| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Jak ustalić przychody z działalności gospodarczej

Jak ustalić przychody z działalności gospodarczej

Żeby prawidłowo ustalić dochód do opodatkowania, najpierw konieczne jest właściwe ustalenie przychodów i kosztów ich uzyskania. Właściwe ustalenie wysokości przychodów ma zasadnicze znaczenie przy ustalaniu podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym, a w konsekwencji ma wpływ na wysokość płaconych zaliczek na podatek dochodowy w danym okresie rozliczeniowym oraz podatek roczny.

Czym jest przychód należny
 
Pojęcie przychodu z działalności gospodarczej zostało zdefiniowane w art. 14 ust. 1 u.p.d.o.f. Przepis ten przewiduje, że za przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.
Co ważne, u podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług. Oznacza to, że co do zasady przychodem jest kwota netto wynikająca z faktury dokumentującej sprzedaż towaru lub wykonanie usługi.
Zwróćmy jednak uwagę na fakt, że jak słusznie podkreślił NSA w wyroku z 26 marca 1999 r. (sygn. akt I SA/Gd 883/97, niepublikowany), to że za przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, nie oznacza jeszcze, że z definicji tej można wywodzić, że przychód powstaje już w momencie rozpoczęcia działalności czy w momencie realizacji pierwszego kontraktu. Przychód nie powstaje przed datą, w której wymagalne stało się roszczenie o zapłatę należności za wykonaną usługę czy sprzedany towar.
ZAPAMIĘTAJ
Przychód należny nie powstaje przed datą, w której wymagalne stało się roszczenie o zapłatę należności za wykonaną usługę czy sprzedany towar.
Warto też pamiętać, że z definicji przychodu z działalności gospodarczej wynika, że podatnik ma obowiązek doliczyć do przychodów z działalności gospodarczej nie tylko faktycznie otrzymane kwoty, wynikające z realizacji zawartych umów, ale również kwoty określone przez ustawodawcę jako należne, a więc takie, które, mimo że nieotrzymane, już podatnikowi się należą.
Co więcej, dzieje się tak nawet wtedy, gdy zapłata z tytułu tej umowy, mimo że stała się podatnikowi należna, faktycznie nigdy nie nastąpi. Oznacza to, że przychód powstanie również wtedy, gdy nabywca towaru lub usługi będzie zwlekał z zapłatą, a także, gdy podatnik odroczy termin płatności lub w ogóle zrezygnuje z otrzymania należności.
Tu jednak należy zwrócić uwagę, że nie stanowią przychodu z działalności gospodarczej pobrane wpłaty lub zarachowane należności na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach. Oznacza to, iż otrzymanie zaliczki, zadatku lub przedpłaty związanej z wykonaniem usługi bądź dostawą towaru nie stanowi przychodu dla celów PIT.
Kwestie te były również przedmiotem interpretacji prawa podatkowego przez organy podatkowe. W jednej z rozpatrywanych spraw chodziło o podatnika, który świadczy usługi remontowo-budowlane i na poczet ich ceny pobiera zaliczki, na które jako podatnik VAT wystawia faktury. Operacja pobrania zaliczki i wystawienia faktury VAT z reguły nie zamyka się w tym samym okresie sprawozdawczym, tj. w tym samym miesiącu. W ocenie podatnika, do momentu realizacji usługi w całości pobrana zaliczka, bez względu na to, jakiej części ceny dotyczy, nie podlega wykazaniu w podatkowej księdze przychodów i rozchodów po stronie przychodów.
Urząd skarbowy stanowisko podatnika podzielił. Jak wyjaśnił, u.p.d.o.f. do przychodów z działalności gospodarczej nie zalicza pobranych wpłat lub zarachowanych należności na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych.
W związku z tym przychód z tytułu świadczonej usługi jako należny powstanie w dacie jej wykonania. Nie są natomiast przychodem dla celów podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych otrzymane pieniądze stanowiące zaliczkę na poczet wykonania świadczenia.
Kwota zaliczki stanowi przychód dopiero w momencie realizacji tego świadczenia.
Zaliczka, bez względu na to, jakiej części ceny za usługę dotyczy, nie podlega wykazaniu w podatkowej księdze przychodów i rozchodów po stronie przychodów. Nawet wystawienie faktury VAT dokumentującej otrzymanie zaliczki nie oznacza, że z tego tytułu u podatnika powstał przychód należny.
Jeżeli zatem kontrahenci w umowie o wykonanie usługi ustalą, że zapłata za jej wykonanie nastąpi po ostatecznym wykonaniu, to wszelkie kwoty otrzymane przez wykonawcę w trakcie wykonania usługi będą stanowiły zaliczki, które nie są przychodem w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym.
Natomiast, gdy zgodnie z umową zapłata będzie następować za każde częściowe wykonanie usługi, np. po zakończeniu pewnego etapu, wówczas będzie stanowiła przychód w momencie wystawienia faktury lub rachunku, nie później jednak niż w ostatnim dniu miesiąca, w którym częściowo wykonano usługę.
ZAPAMIĘTAJ
Przychodem dla celów podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych nie są otrzymane pieniądze, stanowiące zaliczkę na poczet wykonania świadczenia. Kwota zaliczki stanowi przychód w momencie realizacji tego świadczenia.
PRZYKŁAD
Podatnik prowadzi firmę budowlaną. W marcu zawarł umowę na wykonanie prac murarskich przy budowie domu. Zgodnie z umową zleceniodawca ma mu wypłacać przez kolejne dwa miesiące zaliczkę na poczet ceny usługi w wysokości 80%. Pierwsza część zaliczki wynosi 60% i została wypłacona w kwietniu. Druga – w wysokości 20% – została wypłacona w maju. Do prac budowlanych podatnik przystąpił jednak, zgodnie z warunkami umowy, dopiero w sierpniu.
Zakończenie realizacji umowy nastąpiło w sierpniu. Wówczas też zleceniodawca wypłacił podatnikowi pozostałą część należnego mu wynagrodzenia. Wcześniej już, zgodnie z przepisami ustawy o VAT, podatnik wystawił fakturę.
Kwota zaliczki stanowi przychód dopiero w momencie realizacji umówionego świadczenia. Dlatego też w przypadku podatnika, mimo że wystawił on fakturę „zaliczkową”, przychód powstanie dopiero w sierpniu.
Zauważmy też, że jeśli kontrahent dokona zwrotu towarów, podatnik powinien pomniejszyć przychód o wartość tego zwrotu. Fakt ten powinien być odpowiednio wykazany w ewidencji podatnika.
Równocześnie niezwrócona część ceny, zapłaconej na podstawie rozwiązanej następnie umowy sprzedaży, traktowana być musi – jeśli umowa pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika pozarolniczą działalnością gospodarczą – za przychód z tej działalności. Zwracał na to uwagę NSA w wyroku z 20 grudnia 2000 r. (sygn. akt I SA/Ka 1621/99, niepublikowany).
Przychodem z działalności gospodarczej dla celów podatku dochodowego są kwoty należne, a także dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymywane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków (tak też wyrok NSA z 16 czerwca 1999 r., sygn. akt I SA/Wr 1523/97, niepublikowany).
Co jednak istotne, i na co słusznie zwrócił uwagę NSA w wyroku z 7 marca 2003 r. (sygn. akt III RN 37/02, OSNP z 2004 r. nr 7, poz. 112), faktyczne odzyskanie przez podatnika towarów podlegających zwrotowi nie jest warunkiem wyłączenia ich wartości z przychodu podlegającego podatkowi.
ZAPAMIĘTAJ
Gdy kontrahent dokona zwrotu towarów, podatnik powinien pomniejszyć przychód o wartość tego zwrotu.
 
reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Jan Bijas

Dyrektor Generalny Salomon Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK