| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Uprawnienia akcjonariuszy

Uprawnienia akcjonariuszy

Ustawodawca wyposażył akcjonariuszy w szereg praw, zarówno o charakterze majątkowym, jak i niemajątkowym (organizacyjnym), które zapewniają im nie tylko korzyści finansowe, ale dają możliwość wpływania na działalność spółki.

Prawo mniejszości
 
Ustawodawca, konstruując poszczególne prawa akcjonariuszy, zadbał również o tych, którzy reprezentują określony mniejszościowy ułamek kapitału. Akcjonariusze ci zostali wyposażeni w pewne instrumenty, które mają służyć ochronie ich praw i zapobiegać niebezpieczeństwu zdominowania władz spółki przez akcjonariuszy większościowych. Chodzi tu mianowicie o: prawo mniejszości w zakresie zwoływania walnego zgromadzenia oraz prawo do żądania grupowych wyborów rady nadzorczej.
Pierwsze z wymienionych powyżej uprawnień polega na tym, że akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/10 kapitału mogą żądać zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, a także umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad. Takie żądanie należy złożyć na piśmie do zarządu najpóźniej na miesiąc przed proponowanym terminem WZ.
Prawo do żądania grupowych wyborów rady nadzorczej służy z kolei uzyskaniu wpływu przez akcjonariuszy mniejszościowych na kontrolę nad prowadzeniem spraw spółki.
Zgodnie z k.s.h., na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedna piątą kapitału zakładowego, wybór rady nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe WZ na drodze głosowania oddzielnymi grupami nawet wtedy, gdy statut przewiduje inny sposób powoływania członków tego organu.
Instytucja wyboru grupami polega na tym, że osoby reprezentujące na WZ tę część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby głosów reprezentowanych akcji przez liczbę członków rady, mogą utworzyć oddzielna grupę celem wyboru jednego członka rady. Dzięki temu akcjonariusze mniejszościowi mogą uzyskać swoją reprezentację w radzie.
 
Akcje imienne
 
Kończąc rozważania na temat praw przysługujących akcjonariuszom, nie można pominąć kwestii akcji uprzywilejowanych. Są to akcje imienne, które gwarantują ich właścicielom szczególne uprawnienia. Uprzywilejowanie to może dotyczyć:
• prawa głosu – najwyżej 2 głosy na jedną akcję (art. 352 k.s.h.),
• wysokości dywidendy – nie może ona przewyższać więcej niż o połowę dywidendy przyznanej innym akcjonariuszom (art. 353 k.s.h.),
• prawo pierwszeństwa w przypadku podziału majątku likwidowanej spółki (art. 351 par. 2 k.s.h.).
Akcje uprzywilejowane co do dywidendy mają najczęściej wyłączone prawo głosu na WZ (akcje nieme). Kodeks dopuszcza możliwość wykonywania prawa głosu z akcji niemej tylko w jednym przypadku. Dotyczy to głosowania przy podejmowaniu uchwały o istotnej zmianie przedmiotu działalności spółki. Zgodnie z art. 416 par. 2 kodeksu, w takiej sytuacji każda akcja – w tym akcja niema – daje jeden głos bez przywilejów lub ograniczeń.
Warto wspomnieć, iż indywidualnie oznaczonym akcjonariuszom statut może również przyznawać osobiste uprawnienia. Mogą one dotyczyć m.in.: prawa powoływania lub odwoływania członków zarządu, rady nadzorczej, prawa otrzymywania od spółki określonych świadczeń.
Katalog tego rodzaju uprawnień jest otwarty. Istnieje możliwość przyznania również innych praw, np. do swobodnego zbycia posiadanych przez niego akcji mimo ograniczenia nałożonego na pozostałych akcjonariuszy.
Uprawnienia związane z indywidualnie określonym akcjonariuszem muszą być zawsze zamieszczone w statucie spółki akcyjnej (art. 354 par. 1 k.s.h.). Prawa akcjonariusza powstają z chwilą rejestracji spółki.
 

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

e-file sp. z o.o.

Producent aplikacji i rozwiązań pomocnych w biznesie oraz w kontaktach z urzędami

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK