| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Uprawnienia akcjonariuszy

Uprawnienia akcjonariuszy

Ustawodawca wyposażył akcjonariuszy w szereg praw, zarówno o charakterze majątkowym, jak i niemajątkowym (organizacyjnym), które zapewniają im nie tylko korzyści finansowe, ale dają możliwość wpływania na działalność spółki.

Prawa i obowiązki akcjonariuszy
 
JAKIE PRAWA MA AKCJONARIUSZ
1. Prawa o charakterze majątkowym:
– prawo do dywidendy
– prawo pierwszeństwa w objęciu nowych akcji
– prawo do majątku spółki w przypadku jej likwidacji
2. Prawa o charakterze organizacyjnym:
– prawo do udziału w walnym zgromadzeniu
– prawo do zaskarżenia uchwał
– prawo do informacji dotyczących spraw spółki
– prawo mniejszości do zwoływania walnych zgromadzeń
– prawo do dochodzenia roszczeń spółki
OBOWIĄZKI AKCJONARIUSZY
Podstawowym obowiązkiem akcjonariusza jest wniesienie pełnego wkładu na akcje (art. 329 par. 1 k.s.h.). Od obowiązku tego ani władze spółki, ani zapisy statutu nie mogą go zwolnić. Wpłaty powinny być dokonywane równomiernie na wszystkie akcje, bezpośrednio lub za pośrednictwem domu maklerskiego, na rachunek spółki prowadzony przez bank w Rzeczpospolitej Polskiej. Termin i wysokość wpłat określa statut lub walne zgromadzenie. Zarząd powinien powiadomić o tym akcjonariuszy dwukrotnie, poprzez ogłoszenia lub listami poleconymi. Pierwsze ogłoszenie lub pierwszy list powinien być wysłany na miesiąc, a drugi nie później niż dwa tygodnie przed terminem wpłaty.
W przypadku gdy akcjonariusz nie dokonał wpłaty w terminie zobowiązany jest do zapłacenia odsetek ustawowych za opóźnienie lub odszkodowania (chyba że statut stanowi inaczej) (art. 330 k.s.h.). Jeżeli w ciągu miesiąca po upływie terminu płatności wpłata nie zostanie dokonana lub nie uiszczone zostaną odsetki bądź odszkodowanie lub inne płatności przewidziane przez statut, akcjonariusz może być, bez uprzedniego wezwania, pozbawiony swoich praw przez unieważnienie dokumentów akcji lub świadectw tymczasowych. O możliwości zastosowania takiej sankcji spółka powinna uprzedzić w ogłoszeniach lub listach poleconych (art. 331 k.s.h.).
O unieważnieniu akcji z powodu niedokonania wpłat spółka zawiadamia akcjonariusza, który nie dokonał wpłaty, oraz jego prawnych poprzedników, którzy w ciągu ostatnich pięciu lat byli wpisani do księgi akcyjnej. Numery unieważnionych akcji oraz świadectw tymczasowych powinny zostać ogłoszone w pismach przewidzianych do ogłoszeń spółki. Po ogłoszeniu numerów unieważnionych spółka powinna wydać nowe dokumenty akcji lub świadectwa tymczasowe pod dawnymi numerami i sprzedać je za pośrednictwem notariusza, domu maklerskiego lub banku. Z kwoty uzyskanej ze sprzedaży spółka pokrywa koszty ogłoszeń, odsetki, odszkodowania zaliczane na zaległą płatność, a pozostałe środki zwraca akcjonariuszowi, który spóźnił się z wpłatą.
Jeśli jednak kwota uzyskana ze sprzedaży dokumentów akcji będzie zbyt mała i nie pokryje ww. kosztów i należności, wówczas za powstały niedobór odpowiadają solidarnie akcjonariusz i jego prawni poprzednicy.
Roszczenie to przedawnia się z upływem trzech lat od dnia sprzedaży akcji.
Pozostałe obowiązki akcjonariuszy mają w zasadzie charakter wtórny i wynikają z podstawowego obowiązku, jakim jest dokonanie pełnej wpłaty na akcje.
Najbardziej dotkliwym z nich może się wydawać obowiązek zwrotu nienależnych świadczeń. Dotyczy to sytuacji, gdy spółka bezprawnie wypłaci akcjonariuszowi jakieś świadczenie. W takim wypadku akcjonariusz ponosi odpowiedzialność za jego zwrot solidarnie z członkami władz, którzy odpowiedzialni są za bezprawną wypłatę. Od odpowiedzialności tej nie można się zwolnić. Wierzytelności powyższe przedawniają się z upływem trzech lat, licząc od dnia wypłaty, nie dotyczy to wierzytelności w stosunku do akcjonariusza, który wiedział o bezprawności wypłaty – z upływem lat 10, licząc od dnia otrzymania świadczenia.
Wyjątek od powyższej „zasady zwrotu” stanowi jedynie przypadek, w którym akcjonariusz będący w dobrej wierze bezpodstawnie otrzymał dywidendę.
Unormowanie praw i obowiązków akcjonariuszy w przepisach prawa zdaje się mieć wyczerpujący charakter, ponieważ zapewnia, z jednej strony, dostęp do informacji na temat spółki i udziału w jej majątku, z drugiej zaś, nie stawia byt wielu wymagań odnośnie do powinności akcjonariusz wobec spółki.
 

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Hanna Bartkowiak

Konsultant/Zespół Doradców Unijnych SmartConsulting S.K.A.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK