| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Jak ustalić przychody z działalności gospodarczej

Jak ustalić przychody z działalności gospodarczej

Żeby prawidłowo ustalić dochód do opodatkowania, najpierw konieczne jest właściwe ustalenie przychodów i kosztów ich uzyskania. Właściwe ustalenie wysokości przychodów ma zasadnicze znaczenie przy ustalaniu podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym, a w konsekwencji ma wpływ na wysokość płaconych zaliczek na podatek dochodowy w danym okresie rozliczeniowym oraz podatek roczny.

Najem i podatnicy VAT – wyjątki
 
Przepisy regulujące zasady ustalania momentu powstania przychodu z działalności gospodarczej przewidują też kilka wyjątków w tym zakresie.
Jeden z takich wyjątków dotyczy umów najmu oraz umów, które przez przepisy u.p.d.o.f. traktowane są jako zbliżone do najmu.
Z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że za przychody z tytułu umów najmu, dzierżawy, leasingu lub innych umów o podobnym charakterze, których przedmiotem są składniki majątku związane z działalnością gospodarczą, uważa się przychody należne określone na dzień, w którym należności wynikające z tych umów stają się wymagalne.
W przypadku wymienionych umów nie ma zatem znaczenia, czy i kiedy podatnik wystawi fakturę. Nie ma też znaczenia, czy umówioną należność w ogóle otrzyma. Wystarczy, że upłynie termin określony w umowie. W tym przypadku należy uznać, że wspomniany w przepisach „dzień, w którym należności wynikające z tych umów stają się wymagalne”, to po prostu ostatni dzień, w którym zapłata wynikająca z umowy powinna nastąpić.
 
Dla podatników VAT najważniejsza jest faktura
 
Nieco inny od ogólnie przyjętych jest także moment ustalenia przychodu w przypadku podatników VAT. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych przewiduje, że jeżeli tylko podatnik równocześnie spełni trzy warunki, tj.
• jest podatnikiem podatku od towarów i usług niekorzystającym ze zwolnienia od tego podatku oraz
• prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów i
• ewidencjonuje przychody w dacie wystawienia faktury, zgodnie z odrębnymi przepisami
– to za datę powstania przychodu uważa się dzień wystawienia faktury, a jeżeli nie została wystawiona w terminie określonym w odrębnych przepisach, za datę powstania przychodu uważa się dzień, w którym powinna być wystawiona. Oczywiście wspomniane tu odrębne przepisy to ustawa o VAT oraz wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze.
Co istotne, jeśli wydano rzecz, zbyto prawo majątkowe lub wykonano usługę, w tym częściowo wykonano usługę, jeżeli jej częściowe wykonanie stanowi wynikający z umowy lub z odrębnych przepisów tytuł do zapłaty, otrzymano zapłatę za wykonanie świadczenia – w pozostałych przypadkach, i zdarzenia te nastąpiły w grudniu danego roku podatkowego, a faktury dotyczące tych zdarzeń, zgodnie z odrębnymi przepisami, zostaną wystawione w roku następnym, za datę powstania przychodu uważa się ostatni dzień roku podatkowego, w którym miały miejsce te zdarzenia.
 
Specjalne zasady dla usług ciągłych
 
Nieco inne reguły dotyczą także momentu uznania przychodu za należny w przypadku tzw. usług ciągłych. I tak, w przypadku rozliczeń z tytułu:
• dostaw energii elektrycznej, cieplnej lub gazu przewodowego,
• świadczenia usług telekomunikacyjnych, radiokomunikacyjnych, z wyjątkiem usług opłacanych za pomocą żetonów (monet) lub kart, w tym telefonicznych,
• usług rozprowadzania wody, gospodarki ściekami oraz wywozu i unieszkodliwiania odpadów
– za datę powstania przychodu należnego uważa się wynikający z faktury termin płatności, a jeżeli termin nie jest określony, ostatni dzień miesiąca, w którym wystawiono fakturę.
W przypadku usług ciągłych innych niż wymienione, należy, moim zdaniem, uznać, że momentem uzyskania przychodu w związku ze świadczeniem takich usług w przypadku podatku dochodowego jest moment określony w umowie zawartej pomiędzy usługodawcą oraz usługobiorcą.
Jeżeli zatem zgodnie z umową o świadczenie usług ciągłych rozliczenie następuje za dany okres i w określonym momencie, to przychód powstaje zgodnie z postanowieniami tej umowy. Stanowisko takie zajął również NSA w wyroku z 27 kwietnia 2000 r. (sygn. akt III SA 2550/99, niepublikowany), w którym stwierdził, że w przypadku świadczeń ciągłych istotne znaczenie powinien mieć „ustalony przez strony umowy okres dokonywania rozliczeń finansowych”.
 

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Wachowski

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK