| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Środki ochrony prawnej w zamówieniach publicznych

Środki ochrony prawnej w zamówieniach publicznych

Dobra znajomość mechanizmów kontroli postępowania przetargowego przez każdego przedsiębiorcę liczy się w tym samym stopniu co przejrzyste prawo. To ona jest najlepszą gwarancją należytego stosowania przepisów przez organizatorów przetargów.

Rozstrzygnięcie protestu
 
Mając na uwadze szybkość postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ustawa zakreśla zamawiającemu termin 10 dni na rozstrzygnięcie protestu. Nie jest to tylko postulat pod adresem zamawiającego, gdyż na podstawie art. 183 pzp brak rozstrzygnięcia protestu w ustawowym terminie uznaje się za jego oddalenie. Rozwiązanie to tylko z pozoru jest niekorzystne dla wykonawcy, ponieważ w praktyce chroni go przed przewlekłością postępowania protestacyjnego.
Początek biegu dziesięciodniowego terminu na rozpoznanie protestu jest uzależniony od rodzaju oprotestowanej czynności. Prawo zamówień publicznych przewiduje mianowicie w określonych wypadkach łączne, tzn. jednoczesne rozpoznanie wszystkich protestów przez zamawiającego. W takich wypadkach termin 10 dni zaczyna biec od zakończenia ostatniego z terminów na wniesienie protestu.
Na podstawie art. 183 ust. 1 pzp zamawiający rozstrzyga jednocześnie wszystkie protesty dotyczące:
1) treści ogłoszenia,
2) postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
3) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, odrzucenia ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty.
Protest inny niż wymieniony zamawiający rozstrzyga w terminie 10 dni od jego wniesienia.
O ile w przypadku oprotestowania treści ogłoszenia oraz postanowień siwz upływ ostatniego z terminów na wniesienie protestu jest łatwy do ustalenia, bo w tym zakresie ustawa dość precyzyjnie reguluje kwestię początku i końca biegu terminu, o tyle w przypadku wykluczenia wykonawcy z postępowania pojawia się istotny problem. W trakcie całego postępowania może dojść do wykluczenia wykonawcy – z różnych przyczyn i na różnych podstawach. Przykładowo wykonawca nie wniósł wadium, które należy złożyć przed terminem składania ofert, albo nie złożył wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Dokumenty te należy złożyć wraz z ofertą (art. 44 pzp). 
Wykluczenie wykonawców ustawa nakazuje zamawiającemu łącznie z odrzuceniem ofert i wyborem najkorzystniejszej oferty. Oznacza to niepotrzebny stan niepewności prawnej u wykonawców.
Rozstrzygając protest zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców. Przekazuje stosowne dokumenty i podmiotowi, który wniósł protest, i wykonawcom, którzy przystąpili do toczącego się postępowania. Poucza też o sposobie i terminie wniesienia odwołania.
Jeżeli natomiast protest dotyczy treści ogłoszenia lub postanowień siwz w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zamieszcza te informacje również na stronie internetowej.
Przy okazji należy zwrócić uwagę, że prawo zamówień publicznych określając obowiązek informacyjny zamawiającego mówi o przekazaniu, a nie o pisemnym doręczeniu wiadomości o rozstrzygnięciu protestu. Tak więc ustawowy obowiązek zostaje spełniony przez przesłanie wymaganych informacji w dowolnej formie – np. elektronicznej, czy przy wykorzystaniu faksu.
Dowolność formy, gdy idzie o przekazywanie wymaganych informacji, ma związek z rozważaniem ewentualnej bezczynności zamawiającego w ciągu dziesięciu dni od momentu złożenia protestu lub upływu ostatniego z terminów na wniesienie protestu. W pozostałych wypadkach, kiedy zamawiający w ustawowym terminie rozstrzygnął protest czy to formalnie (np. odrzucił go jako wniesiony po terminie), czy merytoryczne, swą decyzję musi doręczyć wykonawcy, który wniósł protest oraz tym, którzy przyłączyli się do protestu. Słowo „doręczenie” wskazuje na formę pisemną. Obowiązek doręczenia rozstrzygnięcia protestu nie zwalnia zamawiającego z obowiązku przekazania uzasadnienia oraz pouczenia o sposobie i terminie wniesienia odwołania. Rodzi się jednak pytanie, czy uzasadnienie i pouczenie muszą być doręczone wraz z samym rozstrzygnięciem, a tym samym, czy doręczenie samego rozstrzygnięcia protestu skutkuje rozpoczęciem biegu terminu do złożenia odwołania. Problem z punktu widzenia praktyki nie jest bagatelny, ponieważ wykonawca na skutek niepouczenia go o sposobie i terminie wniesienia odwołania może uczynić to po terminie. Tymczasem postępowanie odwoławcze nie przewiduje przywrócenia terminu niedotrzymanego nie z winy wykonawcy. Trzeba przy tym odróżnić obowiązek informacyjny zamawiającego (art. 183 ust. 4 pzp) od problematyki biegu terminu do złożenia odwołania (art. 184 ust. 2 pzp).
Bieg terminu odwołania rozpoczyna się od doręczenia samego rozstrzygnięcia. Innymi słowy – niedopełnienie obowiązku przekazania uzasadnienia oraz pouczenia o sposobie i terminie wniesienia odwołania nie tamuje biegu postępowania odwoławczego.
WAŻNE
Umowa zawarta przed ostatecznym rozstrzygnięciem protestu, bez zgody prezesa UZP, jest bezwzględnie nieważna (art. 146 ust. 1 pkt 2 pzp).
Wszystkie te wątpliwości pokazują niedostatek ustawowych uregulowań dotyczących rozstrzygnięcia protestu. Precyzyjne uregulowanie rozstrzygnięcia protestu pozwoliłoby na ocenę, czy mamy do czynienia z formalnym jego rozstrzygnięciem, czy nie, natomiast przeciwstawienie w ustawie słów „przekazanie” i „doręczenie” czyni omawianą materię nieprzejrzystą. Na dobrą sprawę nie wiadomo, czy rozstrzygnięcie protestu bez jego uzasadnienia rzeczywiście jest jego rozstrzygnięciem, czy tylko wyrażeniem przez zamawiającego poglądu na sporną kwestię. Opowiedzenie się na podstawie art. 184 pzp za wąskim ujęciem problemu trudno uznać za satysfakcjonujące rozwiązanie, które godzi w interes wykonawców. Po pierwsze, brak pouczenia o sposobie i terminie odwołania, może w praktyce powodować odrzucenie odwołania wniesionego po terminie, a po drugie, trudno jest sformułować zarzuty pod adresem rozstrzygnięcia niezawierającego uzasadnienia.
 

Polecamy artykuły

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

adw. Agata Stanilewicz-Krzysztofiak

Partner Kancelarii Kawczyński i Kieszkowski Adwokaci i Radcowie Prawni sp. p. www.kklaw.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK