| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Jak zaskarżyć nieuczciwego konkurenta

Jak zaskarżyć nieuczciwego konkurenta

W walce o klienta konkurenci niejednokrotnie sięgają po nie do końca uczciwe metody. Do najpowszechniejszych możemy zaliczyć: nieuczciwą reklamę, naruszanie prawa do nazwy produktów lub firmy, utrudnianie dostępu do rynku, naśladownictwo gotowych produktów, przeprowadzanie niezgodnych z prawem promocji oraz wprowadzające w błąd oznaczenia przedsiębiorstwa. Aby przeciwdziałać tego typu naruszeniom, wystarczy sięgnąć do środków obrony, które przewiduje ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Uniwersalny zakaz nieuczciwej konkurencji
Jeżeli określone działanie nie mieści się w katalogu czynów wyraźnie zakazanych przez ustawę z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, należy na podstawie przewidzianej w art. 3 tej ustawy klauzuli generalnej, jako uniwersalnego zakazu nieuczciwej konkurencji, ocenić charakter tego działania, z uwzględnieniem przesłanek przewidzianych w tym przepisie.
– Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 31 lipca 1995 r., sygn. akt I ACr 308/95, OSA z 1995 r. nr 7-8, poz. 52
 

Oznaczenie w internecie
1. „Oznaczenie przedsiębiorstwa”, jako kategoria zbiorcza odnosi się do wszelkich symboli nadających się do wyróżnienia działalności gospodarczej w znaczeniu podmiotowym. Natomiast w kategorii „innego charakterystycznego symbolu” może się mieścić adres internetowy.
2. Adresy stron www pełnią dwojaką funkcję: identyfikują przedsiębiorstwo prowadzące działalność za pośrednictwem internetu i odróżniają je od innych podmiotów działających na rynku on-line – wówczas są używane w charakterze oznaczenia przedsiębiorstwa, albo (i) pełnią rolę oznaczenia identyfikującego źródło pochodzenia towarów i usług reklamowych oferowanych za pośrednictwem stron www, które identyfikują – wówczas są używane w charakterze znaków towarowych i tak są postrzegane przez odbiorców.
3. W wyniku rejestracji domeny powstaje pewien stan wyłączności w odniesieniu do domeny, wyłączność ta ma jednak charakter faktyczny, a nie prawny. Rejestracja domeny nie kreuje żądnego wyłącznego, majątkowego „prawa” do domeny internetowej jako takiej; w wyniku rejestracji domeny jej dysponent nie staje się właścicielem domeny, a tylko uprawnionym z umowy do korzystania z usługi, polegającej na utrzymaniu na jego rzecz związania nazwy domeny z odpowiednim jej numerem.
– Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 28 lutego 2005 r., sygn. akt I ACa 843/2004, niepubl.
 

Użycie cudzego znaku
Użycie cudzego znaku towarowego w celu reklamowym i informacyjnym jest dozwolone, jeżeli nie prowadzi do mylącego wrażenia o istnieniu gospodarczych powiązań pomiędzy uprawnionym ze znaku a używającym go w tym celu.
– Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 27 października 2004 r., sygn. akt III CK 410/2003, OSNC z 2005 nr 10, poz. 179
 

Naśladowanie cudzego produktu
Samo naśladowanie gotowego produktu nie jest jeszcze czynem nieuczciwej konkurencji. Aby tak było, musi także mieć miejsce wprowadzanie klientów w błąd co do tożsamości producenta lub produktu. Chodzi tu wyłącznie o finalnego odbiorcę produktu, czyli klienta, a nie odbiorcę profesjonalnego, jakim jest kontrahent.
– Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 11 sierpnia 2004 r., sygn. akt II CK 487/2003, „Gazeta Prawna” z 2004 r. nr 158, str. 18
 

Wykorzystanie cudzej renomy
Przedsiębiorca może się dopuścić czynu nieuczciwej konkurencji, także gdy działa w innej dziedzinie, na innym polu niż konkurent, a więc gdy nie ma między nimi dosłownie rozumianej konkurencyjności. Tak będzie, jeśli np. posługując się podobnym znakiem towarowym czy podobnym oznaczeniem firmy, nieuczciwie wykorzystuje cudzą renomę.
– Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 17 czerwca 2004 r., sygn. akt V CK 550/2003, niepubl.
 

Nazwa przedsiębiorstwa
1. Czym innym jest oznaczenie podmiotu, który prowadzi przedsiębiorstwo, a czym innym nazwa tego przedsiębiorstwa. Kodeks handlowy stanowi, że firma to nazwa, pod którą kupiec handlowy prowadzi działalność gospodarczą, przedsiębiorstwo. Nie jest to zatem nazwa przedsiębiorstwa, ale podmiotu prowadzącego to przedsiębiorstwo.
2. Przedsiębiorcy prowadzący działalność jako wspólnicy spółki cywilnej nie muszą wykazywać podstawy prawnej korzystania z określonej fantazyjnej nazwy, a za używanie nazwy zgodnie z prawem uznać należy, w przypadku przedsiębiorcy podlegającego wpisowi jedynie przez organ ewidencjonujący, dokonujący wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, takie posługiwanie się nazwą fantazyjną, która nie narusza praw osób trzecich.
– Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 24 kwietnia 2002 r., sygn. akt I ACa 1182/2001, OSA z 2003 r. nr 6, poz. 24
 

Pierwszeństwo używania
Podmiotem, któremu służy ochrona przewidziana w art. 4 w związku z art. 18 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jest przedsiębiorca używający jako pierwszy nazwy dla oznaczenia prowadzonego przedsiębiorstwa.
– Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 26 marca 2002 r., sygn. akt III CKN 777/2000, OSNC z 2003 r. nr 3, poz. 40
 

Tajemnica przedsiębiorstwa
Przepis art. 11 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji wyklucza objęcie tajemnicą informacji, które osoba zainteresowana może uzyskać w zwykłej i dozwolonej drodze.
– Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 5 września 2001 r., sygn. akt I CKN 1159/2000, OSNC z 2002 nr 5, poz. 67
 

Działanie konkurencyjne
1. Przez pojęcie „działanie konkurencyjne” należy rozumieć działanie podejmowane w związku z uczestnictwem w grze rynkowej, polegającej na osiągnięciu największych korzyści ze sprzedaży towarów.
2. W świetle art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji istotne jest to, żeby kopiowana zewnętrzna postać produktu mogła wprowadzić klientów w błąd co do tożsamości producenta lub produktu. Ta możliwość pojawia się tylko wówczas, gdy produkt staje się towarem, tj. trafia na rynek, jest wystawiony do sprzedaży nabywcom.
– Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 27 maja 1999 r., sygn. akt I ACa 147/99, OSA z 2000 r. nr 3, poz. 11
 

Informacja to nie reklama
Rozpowszechnianie przez przedsiębiorcę informacji, że jest on wyłącznym dystrybutorem danego towaru, nie stanowi reklamy. Wyłączona jest tym samym możliwość zakwalifikowania takiego działania jako czynu nieuczciwej konkurencji w zakresie reklamy, zwłaszcza reklamy wprowadzającej w błąd (art. 16 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji).
– Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 14 stycznia 1997 r., sygn. akt I CKN 52/96, OSNC z 1997 r. nr 6-7, poz. 78
 

Nieuczciwa reklama
Nieuczciwą reklamą, a tym samym – reklamą sprzeczną z dobrymi obyczajami, jest reklama, która wykorzystując usprawiedliwioną okolicznościami łatwowierność odbiorcy oraz przeciętną nieumiejętność skomplikowanego kojarzenia i wnioskowania na podstawie tekstu eksponującego treści pożądane przez reklamującego, wywołuje u przeciętnego odbiorcy przeświadczenie o istnieniu faktów, które w rzeczywistości nie mają miejsca i przez to wywołuje odczucie zawodu, zlekceważenia czy wręcz oszukania.
– Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 6 listopada 1996 r., sygn. akt I ACr 839/96, OSA z 1997 r. nr 10, poz. 57

Polecamy artykuły

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Mikołaj Przywara

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK