| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Środki ochrony prawnej w zamówieniach publicznych

Środki ochrony prawnej w zamówieniach publicznych

Dobra znajomość mechanizmów kontroli postępowania przetargowego przez każdego przedsiębiorcę liczy się w tym samym stopniu co przejrzyste prawo. To ona jest najlepszą gwarancją należytego stosowania przepisów przez organizatorów przetargów.

Zawieszenie terminu
 
Złożenie ofert przez wykonawcę oznacza, że zobowiązuje się on do wykonania wszystkiego, co zawarte jest w treści oferty. Inaczej mówiąc, jest on związany ofertą w tym znaczeniu, że niezawarcie umowy z zamawiającym rodzi jego odpowiedzialność odszkodowawczą wobec zamawiającego. Ponieważ związanie ofertą oznacza dla wykonawcy na pewien czas zamrożenie sił i środków zarezerwowanych na wypadek wygrania przetargu i przystąpienia do realizacji umowy z zamawiającym, to przepisy pzp przewidują stosunkowo krótkie terminy związania ofertą i uzależniają je od wartości zamówienia.
Wniesienie protestu – czego dalszym następstwem może być wniesienie odwołania i skargi do sądu – sprawia, że postępowanie może utknąć na etapie postępowania wywołanego wniesieniem i popieraniem środka ochrony prawnej. Tymczasem czas związania ofertą może minąć, dlatego przepis art. 181 ust. 1 ma na celu przeciwdziałanie negatywnym konsekwencjom czasochłonnego niekiedy postępowania zaskarżeniowego. Przewiduje mianowicie, że w przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu. Zawieszenie terminu oznacza, że po ostatecznym rozstrzygnięciu protestu, termin biegnie dalej, nie jest liczony od początku.
Ustawa różnicuje termin ostatecznego rozstrzygnięcia protestu od wartości zamówienia. Dla zdecydowanej większości spraw termin ten jest związany z zakończeniem postępowania odwoławczego, a jeśli nie składano odwołania od rozstrzygnięcia protestu, to upływa on z chwilą zakończenia czasu na wniesienie odwołania. Jedynie w odniesieniu do wielkich zamówień ostateczne rozstrzygnięcie protestu łączy się z postępowaniem sądowym. Incydentalnie protest jest ostatecznie rozstrzygnięty, gdy z mocy postanowień przepisów szczególnych nie przysługuje od niego odwołanie.
Zawieszenie biegu terminu związania ofertą następuje z mocy prawa, na podstawie art. 181 ust. 1 pzp. Dlatego wydaje się zbędny nałożony w art. 181 ust. 2 pzp na zamawiających obowiązek niezwłocznego zawiadomienia wykonawców, którzy złożyli ofertę o zawieszeniu biegu terminu do związania ofertą. Zostają oni zawiadomieni w trybie art. 181 ust. 3 pzp o złożonym proteście w związku z instytucją przystąpienia do protestu. Zakwestionowanie zasadności tego obowiązku nie oznacza możliwości nieuwzględnienia ustawowego obowiązku. Podobne zastrzeżenia wywołuje nałożony na zamawiającego obowiązek wezwania wykonawców, którzy złożyli ofertę do przedłużenia ważności wadium lub wniesienia nowego na czas niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy po ostatecznym rozstrzygnięciu protestu. Niezależnie od tego, że nie można z góry określić czasu postępowania wywołanego wniesieniem protestu, a tym samym nie można precyzyjnie określić okresu obowiązywania przedłużonego wadium, to obowiązek ten wydaje się zbędny. Dzieje się tak dlatego, że wadium jako formalny znak przystąpienia wykonawcy do przetargu, gwarantujący zamawiającemu zawarcie umowy z wybranym wykonawcą, podlega zwrotowi na podstawie art. 46 ust. 1 pkt 1 pzp po upływie terminu związania ofertą.
A termin ten ulega zawieszeniu z chwilą wniesienia protestu. Podczas zawieszenia biegu związania ofertą nie może zatem powstać po stronie zamawiającego obowiązek zwrotu wadium uiszczonego w formie pieniężnej. Przedłużenie ważności wadium lub wniesienie nowego wadium na wydłużony okres dotyczy zatem zabezpieczenia zawarcia umowy w formie okresowych poręczeń i gwarancji określonych w art. 45 ust. 6 pzp.
Wskazuje to, że omawiany obowiązek jest nieprecyzyjnie określony w art. 181 ust. 2 pzp. W swej treści nie uwzględnia bowiem różnych form, w jakich może być wniesione wadium. Pewnego rodzaju kompromisowym rozwiązaniem przyjętym w ustawie jest obowiązek zamawiającego związany z wezwaniem wykonawców do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego na okres niezbędny do zawarcia umowy (wprawdzie w dowolnym czasie, ale nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium).
Wezwanie do przedłużenia ważności wadium lub do wniesienia nowego na wydłużony okres w przypadku wniesienia protestu dotyczy zarówno wypadków, gdy w postępowaniu jego wniesienie jest obowiązkowe, jak takich, kiedy jest fakultatywne. W tej sytuacji obowiązek powstaje tylko, gdy zamawiający wymagał w siwz wniesienia wadium.
WAŻNE
Przystąpić do protestu nie mogą organizacje zrzeszające wykonawców nie wpisanych na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez prezesa Urzędu. Nie mają one interesu prawnego w przystąpieniu.
 

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Barchan

Ekspert ds. Leasingu, Menedżer

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK