywidualnego głosowania część członków organów może uzyskać absolutorium, inni nie.
Istotne jest, że członkowie organów spółki, których mandaty wygasły przed datą zgromadzenia wspólników, mają prawo uczestniczyć w zgromadzeniu, przeglądać sprawozdanie zarządu i sprawozdanie finansowe wraz z odpisem sprawozdania rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej oraz biegłego rewidenta i przedkładać do nich opinie na piśmie. Żądanie dotyczące skorzystania z tych uprawnień powinno być złożone zarządowi na piśmie najpóźniej na tydzień przed zgromadzeniem wspólników.
 
reklama

Źródło:

INFOR

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

ASCS-Consulting Biuro Rachunkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »