| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Jak wypełnić PIT-36L

Jak wypełnić PIT-36L

Podatnicy, którzy prowadzą działalność gospodarczą i płacą podatek liniowy, wypełniają PIT-36L. Formularz PIT-36L wypełnia podatnik, który rozlicza się samodzielnie. Nie można na nim rozliczać dochodów wspólnie z małżonkiem czy samotnie wychowywanym dzieckiem. Podatnicy wypełniający PIT-36L nie mogą korzystać z wielu ulg i odliczeń. Nie mogą korzystać z prawa do pomniejszania podatku o 1 proc. przekazany na organizacje pożytku publicznego. Przysługuje im jedynie prawo do odliczenia składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz straty z lat ubiegłych.

Jakie załączniki trzeba wypełnić
 
Do składanego zeznania, w zależności od konkretnych okoliczności, podatnicy powinni dołączyć określone załączniki i wskazać ich liczbę. Mogą to być załączniki PIT/B, PIT/X lub PIT/Z.
PIT/B to załącznik informujący o wysokości dochodu lub straty z pozarolniczej działalności gospodarczej osiągniętej w roku podatkowym. Załącznik ten podatnicy składają jedynie wtedy, gdy część K i (lub) L zeznania PIT-36L nie jest wystarczająca do uwzględnienia danych z wszystkich prowadzonych ksiąg lub spółek. W takim przypadku, podatnik w części B i (lub) C wykazuje przychody, koszty i dochody (straty) z działalności prowadzonej samodzielnie, a także w spółkach niebędących osobami prawnymi, w których jest wspólnikiem.
PIT/X to informacja o zryczałtowanym podatku dochodowym w roku podatkowym. W części B. 1. załącznika podatnik oblicza zryczałtowany podatek dochodowy od dochodu z likwidacji działalności gospodarczej dokonanej w grudniu 2005 r.
Kwotę zryczałtowanego podatku dochodowego od dochodu z remanentu likwidacyjnego należy obliczyć w następujący sposób:
wartość remanentu likwidacyjnego według cen zakupu x wskaźnik procentowy wynikający z udziału dochodu w przychodach – obliczony zgodnie z art. 24 ust. 3 ustawy = dochód z remanentu likwidacyjnego (po zaokrągleniu do pełnego złotego) x stawka podatku 10% = zryczałtowany podatek dochodowy.
Następnie w części B. 2. załącznika podatnik wykazuje zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w art. 29, 30 i 30a ustawy, jeżeli podatek ten nie został pobrany przez płatnika. Nie dotyczy to jednak podatku obliczonego od przychodów (dochodów), o których mowa w art. 30a ust. 1 pkt 1-5 ustawy, uzyskanych poza granicami Polski.
Kwotę zryczałtowanego podatku od przychodów (dochodów), od których płatnik nie pobrał zryczałtowanego podatku oblicza się, mnożąc kwotę przychodu (dochodu) przez odpowiednią dla uzyskanego przychodu (dochodu) stawkę zryczałtowanego podatku, określoną w ustawie. Na przykład przychód uzyskany z tytułu otrzymanych odsetek od pożyczki udzielonej osobie fizycznej niebędącej przedsiębiorcą (płatnikiem) należy pomnożyć przez stawkę podatku w wysokości 19 proc.
W części B. 3. załącznika podatnik wykazuje zryczałtowany podatek dochodowy obliczony od przychodów (dochodów), o których mowa w art. 30a ust. 1 pkt 1-5 ustawy, uzyskanych poza granicami Polski. W części tej podatnik wykazuje również kwoty podatku zapłaconego za granicą, o których mowa w art. 30a ust. 9 i 10 ustawy. Obliczoną w tej części załącznika PIT/X różnicę pomiędzy zryczałtowanym podatkiem a podatkiem zapłaconym za granicą albo różnicę pomiędzy podatkiem zapłaconym za granicą a zryczałtowanym podatkiem, podatnicy wykazują w części J zeznania.
Ostatni to załącznik PIT/Z. Stanowi on informację o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej, prowadzonej przez podatników korzystających ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7a ustawy, osiągniętego (poniesionej) w roku podatkowym.
W części N PIT-36L podatnicy informują urząd skarbowy dodatkowo o:
• złożonym wraz z zeznaniem zgłoszeniu identyfikacyjnym/aktualizacyjnym (dla prowadzących samodzielnie działalność gospodarczą – formularz NIP-1, dla pozostałych osób – formularz NIP-3), Podatnicy często o tym zapominają, tymczasem obowiązani są do dokonywania zgłoszeń identyfikacyjnych i aktualizacyjnych. Termin aktualizowania danych objętych zgłoszeniem identyfikacyjnym wynosi – dla podatników podatku od towarów i usług – 14 dni, a dla pozostałych podatników podatku dochodowego – 30 dni od dnia zmiany danych. Należy pamiętać, że na formularzach NIP-1 i NIP-3 istnieje możliwość podania numeru osobistego rachunku bankowego, na który będzie dokonywany zwrot nadpłaty. Jeżeli podany przez podatnika numer rachunku bankowego uległ zmianie, należy złożyć zgłoszenie aktualizacyjne, dokonując wskazania aktualnego numeru osobistego rachunku bankowego. Natomiast w przypadku likwidacji tego rachunku podatnik składa stosowne zgłoszenie, zaznaczając w nim pozycję „Rezygnacja”.
• dołączonym do zeznania sprawozdaniu finansowym. Sprawozdanie finansowe są obowiązani dołączyć do zeznania podatnicy prowadzący księgi rachunkowe. Jeżeli działalność gospodarcza jest prowadzona w formie spółki niemającej osobowości prawnej, właściwym miejscowo organem podatkowym, w którym powinno być złożone sprawozdanie finansowe, jest organ podatkowy właściwy ze względu na adres siedziby spółki – jeżeli przynajmniej dla jednego wspólnika jest on właściwy, organ podatkowy właściwy dla jednego ze wspólników według ich wyboru – jeżeli organ podatkowy, o którym mowa wcześniej nie jest właściwy dla żadnego ze wspólników, a jeżeli wspólnicy nie dokonali wyboru – organ podatkowy właściwy dla wspólnika wskazanego w pierwszej kolejności w umowie spółki.
Podatnicy prowadzący podatkowe księgi przychodów i rozchodów nie dołączają tych ksiąg do zeznania. Księgi te i związane z ich prowadzeniem dokumenty należy przechowywać do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego.
W części N PIT-36L podatnicy mogą podać również swój numer telefonu, numer faksu, adres e-mail (podanie tych informacji nie jest jednak obowiązkowe).
 
 
Anna Wojda, Aleksandra Tarka
 
Gazeta Prawna 17/2006 [dodatek: Firma i Klient] z dnia 24.01.2006
reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Adrian Artowicz

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK