| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Uprawnienia akcjonariuszy

Uprawnienia akcjonariuszy

Ustawodawca wyposażył akcjonariuszy w szereg praw, zarówno o charakterze majątkowym, jak i niemajątkowym (organizacyjnym), które zapewniają im nie tylko korzyści finansowe, ale dają możliwość wpływania na działalność spółki.

Głos stanowiący
 
Prawa akcjonariuszy o charakterze organizacyjnym – to kategoria uprawnień zapewniająca akcjonariuszom wpływ na działalność spółki oraz stanowienie pewnego rodzaju kontroli nad organami zarządzającymi i nadzorującymi. Najważniejszym z nich jest prawo do udziału w walnym zgromadzeniu z głosem stanowiącym. Dzięki niemu akcjonariusz może mieć wpływ na działalność spółki. Walne zgromadzenie jest bowiem jednym z najważniejszych organów spółki, to ono podejmuje decyzje w najistotniejszych sferach jej funkcjonowania.
Uczestnictwo w WZ jest ściśle związane z akcją. Mogą z niego korzystać wyłącznie akcjonariusze, którzy spełniają warunki formalne przewidziane w k.s.h.
Do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu uprawnieni są:
• posiadacze akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu – jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia,
• posiadacze akcji na okaziciela – jeżeli złożą w spółce dokumenty akcji co najmniej na tydzień przed WZ (art. 406 par. 1 i 2) i nie odbiorą ich przed końcem obrad. Można również zamiast akcji złożyć w spółce zaświadczenia o zdeponowaniu akcji w banku, u notariusza lub w domu maklerskim wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu walnego.
Akcjonariusze spółek publicznych, aby wziąć udział w WZ, powinni złożyć w spółce imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych (art. 406 par. 3 k.s.h.).
Akcjonariusz może uczestniczyć w WZ osobiście lub poprzez przedstawiciela, przy czym pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności, udzielone na piśmie i dołączone do protokołu. Każdy akcjonariusz, który został bezprawnie niedopuszczony do udziału na WZ, ma prawo zaskarżyć podjęte tam uchwały.
Wraz z prawem uczestnictwa na WZ akcjonariuszowi przysługuje prawo głosu. Należy zaznaczyć, iż jest to prawo, a nie obowiązek. Nie można więc akcjonariuszowi czynić zarzutu, że z niego nie korzysta, nawet wówczas, gdy uniemożliwia w ten sposób podjęcie jakiejś uchwały. Każda akcja daje prawo jednego głosu od momentu jej opłacenia w całości, chyba że statut stanowi inaczej. Wyjątek stanowią akcje uprzywilejowane, którym mogą być przyznane najwyżej 2 głosy na akcje. Uprzywilejowanie powyższe nie dotyczy spółki publicznej (art. 351 par. 2 k.s.h.).
Walne zgromadzenie ani żaden inny organ spółki nie może pozbawić akcjonariusza prawa głosu, istnieją jednakże przypadki, kiedy prawo to jest wyłączone z mocy ustawy. Zgodnie z art. 413 k.s.h., akcjonariusze nie mogą głosować ani osobiście, ani przez pełnomocników przy podjęciu uchwał dotyczących: sporu między nimi a spółką, zwolnienia ze zobowiązania wobec spółki, ich odpowiedzialności wobec spółki. Szczególnym rodzajem akcji są też akcje nieme, nie korzystają one z prawa głosu, ale mimo to dają prawo do uczestnictwa na WZ.
Statut może również ograniczyć prawo głosu akcjonariuszowi posiadającemu ponad 1/5 ogółu głosów w spółce (411 par. 1 k.s.h.).
Inne uprawnienia akcjonariuszy związane z ich uczestnictwem w walnym zgromadzeniu to przede wszystkim prawa do:
• składania wniosków przed walnym zgromadzeniem i w jego trakcie, w tym żądania tajnego głosowania,
• żądania umieszczenia określonych spraw na porządku obrad najbliższego WZ,
• żądania wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad (art. 407 par. 2 k.s.h.),
• żądania wydania poświadczonych przez zarząd odpisów uchwał (art. 421 par. 3 k.s.h.)
• przeglądania księgi protokołów z WZ.
 

Polecamy artykuły

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawno-Rachunkowa "Kliman-Rola"

Nasza Kancelaria oferuje doradztwo prawne osobom fizycznym oraz zapewnia obsługę prawną przedsiębiorstw, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, fundacji i stowarzyszeń.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK