| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Środki ochrony prawnej w zamówieniach publicznych

Środki ochrony prawnej w zamówieniach publicznych

Dobra znajomość mechanizmów kontroli postępowania przetargowego przez każdego przedsiębiorcę liczy się w tym samym stopniu co przejrzyste prawo. To ona jest najlepszą gwarancją należytego stosowania przepisów przez organizatorów przetargów.

Termin
 
Protest co do zasady wnosi się w terminie 7 dni od daty, w której wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
Termin zostaje zachowany, gdy uczestnik postępowania złoży protest w siedzibie zamawiającego najpóźniej siódmego dnia, w którym się dowiedział lub mógł się dowiedzieć o okoliczności stanowiącej podstawę wniesienia protestu.
Daty powzięcia wiadomości o okolicznościach, które mogą stanowić podstawę wniesienia protestu, nie uwzględnia się przy obliczaniu siedmiodniowego terminu. Wynika to z odpowiedniego stosowania do zamówień publicznych art. 111 par. 2 k.c., na podstawie którego, jeśli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, to nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu tego, w którym ono nastąpiło. Jeśli zatem wykonawca dowiedział się o np. o wyborze najkorzystniejszej oferty 1 czerwca, to siedmiodniowy termin rozpoczyna bieg od 2 czerwca. Siedmiodniowy termin minie z upływem 8 czerwca 2006 r. Ponieważ jednak ustawa wymaga złożenia protestu w siedzibie zamawiającego, należy przy tym uwzględnić godziny pracy zamawiającego 8 czerwca. Jeśli zaś siedmiodniowy termin upływa w dniu uznanym za ustawowo wolny od pracy (w tym przykładzie nie ma to miejsca), termin ulega przedłużeniu o jeden dzień. Kończy się następnego dnia po uznanym za ustawowo wolny od pracy. Ustawowe wolne reguluje ustawa z 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U. nr 4, poz. 28 ze zm.). Są to niedziele i święta. Soboty nie są ustawowo wolne od pracy. Na gruncie postępowania protestacyjnego oznacza to faktyczne skrócenie siedmiodniowego terminu.
Szczególne zasady ustawa przyjmuje w odniesieniu do oprotestowania treści ogłoszenia oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W takich wypadkach – jeżeli postępowanie jest organizowane w trybie przetargu nieograniczonego – protest wnosi się w terminie zależnym od wartości zamówienia, którą na podstawie art. 11 ust. 8 znowelizowanego prawa zamówień publicznych określi rozporządzeniem prezes Rady Ministrów:
1) 7 dni od publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia siwz na stronie internetowej lub na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych,
2) 14 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia siwz na stronie internetowej.
Jeśli postępowanie jest prowadzone w trybie innym niż przetarg nieograniczony, to protest dotyczący postanowień siwz wnosi się w ciągu 7 dni od doręczenia specyfikacji. Nie później jednak niż 3 lub 6 dni przed upływem terminu składania ofert – w zależności od wartości zamówienia, którą określi prezes Rady Ministrów na podstawie art. 11 ust. 8. Oznacza to, że o zachowaniu terminu na oprotestowanie treści siwz w postępowaniach prowadzonych w innym niż przetarg nieograniczony trybie decydują niekiedy minuty.
CO DO MINUTY
Jeśli otwarcie ofert następuje 5 czerwca 2006 r. o godz. 12.00, to termin na złożenie protestu upływa 2 czerwca 2006 r. o godz. 12.00. Jego złożenie o minutę później sprawia, że protest jako spóźniony podlega odrzuceniu. Doręczenie specyfikacji istotnych warunków zamówienia np. na 2 dni przed upływem terminu składania ofert w ogóle uniemożliwia złożenie protestu przeciwko treści tego dokumentu.
 
Forma
 
W zakresie formy protestu ustawa odsyła do ogólnych przepisów prawa zamówień publicznych. Oznacza to, że o formie decyduje zamawiający, o czym informuje wykonawców w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Ma do wyboru formę pisemną, faks lub list elektroniczny. Wybór zamawiającego nie może jednak ograniczać konkurencji (np. nie wszyscy wykonawcy mają dostęp do internetu). Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.
Protest powinien wskazywać:
1) oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego,
2) żądanie,
3) zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.
 

Polecamy artykuły

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Anna Bielińska-Piechota

Ekspert ds. Kadr i Płac

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK