| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Likwidacja czy raczej układ

Likwidacja czy raczej układ

Przedsiębiorca, który zaczyna źle prosperować, może stanąć wobec konieczności złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Powinien wówczas – jeśli ma środki na ratowanie przedsiębiorstwa – próbować układu z wierzycielami. W ten sposób korzystają i oni. Rośnie prawdopodobieństwo zaspokojenia ich roszczeń.

Ważne informacje
 
MOGĄ UPADAĆ
Prawo upadłościowe i naprawcze określa podmioty, wobec których może zostać ogłoszona upadłość. Są to przede wszystkim:
osoby fizyczne, prowadzące działalność gospodarczą,
wszystkie spółki handlowe – zarówno osobowe (jawne, komandytowe, komandytowo-akcyjne, partnerskie), jak i kapitałowe (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjne), a także spółdzielnie prowadzące działalność gospodarczą,
osoby fizyczne, które faktycznie prowadziły działalność gospodarczą, nawet jeśli nie dopełniły obowiązku jej zgłoszenia we właściwym rejestrze,
osoby fizyczne, które zaprzestały prowadzenia działalności i zostały wykreślone ze stosownej ewidencji przed niespełna rokiem. Upadłość może być ogłoszona także wobec podmiotów, które wprawdzie działalności gospodarczej nie prowadzą, ale ustawa przyznaje im zdolność upadłościową. Należą do nich:
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjne nieprowadzące działalności gospodarczej,
wspólnicy osobowych spółek handlowych, którzy ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczeń, całym swoim majątkiem (w szczególności chodzi o wspólników spółki jawnej, komandytowej i komandytowo-akcyjnej),
wspólnicy spółek partnerskich,
oddziały banków zagranicznych w rozumieniu prawa bankowego.
KONIECZNE PROPOZYCJE
Jeśli dłużnik składa wniosek o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu, to musi dołączyć dobrze przygotowane propozycje układowe wraz z projektem finansowania wykonania układu oraz rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie dwanaście miesięcy, kiedy był obowiązany prowadzić dokumentację umożliwiającą sporządzenie takiego rachunku.
Jeżeli wnioskodawcą jest wierzyciel, dołącza wstępne propozycje układowe.
UKŁAD NIE OBEJMUJE
Poza układem są:
należności alimentacyjnych ani rent z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci,
wierzytelności wynikającej z roszczenia o wydanie mienia nienależącego do majątku upadłego,
wierzytelności, które za zgodą sędziego-komisarza zostały spłacone,
wierzytelności, za które upadły odpowiada w związku z nabyciem spadku po ogłoszeniu upadłości, po wejściu spadku do masy upadłości,
składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe,
wierzytelności ze stosunku pracy,
wierzytelności zabezpieczonych na mieniu upadłego hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym czy hipoteką morską, chyba że wierzyciel wyraził zgodę na jej objęcie układem (zgoda powinna być wyrażona bezwarunkowi i nieodwołalnie, najpóźniej przed przystąpieniem do głosowania nad układem).
PO ORZECZENIU
I. SKUTKI UPADŁOŚCI Z MOŻLIWOŚCIĄ ZAWARCIA UKŁADU:
ani upadły, ani zarządca nie mogą spełniać świadczeń, które są objęte układem z wierzycielami. Wyjątkiem są te, na które zgodzi się sędzia komisarz, uznając, że jest to potrzebne do prowadzenia działalności gospodarczej lub do podniesienia efektywności przedsiębiorstwa;
wierzyciel nie może bez zgody rady wierzycieli wypowiedzieć umowy najmu ani dzierżawy lokalu czy nieruchomości, w których prowadzone jest przedsiębiorstwo upadłego; nie może też wypowiedzieć umów leasingu, ubezpieczeń majątkowych, rachunku bankowego, poręczeń i gwarancji bankowych, akredytyw oraz licencji udzielonych upadłemu;
układ może ustanowić zakaz wypowiadania tych umów do czasu wykonania go,
z mocy prawa ulegają zawieszeniu prowadzone przeciwko upadłemu postępowania zabezpieczające i egzekucyjne, dotyczące zaspokojenia wierzytelności objętych na podstawie ustawy układem.
II. PO OGŁOSZENIU UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ:
zobowiązania pieniężne upadłego, których termin płatności jeszcze nie nadszedł, stają się wymagalne z chwilą ogłoszenia upadłości, zaś jego zobowiązania majątkowe niepieniężne zmieniają się w pieniężne i stają się płatne;
do syndyka należy decyzja, czy i w jakim zakresie będzie wykonywana umowa wzajemna (taka, która zobowiązuje do świadczenia obie strony),
umowa przeniesienia własności rzeczy lub wierzytelności w celu zabezpieczenia innej istniejącej wierzytelności jest skuteczna wobec masy, jeżeli została zawarta na piśmie, z datą pewną (poświadczoną urzędowo),
wygasa umowa rachunku papierów wartościowych, umowa kredytu lub pożyczki, jeżeli nie doszło do przekazania środków upadłemu; w razie przekazania jakichś kwot, upadły traci prawo do żądania wypłaty reszty; wygasają także umowy agencyjne, zlecenia lub komisu, w których upadły był zlecającym lub komitentem,
postępowania egzekucyjne i zabezpieczające wszczęte przeciwko upadłemu przed ogłoszeniem upadłości ulegają z mocy prawa zawieszeniu (nie dotyczy to zaspokojenia wierzycieli z hipoteki przymusowej i morskiej), a z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości ulegają umorzeniu,
niedopuszczalne jest wszczęcie postępowań egzekucyjnych z masy upadłości przeciwko upadłemu, a ewentualne orzeczenie wydane po ogłoszeniu upadłości podlega wykonaniu przy okazji podziału masy upadłości.

Podstawa prawna:
- ustawa z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz.U. nr 60, poz. 535 ze zm.)
 

Katarzyna Pietryga
 

Gazeta Prawna Nr 67/2006 [Dodatek: Firma i Klient]
z dnia 2006-04-04

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Jarosław Olszewski

Elektrofarm

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK