| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Jak wypełnić PIT-36L

Jak wypełnić PIT-36L

Podatnicy, którzy prowadzą działalność gospodarczą i płacą podatek liniowy, wypełniają PIT-36L. Formularz PIT-36L wypełnia podatnik, który rozlicza się samodzielnie. Nie można na nim rozliczać dochodów wspólnie z małżonkiem czy samotnie wychowywanym dzieckiem. Podatnicy wypełniający PIT-36L nie mogą korzystać z wielu ulg i odliczeń. Nie mogą korzystać z prawa do pomniejszania podatku o 1 proc. przekazany na organizacje pożytku publicznego. Przysługuje im jedynie prawo do odliczenia składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz straty z lat ubiegłych.

Jak ustalić dochód i stratę
 
Dochód lub stratę z pozarolniczej działalności gospodarczej podatnik określa w części D zeznania PIT-36L. Powinien jednak pamiętać, że przed wypełnieniem części D należy wypełnić części od K do M.
W części K podatnicy wykazują dane dotyczące pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie, w tym: rodzaj działalności, nr REGON, miejsce jej prowadzenia oraz przychód, koszty, dochód (stratę). Jeżeli podatnik wykonuje różne rodzaje działalności lub wykonuje działalność w wielu miejscach i zgodnie z przepisami w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (ksiąg rachunkowych) wszystkie operacje gospodarcze ujmuje w jednej księdze, wykazuje przychody, koszty i dochody (straty) w części K. 1. W przypadku prowadzenia większej liczby ksiąg wypełnia część K. 2. Jeśli okaże się, że część K nie jest wystarczająca do uwzględnienia danych z wszystkich prowadzonych przez podatnika ksiąg, pozostałe dane trzeba wykazać dołączając do zeznania PIT-36L załącznik PIT/B.
W kolejnej części L podatnicy wykazują dane dotyczące pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki niebędącej osobą prawną, w tym dane dotyczące spółki takie jak: nazwa spółki, NIP, nr REGON, udział podatnika w przychodach spółki, miejsce prowadzenia działalności, a także przychód, koszty, dochód (stratę) zarówno spółki, jak i przypadające na podatnika. W sytuacji gdy część L nie jest wystarczająca do uwzględnienia danych ze wszystkich spółek, w których podatnik jest wspólnikiem, pozostałe dane wykazuje dołączając do zeznania PIT-36L załącznik PIT/B.
Ostatnia część zeznania, jaka poprzedza wypełnienie części D, to część M. Tu podatnik dokonuje podsumowania danych dotyczących przychodów i kosztów przypadających na podatnika wykazanych w częściach K i L oraz ze wszystkich składanych załączników PIT/B. Po zsumowaniu odpowiednich kwot przychodów i kosztów podatnik oblicza wysokość dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej. Kwoty wykazane w części M podatnik przenosi odpowiednio do części D. W tej ostatniej (czyli w części D) podatnicy wykazują przychody, koszty uzyskania przychodów, dochód (bądź stratę) oraz należne zaliczki na podatek dochodowy.
Muszą przy tym pamiętać, że w kol. b należy wykazać przychody z danego źródła, czyli przychody należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług. W kolumnie tej należy również wykazać kwoty zwiększające przychód z tytułu utraty przez podatnika prawa do ulg inwestycyjnych, w związku z art. 7 ust. 19 i 20 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 104, poz. 1104 z późn. zm.). W następnej kol. c należy wykazać koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy. Następna kolumna wypełniana przez podatnika to kol. d. W tej kolumnie należy obliczyć kwotę dochodu jako różnicę sumy przychodów (kol. b) i kosztów uzyskania przychodów (kol. c). Taki sposób obliczenia dochodu nie dotyczy podatników, którzy w zeznaniu PIT-36L zaznaczyli kwadrat w poz. 20, czyli tych, którzy w latach ubiegłych korzystali z tzw. kredytu podatkowego. W takim przypadku poz. 24 podatnicy wypełniają na podstawie części C załącznika PIT/Z składanego wraz z zeznaniem PIT-36L. Po wypełnieniu kol. d podatnik wpisuje dane do kol. e – czyli wykazuje straty. Straty oblicza się, jeżeli koszty uzyskania przychodów (kol. c) przekraczają sumę przychodów (kol. b). Taki sposób obliczenia straty nie dotyczy jednak podatników, którzy w latach ubiegłych korzystali z tzw. kredytu podatkowego. W takim przypadku poz. 25 podatnicy wypełniają na podstawie części C załącznika PIT/Z składanego wraz z zeznaniem PIT-36L.
Ostatnia to kol. f, gdzie należy wykazać kwotę należnych zaliczek za rok podatkowy wynikającą z deklaracji PIT-5L złożonej za listopad, powiększoną o zaliczkę za grudzień w wysokości należnej za listopad, a w przypadku likwidacji działalności w ciągu roku podatkowego – kwotę z ostatnio złożonej deklaracji PIT-5L. Podatnicy, którzy korzystali z uproszczonej formy wpłacania zaliczek, w kol. f wykazują sumę kwot zaliczek należnych za miesiące od stycznia do grudnia.
WARTO WIEDZIEĆ
Odliczeniu nie podlegają m.in. straty ze źródeł przychodów, z których dochody są wolne od podatku dochodowego.
 
reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Najda Consulting

Realizacja projektów inwestycyjnych dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »