| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Jak przedsiębiorca płaci składki za zatrudnionych w firmie

Jak przedsiębiorca płaci składki za zatrudnionych w firmie

Przedsiębiorca, który przystąpił do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych, odprowadza składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe oraz wypadkowe. Natomiast do ubezpieczenia chorobowego może przystąpić dobrowolnie.

Gdy płatnik składek zgłasza 10 ubezpieczonych
 
Jeżeli przedsiębiorca zgłasza do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych, to powinien sprawdzić, do jakiej grupy działalności należy według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (dotyczy płatników składek podlegających wpisowi do rejestru REGON).
Na takich zasadach ustala się przynależność do grupy działalności wg PKD płatników, którzy:
• zgłaszani są po raz pierwszy w ZUS. Przy ustalaniu liczby ubezpieczonych bierze się pod uwagę miesiąc, w którym podlega ubezpieczeniu wypadkowemu pierwszy ubezpieczony
• w poprzednim roku kalendarzowym (np. przy ustalaniu wysokości składki na pierwszy rok składkowy – w roku 2002) nie byli płatnikami składek na ubezpieczenie wypadkowe, tzn. zostali zarejestrowani w ZUS, ale w ciągu kolejnych miesięcy poprzedniego roku nie zgłaszali ani jednej osoby do tego ubezpieczenia
• zostali wykreśleni z krajowego rejestru podmiotów gospodarki narodowej REGON na dzień 31 grudnia poprzedniego roku (np. przy ustalaniu wysokości składki na pierwszy rok składkowy – byli skreśleni na dzień 31 grudnia 2002 r.).
Może się zdarzyć, że płatnik w okresie od 1 stycznia 2002 r. do 31 stycznia 2003 r. zatrudniał wyłącznie zleceniobiorców nieobjętych ubezpieczeniem wypadkowym, dopiero po 1 lutego 2003 r. zaczął zatrudniać pracowników. Aby wówczas ustalić stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe, należy ustalić, do jakiej grupy działalności należy ten płatnik według PKD ujętego w rejestrze REGON w dniu, od którego stał się płatnikiem składek na ubezpieczenie wypadkowe, tj. 1 lutego 2003 r.
WAŻNE
Płatnik składek zgłaszający do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych należy do grupy działalności ustalonej dla jego rodzaju działalności według PKD ujętego w rejestrze REGON w dniu 31 grudnia poprzedniego roku.
Płatnik składek zgłoszony w okresie od 1 stycznia danego roku do 31 marca następnego roku należy do grupy działalności ustalonej dla jego rodzaju działalności według PKD ujętego w rejestrze REGON w dniu, od którego jest zgłoszony w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.
WAŻNE
Odsetki od zaległości z tytułu składek na ZUS oblicza się w takiej samej wysokości jak od zaległości podatkowych.
 
Jak ustalić numer identyfikacyjny
 
Płatnik składek w następujący sposób ustala swój numer identyfikacyjny:
1. Na podstawie „Zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON” przedsiębiorca ustala rodzaj przeważającej działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), do której został zaklasyfikowany. Jest on oznaczony pięcioznakowym kodem alfanumerycznym, np. 4030B „Dystrybucja ciepła (pary wodnej i gorącej wody)”
2. Na podstawie dwóch pierwszych cyfr z kodu rodzaju przeważającej działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) przedsiębiorca określa, do jakiego działu (na poziomie sekcji lub podsekcji) został zaklasyfikowany na podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z 20 stycznia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (Dz.U. nr 33, poz. 289 z późn. zm.). Może również sprawdzić na podstawie tabeli pomocniczej stanowiącej załącznik 1 do poradnika opublikowanego przez ZUS. Ustalony kod będzie jedno- lub dwuliterowy. Odpowiada to grupowaniu rodzajów działalności na poziomie sekcji (podsekcji).
Stopy procentowe składki na ubezpieczenie wypadkowe dla grup działalności określa tabela stanowiąca załącznik nr 2 do rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków w brzmieniu nadanym obwieszczeniem prezesa Rady Ministrów z 4 grudnia 2002 r. o sprostowaniu błędu (Dz.U. nr 203, poz. 1720).
Stopę procentową składki ustala się na podstawie tabeli z załącznika nr 2 do powołanego wyżej rozporządzenia (stanowiącej również załącznik 2 do poradnika) poprzez odczytanie wysokości stopy procentowej składki odpowiadającej grupie działalności, do której został zaklasyfikowany dany płatnik składek, według kodu PKD na poziomie sekcji (podsekcji).
Wysokość stóp procentowych dla poszczególnych grup działalności określona w załączniku nr 2 do powołanego wyżej rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej ustalana jest w zależności od kategorii ryzyka dla danej grupy.
 

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Deloitte

Audyt, konsulting, zarządzanie ryzykiem, doradztwo finansowe i podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK