| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Jak ustalić przychody z działalności gospodarczej

Jak ustalić przychody z działalności gospodarczej

Żeby prawidłowo ustalić dochód do opodatkowania, najpierw konieczne jest właściwe ustalenie przychodów i kosztów ich uzyskania. Właściwe ustalenie wysokości przychodów ma zasadnicze znaczenie przy ustalaniu podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym, a w konsekwencji ma wpływ na wysokość płaconych zaliczek na podatek dochodowy w danym okresie rozliczeniowym oraz podatek roczny.

Najem i podatnicy VAT – wyjątki
 
Przepisy regulujące zasady ustalania momentu powstania przychodu z działalności gospodarczej przewidują też kilka wyjątków w tym zakresie.
Jeden z takich wyjątków dotyczy umów najmu oraz umów, które przez przepisy u.p.d.o.f. traktowane są jako zbliżone do najmu.
Z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że za przychody z tytułu umów najmu, dzierżawy, leasingu lub innych umów o podobnym charakterze, których przedmiotem są składniki majątku związane z działalnością gospodarczą, uważa się przychody należne określone na dzień, w którym należności wynikające z tych umów stają się wymagalne.
W przypadku wymienionych umów nie ma zatem znaczenia, czy i kiedy podatnik wystawi fakturę. Nie ma też znaczenia, czy umówioną należność w ogóle otrzyma. Wystarczy, że upłynie termin określony w umowie. W tym przypadku należy uznać, że wspomniany w przepisach „dzień, w którym należności wynikające z tych umów stają się wymagalne”, to po prostu ostatni dzień, w którym zapłata wynikająca z umowy powinna nastąpić.
 
Dla podatników VAT najważniejsza jest faktura
 
Nieco inny od ogólnie przyjętych jest także moment ustalenia przychodu w przypadku podatników VAT. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych przewiduje, że jeżeli tylko podatnik równocześnie spełni trzy warunki, tj.
• jest podatnikiem podatku od towarów i usług niekorzystającym ze zwolnienia od tego podatku oraz
• prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów i
• ewidencjonuje przychody w dacie wystawienia faktury, zgodnie z odrębnymi przepisami
– to za datę powstania przychodu uważa się dzień wystawienia faktury, a jeżeli nie została wystawiona w terminie określonym w odrębnych przepisach, za datę powstania przychodu uważa się dzień, w którym powinna być wystawiona. Oczywiście wspomniane tu odrębne przepisy to ustawa o VAT oraz wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze.
Co istotne, jeśli wydano rzecz, zbyto prawo majątkowe lub wykonano usługę, w tym częściowo wykonano usługę, jeżeli jej częściowe wykonanie stanowi wynikający z umowy lub z odrębnych przepisów tytuł do zapłaty, otrzymano zapłatę za wykonanie świadczenia – w pozostałych przypadkach, i zdarzenia te nastąpiły w grudniu danego roku podatkowego, a faktury dotyczące tych zdarzeń, zgodnie z odrębnymi przepisami, zostaną wystawione w roku następnym, za datę powstania przychodu uważa się ostatni dzień roku podatkowego, w którym miały miejsce te zdarzenia.
 
Specjalne zasady dla usług ciągłych
 
Nieco inne reguły dotyczą także momentu uznania przychodu za należny w przypadku tzw. usług ciągłych. I tak, w przypadku rozliczeń z tytułu:
• dostaw energii elektrycznej, cieplnej lub gazu przewodowego,
• świadczenia usług telekomunikacyjnych, radiokomunikacyjnych, z wyjątkiem usług opłacanych za pomocą żetonów (monet) lub kart, w tym telefonicznych,
• usług rozprowadzania wody, gospodarki ściekami oraz wywozu i unieszkodliwiania odpadów
– za datę powstania przychodu należnego uważa się wynikający z faktury termin płatności, a jeżeli termin nie jest określony, ostatni dzień miesiąca, w którym wystawiono fakturę.
W przypadku usług ciągłych innych niż wymienione, należy, moim zdaniem, uznać, że momentem uzyskania przychodu w związku ze świadczeniem takich usług w przypadku podatku dochodowego jest moment określony w umowie zawartej pomiędzy usługodawcą oraz usługobiorcą.
Jeżeli zatem zgodnie z umową o świadczenie usług ciągłych rozliczenie następuje za dany okres i w określonym momencie, to przychód powstaje zgodnie z postanowieniami tej umowy. Stanowisko takie zajął również NSA w wyroku z 27 kwietnia 2000 r. (sygn. akt III SA 2550/99, niepublikowany), w którym stwierdził, że w przypadku świadczeń ciągłych istotne znaczenie powinien mieć „ustalony przez strony umowy okres dokonywania rozliczeń finansowych”.
 
reklama

Źródło:

INFOR

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

INDEPENDENT TAX ADVISERS Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.

Doradcy podatkowi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »