| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Obowiązkowe przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną

Obowiązkowe przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną

Koniec starego roku i początek nowego ma istotne znaczenie dla każdego przedsiębiorcy. Ale szczególne znaczenie może mieć dla wspólników spółki cywilnej. Po zamknięciu i podsumowaniu ubiegłego roku może się okazać, że będą oni zmuszeni zmienić formę prowadzonej przez siebie działalności. Ustawodawca – kierując się bezpieczeństwem obrotu gospodarczego – wprowadził obowiązek przekształcenia dla tych spółek cywilnych, których działalność prowadzona jest w dużym rozmiarze.

Koszty zgłoszenia
 
Do wniosku o wpis należy ponadto dołączyć: umowę spółki cywilnej wraz ze zmieniającym ją aneksem oraz złożone wobec sądu albo poświadczone notarialnie wzory podpisów osób uprawnionych do reprezentowania spółki, a także dowód opłacenia wpisu i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
Samo wypełnienie sądowych formularzy (patrz str. IV) nie jest specjalnie skomplikowane, dużo gorszą sprawą jest koszt, jaki musimy ponieść przy rejestracji – wynosi on 1000 zł (opłata sądowa za wpis). Kolejne 500 zł zapłacimy za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
Sąd rejestrowy przed dokonaniem wpisu bada, czy dołączone do wniosku dokumenty są zgodne pod względem formy i treści z przepisami prawa. Ponadto sąd ten bada, czy dane wskazane we wniosku o wpis do rejestru w zakresie danych identyfikujących są prawdziwe. W przypadku przekształcenia spółki cywilnej w jawną będzie się to sprowadzać do sprawdzenia prawdziwości numeru identyfikacyjnego REGON, który zachowa przekształcona spółka jawna (art. 23 ust. 2 w zw. z art. 35 KRS).
Art. 23 k.s.h. Umowa spółki jawnej musi być sporządzona na piśmie pod rygorem nieważności.
 
Powstanie spółki jawnej
 
Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Sąd rejestrowy dokonuje wpisu spółki jawnej do rejestru. Z tą chwilą, zgodnie z art. 26 par. 4 k.s.h., powstaje spółka jawna i od tego dnia należy posługiwać się nową firmą (nazwą).
Skutki przekształcenia
Z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców spółka cywilna staje się spółką jawną, a wspólnicy spółki cywilnej uczestniczący w przekształceniu stają się z dniem przekształcenia (czyli z dniem wpisu nowej spółki do rejestru) wspólnikami spółki jawnej. Przekształconej spółce jawnej przysługują wszystkie prawa i obowiązki stanowiące majątek wspólny wspólników, co oznacza, że z chwilą przekształcenia wszystkie wierzytelności i długi, jak również prawa przysługujące dotychczas spółce cywilnej (a ściślej jej wspólnikom) stają się prawami i obowiązkami nowo powstałej spółki jawnej. Nie ma więc potrzeby sporządzania aneksów do umów gospodarczych.
Nie trzeba się też martwić o różnego rodzaju zezwolenia, koncesje i ulgi, które zostały przyznane wspólnikom spółki cywilnej, gdyż, co do zasady, przechodzą one automatycznie na spółkę jawną, chyba ze ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej. Przekształcenie spółki nie wprowadza żadnych zmian w zakresie zasad odpowiedzialności obecnych wspólników za zobowiązania powstałe przed dniem przekształcenia, czyli np. w sytuacji, gdy wierzyciel występuje z roszczeniem o spełnienie zobowiązania, które powstało przed przekształceniem. Takie roszczenie będzie musiało być spełnione, ponieważ długi zaciągnięte przez wspólników spółki cywilnej przed przekształceniem (długi spółki cywilnej) są nadal wspólnymi długami wspólników, za które odpowiadają oni solidarnie bez ograniczeń czasowych.
 
Skutki w zakresie rachunkowości
 
Największą zmianą dla spółki i jej wspólników jest z całą pewnością obowiązkowe przejście na prowadzenie pełnej rachunkowości spółki. Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o rachunkowości, księgi rachunkowe otwiera się na dzień zmiany formy prawnej, w ciągu 15 dni od dnia tego zdarzenia, czyli w naszym przypadku od dnia wpisania spółki do rejestru.
Przedsiębiorstwa prowadzące wcześniej uproszczoną rachunkowość zobowiązane są (na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy o rachunkowości) do zamknięcia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, opracowania i wprowadzenia do stosowania stosownych dokumentacji opisującej przyjętą przez spółkę politykę rachunkowości, przeprowadzenia inwentaryzacji ze spisem inwentarza, wyceny aktywów i pasywów, sporządzenia bilansu otwarcia.
PAMIĘTAJ !
Zgodnie z opinią resortu finansów przekształcona spółka powinna i może zachować dotychczasowy numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer statystyczny (REGON).
 

Polecamy artykuły

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Dziennik Gazeta Prawna

Największy polski dziennik prawno-gospodarczy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK