| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Środki ochrony prawnej w zamówieniach publicznych

Środki ochrony prawnej w zamówieniach publicznych

Dobra znajomość mechanizmów kontroli postępowania przetargowego przez każdego przedsiębiorcę liczy się w tym samym stopniu co przejrzyste prawo. To ona jest najlepszą gwarancją należytego stosowania przepisów przez organizatorów przetargów.

Przystąpienie do protestu
 
Z mocy art. 181 ust. 3 pzp kopię wniesionego protestu zamawiający niezwłocznie przekazuje wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Jeśli natomiast protest dotyczy treści ogłoszenia lub postanowień siwz, a więc gdy nie jest jeszcze jasny krąg uczestników postępowania, zamawiający zamieszcza kopię protestu na stronie internetowej, na której jest udostępniona specyfikacja.
Bez względu na rodzaj oprotestowanej czynności zamawiający ma obowiązek jednoczesnego wezwania wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu. Omawiane obowiązki zamawiającego pośrednio realizują zasadę jawności postępowania. Bezpośrednio jednak wiążą się z instytucją przystąpienia do protestu złożonego uprzednio przez jednego wykonawcę. Udostępnienie kopii uczestnikom postępowania oraz zamieszczenie jej na stronie internetowej w przypadku protestu związanego z ogłoszeniem lub siwz umożliwienia innym wykonawcom popieranie wniesionego już protestu. Nie muszą wówczas sami formułować zarzutów ani żądań oraz ich prawnych i faktycznych uzasadnień. Wykonawca, który nie przystąpił do protestu, nie może następnie wnieść protestu, powołując się na te same okoliczności. W konsekwencji ma zamkniętą drogę do zespołu arbitrów i sądu. Podkreślenia jednak wymaga stwierdzenie, że nie jest wyłączona możliwość wniesienia samodzielnego protestu, choćby zawierającego te same zarzuty, ale opartego na odmiennych okolicznościach faktycznych i prawnych.
Prawo zamówień publicznych przewiduje co do zasady stosunkowo krótki termin na przystąpienie do protestu, mianowicie 3 dni od wezwania do wzięcia udziału w postępowaniu wywołanym wniesionym protestem. Termin ten ulega wydłużeniu do 7 dni, jeśli ogłoszenie było publikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych, lub do 14 dni, jeżeli publikatorem ogłoszenia jest Dziennik Urzędowy UE. W obydwu wypadkach terminy biegną od daty publikacji ogłoszenia i odnoszą się do protestów dotyczących treści ogłoszenia lub siwz, z tym że w ostatnim wypadku oprotestowania specyfikacji wyjątki od trzydniowego terminu dotyczą jedynie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego.
Aby stać się uczestnikiem postępowania protestacyjnego, wystarczy zgłoszenie przystąpienia do postępowania. Trzeba przy tym wskazać swój interes prawny związany z przystąpieniem. Należy jednocześnie określić swoje żądanie w zakresie zarzutów zawartych w proteście. Te same bowiem zarzuty mogą być źródłem innych wniosków co do dalszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Pośrednio określenie własnego żądania rozstrzyga kwestię charakteru przystąpienia do protestu, mianowicie mówi, czy mamy do czynienia z samoistnym uprawnieniem, niepowiązanym w postępowaniu protestacyjnym ze złożonym uprzednio protestem, czy też przystąpienie jest akcesoryjne (niesamodzielne wobec protestu). Problem sprowadza się do odpowiedzi na pytanie, czy odrzucenie protestu wniesionego po terminie lub przez osobę nieuprawnioną pozbawia wykonawców, którzy do niego przystąpili, prawa dalszego popierania protestu.
Każdy z wykonawców formułując żądanie mieszczące się w zakresie zarzutów zawartych w proteście realizuje swoje własne cele i działa samodzielnie.
WAŻNE
Do protestów nie mają zastosowania przepisy o postępowaniu cywilnym i administracyjnym, które zrównują skutki nadania pisma w urzędzie pocztowym ze złożeniem go w organie właściwym do rozpatrzenia pisma. Protest – by był uznany za wniesiony w terminie – musi fizycznie znajdować się siódmego dnia w siedzibie zamawiającego.
 

Polecamy artykuły

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Doradztwa Podatkowego Marcin Pietrusiński

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK