| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Zamówienia publiczne po zmianach

Zamówienia publiczne po zmianach

Nowelizacja zamówień publicznych wydaje się przykładem sprawnej legislacji, co w czasach pisania ustaw na kolanie warte jest odnotowania. Ile jednak pożytku będą z niej mieli przedsiębiorcy, pokaże praktyka, ponieważ możliwość korupcji ciągle tkwi w etapie początkowym, kiedy to budowane są specyfikacje istotnych warunków zamówienia.

Umowy ramowe
 
W dotychczasowym stanie prawnym możliwość zawierania umów ramowych jest przewidziana jedynie w odniesieniu do zamówień sektorowych. Ustawa z 7 kwietnia 2006 r. o zmianie prawa zamówień publicznych oraz ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych przewiduje istotną zmianę. Dopuszcza się mianowicie zawieranie takich umów w odniesieniu do zamówień klasycznych. Stanowi to niewątpliwie upowszechnienie umów ramowych w systemie zamówień publicznych. To zaś jest realizacją dyrektywy 2004/18/WE z 31 marca 2004 r.
Od 25 maja 2006 r. zamawiający będzie mógł zawrzeć umowę ramową po przeprowadzeniu postępowania, stosując odpowiednio przepisy dotyczące udzielania zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem. Niezbędne jest przy tym, by ogłoszenie o wszczęciu jednego z nich zawierało informację o zamiarze zawarcia umowy ramowej.
Przez umowę ramową ustawa rozumie umowę zawartą między zamawiającym a jednym lub większą liczbą wykonawców, której celem jest ustalenie warunków zamówień publicznych, jakie mogą zostać udzielone w danym okresie, w szczególności chodzi o ceny i – jeśli zachodzi taka potrzeba – przewidywane ilości zamawianych towarów.
Ze szczegółowych przepisów wynika ponadto, że istotnymi elementami treści umowy ramowej są również: czas, na jaki zostaje ona zawarta oraz kryteria oceny ofert.
Umowę ramową zawiera się na nie dłużej niż 4 lata. Tylko czasem, ze względu na przedmiot zamówienia i szczególny interes zamawiającego, umowa taka może być zawarta na czas dłuższy. O zawarciu umowy na okres przekraczający 4 lata zamawiający musi niezwłocznie zawiadomić prezesa UZP, podając wartość i przedmiot umowy oraz uzasadnienie faktyczne i prawne.
Do zamówień, których przedmiot objęty jest umową ramową, nie stosuje się przepisów art. 26 oraz art. 167 ust. 2 i 3. Oznacza to odformalizowanie postępowania od czasu zawarcia umowy ramowej, ponieważ bez względu na tryb udzielenia zamówienia publicznego wykonawcy są zwolnieni z obowiązku składania oświadczeń i dokumentów na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Obowiązek taki istnieje na etapie przed zawarciem umowy ramowej. Podobnie rzecz się ma w odniesieniu do zamówień podlegających uprzedniej kontroli prezesa UZP oraz w zakresie obowiązku przekazania ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. W pierwszym wypadku kontroli uprzedniej podlega umowa ramowa o wartości nie mniejszej niż 20 mln euro dla robót budowlanych i 10 mln euro dla dostaw i usług.
Kontroli uprzedniej nie podlegają zamówienia udzielone na podstawie umowy ramowej. Ogłoszeniu w UOPWE podlega także jedynie umowa ramowa, a nie udzielenie zamówienia na podstawie tej umowy.
WAŻNE
Treść umowy ramowej jest dla stron wiążąca. Zamawiający udzielając zamówienia może dokonać jedynie nieistotnych modyfikacji w jej treści.
 
Umowy ramowe – 2 etapy postępowania
 
1. Zawarcie umowy ramowej – nie jest równoznaczne z udzieleniem konkretnego zamówienia. Jest to jedynie etap wstępny, prowadzący do udzielenia właściwego zamówienia. Po przeprowadzeniu postępowania w jednym z trybów zamówień publicznych zamawiający zawiera umowę ramową z jednym wykonawcą, jeżeli z przyczyn technicznych lub organizacyjnych zawarcie umowy z większą ich liczbą byłoby dla niego niekorzystne. Zasadą jest jednak zawarcie umowy z co najmniej trzema wykonawcami, chyba że oferty niepodlegające odrzuceniu złożyło mniej wykonawców. W specyfikacji istotnych warunków zamówienia trzeba wskazać maksymalną liczbę wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową. Taka informacja nie pozbawia go jednak prawa zawarcia umowy z jednym wykonawcą, jeżeli zostaną spełnione wskazane przesłanki, bądź z dowolną ilością wykonawców, co wydaje się rozwiązaniem dość dowolnym. Wynika to z konieczności określenia jedynie maksymalnej liczby wykonawców w siwz.
2. Udzielenie zamówienia – zawarcie umowy ramowej dopiero otwiera drogę do udzielenia właściwego zamówienia. Dlatego zamawiający udziela zamówienia, którego przedmiot jest objęty umową ramową w trybie:
1) zamówienia z wolnej ręki – jeżeli zawarł umowę ramową tylko z jednym wykonawcą;
2) negocjacji bez ogłoszenia – jeżeli zawarł umowę ramową z więcej niż jednym wykonawcą.
 
reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Ceret Grzywaczewska

Kancelaria Radców Prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK