| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Zamówienia publiczne po zmianach

Zamówienia publiczne po zmianach

Nowelizacja zamówień publicznych wydaje się przykładem sprawnej legislacji, co w czasach pisania ustaw na kolanie warte jest odnotowania. Ile jednak pożytku będą z niej mieli przedsiębiorcy, pokaże praktyka, ponieważ możliwość korupcji ciągle tkwi w etapie początkowym, kiedy to budowane są specyfikacje istotnych warunków zamówienia.

Umowy ramowe
 
W dotychczasowym stanie prawnym możliwość zawierania umów ramowych jest przewidziana jedynie w odniesieniu do zamówień sektorowych. Ustawa z 7 kwietnia 2006 r. o zmianie prawa zamówień publicznych oraz ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych przewiduje istotną zmianę. Dopuszcza się mianowicie zawieranie takich umów w odniesieniu do zamówień klasycznych. Stanowi to niewątpliwie upowszechnienie umów ramowych w systemie zamówień publicznych. To zaś jest realizacją dyrektywy 2004/18/WE z 31 marca 2004 r.
Od 25 maja 2006 r. zamawiający będzie mógł zawrzeć umowę ramową po przeprowadzeniu postępowania, stosując odpowiednio przepisy dotyczące udzielania zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem. Niezbędne jest przy tym, by ogłoszenie o wszczęciu jednego z nich zawierało informację o zamiarze zawarcia umowy ramowej.
Przez umowę ramową ustawa rozumie umowę zawartą między zamawiającym a jednym lub większą liczbą wykonawców, której celem jest ustalenie warunków zamówień publicznych, jakie mogą zostać udzielone w danym okresie, w szczególności chodzi o ceny i – jeśli zachodzi taka potrzeba – przewidywane ilości zamawianych towarów.
Ze szczegółowych przepisów wynika ponadto, że istotnymi elementami treści umowy ramowej są również: czas, na jaki zostaje ona zawarta oraz kryteria oceny ofert.
Umowę ramową zawiera się na nie dłużej niż 4 lata. Tylko czasem, ze względu na przedmiot zamówienia i szczególny interes zamawiającego, umowa taka może być zawarta na czas dłuższy. O zawarciu umowy na okres przekraczający 4 lata zamawiający musi niezwłocznie zawiadomić prezesa UZP, podając wartość i przedmiot umowy oraz uzasadnienie faktyczne i prawne.
Do zamówień, których przedmiot objęty jest umową ramową, nie stosuje się przepisów art. 26 oraz art. 167 ust. 2 i 3. Oznacza to odformalizowanie postępowania od czasu zawarcia umowy ramowej, ponieważ bez względu na tryb udzielenia zamówienia publicznego wykonawcy są zwolnieni z obowiązku składania oświadczeń i dokumentów na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Obowiązek taki istnieje na etapie przed zawarciem umowy ramowej. Podobnie rzecz się ma w odniesieniu do zamówień podlegających uprzedniej kontroli prezesa UZP oraz w zakresie obowiązku przekazania ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. W pierwszym wypadku kontroli uprzedniej podlega umowa ramowa o wartości nie mniejszej niż 20 mln euro dla robót budowlanych i 10 mln euro dla dostaw i usług.
Kontroli uprzedniej nie podlegają zamówienia udzielone na podstawie umowy ramowej. Ogłoszeniu w UOPWE podlega także jedynie umowa ramowa, a nie udzielenie zamówienia na podstawie tej umowy.
WAŻNE
Treść umowy ramowej jest dla stron wiążąca. Zamawiający udzielając zamówienia może dokonać jedynie nieistotnych modyfikacji w jej treści.
 
Umowy ramowe – 2 etapy postępowania
 
1. Zawarcie umowy ramowej – nie jest równoznaczne z udzieleniem konkretnego zamówienia. Jest to jedynie etap wstępny, prowadzący do udzielenia właściwego zamówienia. Po przeprowadzeniu postępowania w jednym z trybów zamówień publicznych zamawiający zawiera umowę ramową z jednym wykonawcą, jeżeli z przyczyn technicznych lub organizacyjnych zawarcie umowy z większą ich liczbą byłoby dla niego niekorzystne. Zasadą jest jednak zawarcie umowy z co najmniej trzema wykonawcami, chyba że oferty niepodlegające odrzuceniu złożyło mniej wykonawców. W specyfikacji istotnych warunków zamówienia trzeba wskazać maksymalną liczbę wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową. Taka informacja nie pozbawia go jednak prawa zawarcia umowy z jednym wykonawcą, jeżeli zostaną spełnione wskazane przesłanki, bądź z dowolną ilością wykonawców, co wydaje się rozwiązaniem dość dowolnym. Wynika to z konieczności określenia jedynie maksymalnej liczby wykonawców w siwz.
2. Udzielenie zamówienia – zawarcie umowy ramowej dopiero otwiera drogę do udzielenia właściwego zamówienia. Dlatego zamawiający udziela zamówienia, którego przedmiot jest objęty umową ramową w trybie:
1) zamówienia z wolnej ręki – jeżeli zawarł umowę ramową tylko z jednym wykonawcą;
2) negocjacji bez ogłoszenia – jeżeli zawarł umowę ramową z więcej niż jednym wykonawcą.
 

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

GLC

Doradztwo podatkowe i prawne. Outsourcing usług księgowych i HR. Audyty finansowe.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK