| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Jak ustalić przychody z działalności gospodarczej

Jak ustalić przychody z działalności gospodarczej

Żeby prawidłowo ustalić dochód do opodatkowania, najpierw konieczne jest właściwe ustalenie przychodów i kosztów ich uzyskania. Właściwe ustalenie wysokości przychodów ma zasadnicze znaczenie przy ustalaniu podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym, a w konsekwencji ma wpływ na wysokość płaconych zaliczek na podatek dochodowy w danym okresie rozliczeniowym oraz podatek roczny.

Czym jest przychód należny
 
Pojęcie przychodu z działalności gospodarczej zostało zdefiniowane w art. 14 ust. 1 u.p.d.o.f. Przepis ten przewiduje, że za przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.
Co ważne, u podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług. Oznacza to, że co do zasady przychodem jest kwota netto wynikająca z faktury dokumentującej sprzedaż towaru lub wykonanie usługi.
Zwróćmy jednak uwagę na fakt, że jak słusznie podkreślił NSA w wyroku z 26 marca 1999 r. (sygn. akt I SA/Gd 883/97, niepublikowany), to że za przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, nie oznacza jeszcze, że z definicji tej można wywodzić, że przychód powstaje już w momencie rozpoczęcia działalności czy w momencie realizacji pierwszego kontraktu. Przychód nie powstaje przed datą, w której wymagalne stało się roszczenie o zapłatę należności za wykonaną usługę czy sprzedany towar.
ZAPAMIĘTAJ
Przychód należny nie powstaje przed datą, w której wymagalne stało się roszczenie o zapłatę należności za wykonaną usługę czy sprzedany towar.
Warto też pamiętać, że z definicji przychodu z działalności gospodarczej wynika, że podatnik ma obowiązek doliczyć do przychodów z działalności gospodarczej nie tylko faktycznie otrzymane kwoty, wynikające z realizacji zawartych umów, ale również kwoty określone przez ustawodawcę jako należne, a więc takie, które, mimo że nieotrzymane, już podatnikowi się należą.
Co więcej, dzieje się tak nawet wtedy, gdy zapłata z tytułu tej umowy, mimo że stała się podatnikowi należna, faktycznie nigdy nie nastąpi. Oznacza to, że przychód powstanie również wtedy, gdy nabywca towaru lub usługi będzie zwlekał z zapłatą, a także, gdy podatnik odroczy termin płatności lub w ogóle zrezygnuje z otrzymania należności.
Tu jednak należy zwrócić uwagę, że nie stanowią przychodu z działalności gospodarczej pobrane wpłaty lub zarachowane należności na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach. Oznacza to, iż otrzymanie zaliczki, zadatku lub przedpłaty związanej z wykonaniem usługi bądź dostawą towaru nie stanowi przychodu dla celów PIT.
Kwestie te były również przedmiotem interpretacji prawa podatkowego przez organy podatkowe. W jednej z rozpatrywanych spraw chodziło o podatnika, który świadczy usługi remontowo-budowlane i na poczet ich ceny pobiera zaliczki, na które jako podatnik VAT wystawia faktury. Operacja pobrania zaliczki i wystawienia faktury VAT z reguły nie zamyka się w tym samym okresie sprawozdawczym, tj. w tym samym miesiącu. W ocenie podatnika, do momentu realizacji usługi w całości pobrana zaliczka, bez względu na to, jakiej części ceny dotyczy, nie podlega wykazaniu w podatkowej księdze przychodów i rozchodów po stronie przychodów.
Urząd skarbowy stanowisko podatnika podzielił. Jak wyjaśnił, u.p.d.o.f. do przychodów z działalności gospodarczej nie zalicza pobranych wpłat lub zarachowanych należności na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych.
W związku z tym przychód z tytułu świadczonej usługi jako należny powstanie w dacie jej wykonania. Nie są natomiast przychodem dla celów podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych otrzymane pieniądze stanowiące zaliczkę na poczet wykonania świadczenia.
Kwota zaliczki stanowi przychód dopiero w momencie realizacji tego świadczenia.
Zaliczka, bez względu na to, jakiej części ceny za usługę dotyczy, nie podlega wykazaniu w podatkowej księdze przychodów i rozchodów po stronie przychodów. Nawet wystawienie faktury VAT dokumentującej otrzymanie zaliczki nie oznacza, że z tego tytułu u podatnika powstał przychód należny.
Jeżeli zatem kontrahenci w umowie o wykonanie usługi ustalą, że zapłata za jej wykonanie nastąpi po ostatecznym wykonaniu, to wszelkie kwoty otrzymane przez wykonawcę w trakcie wykonania usługi będą stanowiły zaliczki, które nie są przychodem w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym.
Natomiast, gdy zgodnie z umową zapłata będzie następować za każde częściowe wykonanie usługi, np. po zakończeniu pewnego etapu, wówczas będzie stanowiła przychód w momencie wystawienia faktury lub rachunku, nie później jednak niż w ostatnim dniu miesiąca, w którym częściowo wykonano usługę.
ZAPAMIĘTAJ
Przychodem dla celów podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych nie są otrzymane pieniądze, stanowiące zaliczkę na poczet wykonania świadczenia. Kwota zaliczki stanowi przychód w momencie realizacji tego świadczenia.
PRZYKŁAD
Podatnik prowadzi firmę budowlaną. W marcu zawarł umowę na wykonanie prac murarskich przy budowie domu. Zgodnie z umową zleceniodawca ma mu wypłacać przez kolejne dwa miesiące zaliczkę na poczet ceny usługi w wysokości 80%. Pierwsza część zaliczki wynosi 60% i została wypłacona w kwietniu. Druga – w wysokości 20% – została wypłacona w maju. Do prac budowlanych podatnik przystąpił jednak, zgodnie z warunkami umowy, dopiero w sierpniu.
Zakończenie realizacji umowy nastąpiło w sierpniu. Wówczas też zleceniodawca wypłacił podatnikowi pozostałą część należnego mu wynagrodzenia. Wcześniej już, zgodnie z przepisami ustawy o VAT, podatnik wystawił fakturę.
Kwota zaliczki stanowi przychód dopiero w momencie realizacji umówionego świadczenia. Dlatego też w przypadku podatnika, mimo że wystawił on fakturę „zaliczkową”, przychód powstanie dopiero w sierpniu.
Zauważmy też, że jeśli kontrahent dokona zwrotu towarów, podatnik powinien pomniejszyć przychód o wartość tego zwrotu. Fakt ten powinien być odpowiednio wykazany w ewidencji podatnika.
Równocześnie niezwrócona część ceny, zapłaconej na podstawie rozwiązanej następnie umowy sprzedaży, traktowana być musi – jeśli umowa pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika pozarolniczą działalnością gospodarczą – za przychód z tej działalności. Zwracał na to uwagę NSA w wyroku z 20 grudnia 2000 r. (sygn. akt I SA/Ka 1621/99, niepublikowany).
Przychodem z działalności gospodarczej dla celów podatku dochodowego są kwoty należne, a także dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymywane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków (tak też wyrok NSA z 16 czerwca 1999 r., sygn. akt I SA/Wr 1523/97, niepublikowany).
Co jednak istotne, i na co słusznie zwrócił uwagę NSA w wyroku z 7 marca 2003 r. (sygn. akt III RN 37/02, OSNP z 2004 r. nr 7, poz. 112), faktyczne odzyskanie przez podatnika towarów podlegających zwrotowi nie jest warunkiem wyłączenia ich wartości z przychodu podlegającego podatkowi.
ZAPAMIĘTAJ
Gdy kontrahent dokona zwrotu towarów, podatnik powinien pomniejszyć przychód o wartość tego zwrotu.
 

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Ltdconsulting.pl

Biuro księgowe wzbogacone o doradztwo i consulting gospodarczy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK