| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Jak ustalić przychody z działalności gospodarczej

Jak ustalić przychody z działalności gospodarczej

Żeby prawidłowo ustalić dochód do opodatkowania, najpierw konieczne jest właściwe ustalenie przychodów i kosztów ich uzyskania. Właściwe ustalenie wysokości przychodów ma zasadnicze znaczenie przy ustalaniu podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym, a w konsekwencji ma wpływ na wysokość płaconych zaliczek na podatek dochodowy w danym okresie rozliczeniowym oraz podatek roczny.

W dniu 15 marca 2005 r. do tut. Organu podatkowego wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji odnośnie do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych w przedstawionej indywidualnej sprawie.
W ramach prowadzonej działalności dokonywana jest sprzedaż wysyłkowa na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej w formie paczek przesyłanych za zaliczeniem pocztowym.
Przedstawiając własne stanowisko w sprawie, podatnik przywołał art. 14 ust. 1c u.p.d.o.f., zgodnie z którym przychód powstaje z chwilą wystawienia faktury, jednak nie później niż ostatniego dnia miesiąca, w którym wydano rzecz.
Wydanie nabywcy rzeczy w przypadku sprzedaży wysyłkowej za zaliczeniem pocztowym następuje z chwilą, kiedy nadana przesyłka zostanie przez nabywcę podjęta i opłacona. Do tego czasu właścicielem towaru jest nadawca przesyłki, czego wyrazem jest zwrot przesyłki w przypadku braku odbioru i zapłaty za przesyłkę przez adresata.
Powyższe twierdzenie podatnik podpiera również treścią przepisu § 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz.U. nr 152, poz. 1475 z późn. zm., ost. zm. Dz.U. z 2004 r. nr 282, poz. 2807) w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, zgodnie z którym podatnicy dokonujący ewidencji przychodu za pośrednictwem kas fiskalnych dokonują wpisu do podatkowej księgi przychodów i rozchodów na podstawie danych wynikających z raportów dobowych lub miesięcznych zestawień raportów dobowych.
W oparciu o powyższy stan faktyczny powstały wątpliwości dotyczące momentu powstania przychodu.
W świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zagadnienie powstania przychodu regulują:
• art. 14 ust. 1, który stanowi, że za przychód z działalności gospodarczej uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług;
• art. 14 ust. 1c, który stanowi, że za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 1, uważa się dzień wystawienia faktury (rachunku), nie później jednak niż ostatni dzień miesiąca, w którym wydano rzecz, zbyto prawo majątkowe lub wykonano usługę, jeżeli jej częściowe wykonanie stanowi wynikający z umowy lub z odrębnych przepisów tytuł do zapłaty, lub otrzymano zapłatę za wykonanie świadczenia w pozostałych przypadkach;
• art. 14 ust. 1f pkt 2, który stanowi, że jeżeli podatnik prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów, za datę powstania przychodu uważa się dzień wystawienia faktury, a jeżeli faktura nie została wystawiona w terminie określonym w odrębnych przepisach, za datę powstania przychodu uważa się dzień, w którym faktura powinna być wystawiona; w przypadku gdy ostatni dzień miesiąca nastąpił w grudniu danego roku podatkowego, a faktury dotyczące tych zdarzeń, zgodnie z odrębnymi przepisami, zostaną wystawione w roku następnym, za datę powstania przychodu uważa się ostatni dzień roku podatkowego, w którym miały miejsce te zdarzenia.
Natomiast w świetle przepisów rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów dotyczących dokonywania zapisów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów, zagadnienia te regulują:
• § 19 ust. 1, który stanowi, że zapisy w księdze dotyczące przychodów ze sprzedaży wyrobów, wyrobów handlowych i usług są dokonywane na podstawie wystawionych faktur, a w przypadku sprzedaży nieudokumentowanej fakturami na podstawie wystawionego na koniec dnia dowodu wewnętrznego, w którym w jednej kwocie wykazana jest wartość tych przychodów za dany dzień, o ile nie jest prowadzona ewidencja przy zastosowaniu kas rejestrujących;
• § 20 ust. 1, który stanowi, że ewidencjonowanie obrotu przy zastosowaniu kas rejestrujących winno być dokonywane w księdze na podstawie danych wynikających z raportów dobowych, z zastrzeżeniem ust. 2, skorygowanych o wartości dotyczące zwrotów towarów wynikające z odrębnych ewidencji;
• § 20 ust. 2, który stanowi, że podatnicy, o których mowa w ust. 1, mogą dokonywać zapisów w księdze na koniec każdego miesiąca, w terminie określonym w § 30 ust. 1, tj. w czasie zapewniającym prawidłowe i terminowe rozliczenie z budżetem, lecz nie później niż do dnia 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, na podstawie danych wynikających z miesięcznych zestawień raportów dobowych;
• § 20 ust. 4, który stanowi, że podatnicy, o których mowa w ust. 1, nie wpisują do księgi kwot wynikających z faktur dokumentujących dokonanie sprzedaży uprzednio zarejestrowanej przy zastosowaniu kas rejestrujących, natomiast są obowiązani do połączenia w sposób trwały zwróconych oryginałów paragonów fiskalnych z kopiami wystawionych faktur;
• § 22 ust. 1 pkt 1, który stanowi, że podatnik, opłacający na podstawie odrębnych przepisów podatek od towarów i usług może w ciągu roku podatkowego ewidencjonować przychody w dacie wystawienia faktury, a jeżeli faktura nie została wystawiona w terminie określonym w odrębnych przepisach, w dniu, w którym faktura powinna być wystawiona.
Mając na uwadze powołane powyżej przepisy dotyczące powstania przychodu, stwierdzić należy, że datą uzyskania przychodu z działalności gospodarczej w podatku dochodowym od osób fizycznych jest data wystawienia faktury (o ile wydanie towaru z magazynu następuje równocześnie lub po dacie wystawienia faktury), a w pozostałych przypadkach data wydania towaru z magazynu.
Bez znaczenia jest więc sam fakt zapłaty za towar wydany z magazynu, a stanowisko przedstawione przez podatnika w złożonym wniosku dotyczące aspektów cywilnoprawnych sprzedaży dokonywanej za pośrednictwem poczty nie może mieć znaczenia przesądzającego wobec odmiennych regulacji prawnopodatkowych.
W świetle obowiązujących przepisów, stanowisko reprezentowane przez podatnika w rozpatrywanym wniosku uznano za nieprawidłowe.

Polecamy artykuły

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Talento

Firma konsultingowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK