| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | WIDEOAKADEMIA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Środki ochrony prawnej w zamówieniach publicznych

Środki ochrony prawnej w zamówieniach publicznych

Dobra znajomość mechanizmów kontroli postępowania przetargowego przez każdego przedsiębiorcę liczy się w tym samym stopniu co przejrzyste prawo. To ona jest najlepszą gwarancją należytego stosowania przepisów przez organizatorów przetargów.

Rodzaje rozstrzygnięć
 
Rozstrzygając protest, zamawiający może rozpoznać go:
1) formalnie, nie wdając się w meritum, i odrzucić go jako wniesiony po terminie lub przez osobę nieuprawnioną,
2) merytorycznie i
a) protest oddalić,
b) uwzględnić protest w całości lub części.
W razie uwzględnienia protestu zamawiający powtarza oprotestowaną czynność lub dokonuje czynności bezprawnie zaniechanej:
1) niezwłocznie – jeżeli uwzględnił wszystkie zgłoszone żądania;
2) po ostatecznym rozstrzygnięciu protestu – jeżeli co najmniej jedno ze zgłoszonych żądań nie zostało uwzględnione.
O powtórzeniu lub dokonaniu czynności zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców.
 
7 kroków – Zanim złożysz protest
 
1. Sprecyzuj, co chcesz oprotestować, czyli jaką czynność lub bezczynność zamawiającego.
2. Ustal wartość zamówienia i tryb przetargu.
3. Sprawdź, czy nie upłynął termin wniesienia protestu, który jest różny w zależności od rodzaju oprotestowanej czynności, wartości zamówienia i trybu postępowania.
4. Pamiętaj, że o zachowaniu terminu decydują niekiedy minuty i nie ma tu znaczenia data stempla pocztowego.
5. Ustal, jaką formę dla protestu przewidział zamawiający.
6. Zbadaj, czy zgodnie z zasadą zamawiający ma 10 dni na rozstrzygnięcie protestu, czy obowiązują go inne terminy.
7. Po dziesięciu dniach (lub w innym obowiązującym terminie) nie czekaj na formalne doręczenie rozstrzygnięcia protestu, ponieważ brak rozstrzygnięcia protestu w terminie jest równoznaczny z jego oddaleniem i po 10 dniach zaczyna biec pięciodniowy czas na odwołanie do zespołu arbitrów.
 
Skutki protestu
 
Wniesienie protestu, poza zainicjowaniem postępowania protestacyjnego powoduje:
1) zawieszenie biegu terminu związania ofertą do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu,
2) konieczność przedłużenia ważności wadium lub wniesienia nowego na wydłużony okres,
3) niemożność wniesienia protestu przez innego wykonawcę z powołaniem się na te same okoliczności,
4) wyłączenie możliwości zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu,
5) otwarcie drogi do postępowania odwoławczego przed zespołem arbitrów.
 
Rozstrzygnięcie protestu
 
Protest jest ostatecznie rozstrzygnięty:
1) jeżeli nie przysługuje odwołanie (np. w postępowaniach, których wartość nie przekracza 60 000 euro) – wraz z rozstrzygnięciem przez zamawiającego protestu lub z upływem terminu na jego rozstrzygnięcie
2) jeżeli nie wniesiono odwołania – z upływem terminu do wniesienia odwołania,
3) w przypadku wniesienia odwołania:
a) z dniem wydania postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze albo wyroku zespołu arbitrów albo
b) od wydania wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie sądowej wywołanej wniesioną skargą do właściwego sądu okręgowego, albo z upływem terminu do wniesienia skargi – jeżeli wartość zamówienia dla robót budowlanych jest równa 20 000 000 euro lub przekracza tę wartość, zaś dla dostaw lub usług – 10 000 000 euro.
 

Podstawa prawna
 
- ustawa z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. nr 19, poz. 177 ze zm.)
 

Jacek Ignaczewski
 

Gazeta Prawna Nr 85/2006 [Dodatek: Firma i Klient] z dnia 2006-05-02

Narzędzia przedsiębiorcy

reklama

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

PLISZKA inżyniering przeciwpożarowy

PLISZKA inżyniering przeciwpożarowy od 1989 roku działa na polu zwiększenia świadomości społecznej w zakresie profilaktyki i bezpieczeństwa przeciwpożarowego w domach, biurach, zakładach przemysłowych itp.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »