| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Obowiązkowe przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną

Obowiązkowe przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną

Koniec starego roku i początek nowego ma istotne znaczenie dla każdego przedsiębiorcy. Ale szczególne znaczenie może mieć dla wspólników spółki cywilnej. Po zamknięciu i podsumowaniu ubiegłego roku może się okazać, że będą oni zmuszeni zmienić formę prowadzonej przez siebie działalności. Ustawodawca – kierując się bezpieczeństwem obrotu gospodarczego – wprowadził obowiązek przekształcenia dla tych spółek cywilnych, których działalność prowadzona jest w dużym rozmiarze.

Uchwała nr . . . . . . . . . . . . . .
z dnia . . . . . . . . . . . . . .

„Jan Kowalski, Adam Nowak i Paweł Wiśniewski, będący dotychczas wspólnikami Spółki Cywilnej (nazwa) zawartej w dniu. . . . . . . . . . . . . . w miejscowości. . . . . . . . . . . . . . , której przychody w każdym z dwóch następnych lat obrotowych osiągnęły wartość powodującą obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych, zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 26 par. 4 k.s.h. i działając na jego podstawie, zamierzają dokonać zgłoszenia spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w celu jej przekształcenia w Spółkę Jawną. W związku z powyższym postanawiają, co następuje:
1. Wspólnicy postanawiają zgodnie z dyspozycją art. 26 par. 4 k.s.h. prowadzić działalność gospodarczą jako spółka jawna po zarejestrowaniu jej w rejestrze przedsiębiorców KRS.
2. Dostosowując treść umowy spółki cywilnej do wymogów spółki jawnej, zmieniają umowę spółki w następujący sposób:
1) dotychczasowy par. 2 otrzymuje brzmienie:
Par. 2 „Firma Spółki będzie brzmiała: „Kowalski Nowak Wiśniewski – Usługi. Spółka jawna”
2) dotychczasowy par. 4 otrzymuje brzmienie:
Par. 4 Przedmiotem działalności Spółki jest:
1) naprawa różnych mebli,
2) tapicerowanie krzeseł i siedzeń,
3) konserwacja mebli biurowych i sklepowych,
3) dotychczasowy par. 5 otrzymuje brzmienie:
Par. 5. Wspólnicy zobowiązują się do wniesienia następujących wkładów:
1) Jan Kowalski wnosi . . . . . . . . . . . zł w gotówce
2) Adam Nowak wnosi . . . . . . . . . . . zł w gotówce
3) Paweł Wiśniewski wnosi wkład niepieniężny w postaci własności zestawu komputerowego z oprogramowaniem dla celów księgowych o wartości  . . . . . . . . . . . oraz . . . . . . . . . . . zł w gotówce.
4) dotychczasowy par. 6 otrzymuje brzmienie:
Par. 6. Uprawnionymi do reprezentacji Spółki są wszyscy Wspólnicy, przy czym składanie oświadczeń woli w imieniu Spółki wymaga współdziałania dwóch Wspólników lub jednego Wspólnika i prokurenta.
5) dotychczasowy par. 7 otrzymuje brzmienie:
Par. 7. Do prowadzenia spraw Spółki uprawnieni są wszyscy wspólnicy samodzielnie.
6) dotychczasowy par. 9 otrzymuje brzmienie:
Par. 9. 1. Spółka zostaje zawarta na czas nieoznaczony.
7) dotychczasowy par. 10 otrzymuje brzmienie:
Par. 10. 1. Rozwiązanie Spółki następuje, gdy:
a) Wspólnicy jednomyślnie podejmą uchwałę o rozwiązaniu Spółki,
b) rozwiązanie spółki orzeczone zostanie wyrokiem sądowym.
2. Rozwiązania spółki nie powoduje śmierć któregoś ze wspólników. Na jego miejsce wchodzą spadkobiercy zmarłego.
3. W razie ogłoszenia upadłości wspólnika lub wypowiedzenia umowy przez wspólnika Spółka nie ulega rozwiązaniu.
8) dotychczasowy par. 12 otrzymuje brzmienie:
Par. 12. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
9) dotychczasowy par. 13 otrzymuje brzmienie:
Par. 13. 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu spółek handlowych o umowie spółki jawnej.
3. Pozostałe postanowienia umowy z dnia 15 czerwca 2001 r. pozostają bez zmian.
4. Tekst jednolity umowy spółki z dnia 15 czerwca 2001 r. z uwzględnieniem zmian wynikających z uchwały stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
5. Umowa spółki cywilnej z dnia 15 czerwca 2001 r. wraz z niniejszym aneksem stanowić będzie umowę spółki jawnej od dnia wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Od tego dnia firma Spółki będzie brzmieć: „Kowalski Nowak Wiśniewski – Usługi. Spółka Jawna”.
Podpisy wspólników

reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Profesjonalny Wywiad Gospodarczy „Skarbiec” Sp. z o.o.

Profesjonalny Wywiad Gospodarczy „Skarbiec” Sp. z o.o. – spółka zależna Kancelarii Prawnej Skarbiec R. Nogacki Sp.K. specjalizuje się w rozwiązaniach z zakresu szeroko rozumianego wywiadu i kontrwywiadu biznesowego skierowanych głównie do średnich i dużych firm.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK