| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Obowiązkowe przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną

Obowiązkowe przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną

Koniec starego roku i początek nowego ma istotne znaczenie dla każdego przedsiębiorcy. Ale szczególne znaczenie może mieć dla wspólników spółki cywilnej. Po zamknięciu i podsumowaniu ubiegłego roku może się okazać, że będą oni zmuszeni zmienić formę prowadzonej przez siebie działalności. Ustawodawca – kierując się bezpieczeństwem obrotu gospodarczego – wprowadził obowiązek przekształcenia dla tych spółek cywilnych, których działalność prowadzona jest w dużym rozmiarze.

Uchwała nr . . . . . . . . . . . . . .
z dnia . . . . . . . . . . . . . .

„Jan Kowalski, Adam Nowak i Paweł Wiśniewski, będący dotychczas wspólnikami Spółki Cywilnej (nazwa) zawartej w dniu. . . . . . . . . . . . . . w miejscowości. . . . . . . . . . . . . . , której przychody w każdym z dwóch następnych lat obrotowych osiągnęły wartość powodującą obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych, zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 26 par. 4 k.s.h. i działając na jego podstawie, zamierzają dokonać zgłoszenia spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w celu jej przekształcenia w Spółkę Jawną. W związku z powyższym postanawiają, co następuje:
1. Wspólnicy postanawiają zgodnie z dyspozycją art. 26 par. 4 k.s.h. prowadzić działalność gospodarczą jako spółka jawna po zarejestrowaniu jej w rejestrze przedsiębiorców KRS.
2. Dostosowując treść umowy spółki cywilnej do wymogów spółki jawnej, zmieniają umowę spółki w następujący sposób:
1) dotychczasowy par. 2 otrzymuje brzmienie:
Par. 2 „Firma Spółki będzie brzmiała: „Kowalski Nowak Wiśniewski – Usługi. Spółka jawna”
2) dotychczasowy par. 4 otrzymuje brzmienie:
Par. 4 Przedmiotem działalności Spółki jest:
1) naprawa różnych mebli,
2) tapicerowanie krzeseł i siedzeń,
3) konserwacja mebli biurowych i sklepowych,
3) dotychczasowy par. 5 otrzymuje brzmienie:
Par. 5. Wspólnicy zobowiązują się do wniesienia następujących wkładów:
1) Jan Kowalski wnosi . . . . . . . . . . . zł w gotówce
2) Adam Nowak wnosi . . . . . . . . . . . zł w gotówce
3) Paweł Wiśniewski wnosi wkład niepieniężny w postaci własności zestawu komputerowego z oprogramowaniem dla celów księgowych o wartości  . . . . . . . . . . . oraz . . . . . . . . . . . zł w gotówce.
4) dotychczasowy par. 6 otrzymuje brzmienie:
Par. 6. Uprawnionymi do reprezentacji Spółki są wszyscy Wspólnicy, przy czym składanie oświadczeń woli w imieniu Spółki wymaga współdziałania dwóch Wspólników lub jednego Wspólnika i prokurenta.
5) dotychczasowy par. 7 otrzymuje brzmienie:
Par. 7. Do prowadzenia spraw Spółki uprawnieni są wszyscy wspólnicy samodzielnie.
6) dotychczasowy par. 9 otrzymuje brzmienie:
Par. 9. 1. Spółka zostaje zawarta na czas nieoznaczony.
7) dotychczasowy par. 10 otrzymuje brzmienie:
Par. 10. 1. Rozwiązanie Spółki następuje, gdy:
a) Wspólnicy jednomyślnie podejmą uchwałę o rozwiązaniu Spółki,
b) rozwiązanie spółki orzeczone zostanie wyrokiem sądowym.
2. Rozwiązania spółki nie powoduje śmierć któregoś ze wspólników. Na jego miejsce wchodzą spadkobiercy zmarłego.
3. W razie ogłoszenia upadłości wspólnika lub wypowiedzenia umowy przez wspólnika Spółka nie ulega rozwiązaniu.
8) dotychczasowy par. 12 otrzymuje brzmienie:
Par. 12. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
9) dotychczasowy par. 13 otrzymuje brzmienie:
Par. 13. 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu spółek handlowych o umowie spółki jawnej.
3. Pozostałe postanowienia umowy z dnia 15 czerwca 2001 r. pozostają bez zmian.
4. Tekst jednolity umowy spółki z dnia 15 czerwca 2001 r. z uwzględnieniem zmian wynikających z uchwały stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
5. Umowa spółki cywilnej z dnia 15 czerwca 2001 r. wraz z niniejszym aneksem stanowić będzie umowę spółki jawnej od dnia wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Od tego dnia firma Spółki będzie brzmieć: „Kowalski Nowak Wiśniewski – Usługi. Spółka Jawna”.
Podpisy wspólników

Polecamy artykuły

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Jan Bijas

Dyrektor Generalny Salomon Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK