| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Jak prawidłowo reprezentować spółkę handlową

Jak prawidłowo reprezentować spółkę handlową

Przestrzeganie zasad prawidłowej reprezentacji jest bardzo ważne dla bezpieczeństwa obrotu gospodarczego. To, czy dany podmiot jest reprezentowany prawidłowo, ma też ogromne znaczenie w późniejszej ocenie skuteczności czynności prawnej lub ważności tej czynności.

Jak się zabezpieczyć
 
Jak widać, naruszenie zasad reprezentacji często pociąga za sobą poważne konsekwencje dla obu stron danej czynności prawnej. Może spowodować jej nieważność lub odwrotnie, doprowadzić do tego, że spółka mimo wadliwej reprezentacji będzie związana oświadczeniem woli złożonym przez wspólnika/członka zarządu, który przekroczył granice umocowania. (jeśli np. nie został dokonany wpis w rejestrze odnośnie do zmian w reprezentacji, a kontrahent był w dobrej wierze). Dlatego warto pamiętać, że każdej czynności złożenia podpisów na umowie lub jakimkolwiek innym dokumencie, w którym strona zaciąga zobowiązanie, powinna towarzyszyć procedura badania, czy osoby sygnujące dokument są w rzeczywistości umocowane do reprezentacji podmiotu, w imieniu którego działają.
 Najbardziej pewnym i oczywiście podstawowym zabezpieczeniem przed skutkami wadliwej reprezentacji kontrahenta jest uzyskanie przed zawarciem umowy odpisu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
Z aktualnego odpisu KRS uzyskamy informacje o organie, który jest uprawniony do reprezentacji, a w szczególności: jaki organ jest uprawniony do reprezentacji, jakie osoby wchodzą w jego skład, jaki jest rodzaj reprezentacji, w przypadku spółek osobowych – jacy wspólnicy są uprawnieni do reprezentacji. Uzyskamy także informacje o prokurze – kto jest prokurentem i jaki jest zakres prokury.
Oczywiście strona dokonująca czynności prawnej z innym podmiotem może skorzystać również z prostszego rozwiązania, a mianowicie żądać od kontrahenta wydania tylko kopii odpisu KRS. Trzeba się jednak liczyć w tym wypadku z ryzykiem fałszerstwa bądź wydania nieaktualnej kopii. Dla ograniczenia tego ryzyka warto sprawdzić datę wydania odpisu (zawarta jest na pierwszej stronie) oraz zażądać poświadczenia kopii odpisu za zgodność z oryginałem.
Podmiot, który zawarł umowę z kontrahentem reprezentowanym przez osobę, która została pozbawiona prawa do reprezentacji na skutek np. odwołania z funkcji członka zarządu, a dane te nie zostały ujawnione w KRS, jeżeli był w dobrej wierze, jest, zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, chroniony domniemaniem, że dane ujawnione w KRS są prawdziwe i aktualne. Oznacza to, że kontrahent będzie umową związany i nie może się uchylić od skutków prawnych czynności, podnosząc zarzut niewłaściwej reprezentacji.
W przypadku gdy strony zawierają umowę na odległość dla zapewnienia sobie bezpieczeństwa mogą skorzystać z możliwości porównania podpisów z wzorami podpisów osób umocowanych do reprezentacji, które znajdują się w aktach rejestrowych.
Jeżeli zdarzy się sytuacja, że umocowanie osoby reprezentującej kontrahenta nie będzie wyniknąć z odpisu KRS, należy, po pierwsze, zażądać okazania pełnomocnictwa lub upoważnienia do określonego działania, np. podpisywania faktur, po drugie, wydania tego dokumentu w oryginale lub jego kopii potwierdzonej za zgodność.
Dochowując powyższych aktów staranności, strona umowy uniknie ryzyka podniesienia przez kontrahenta zarzutu, że osoby, które zawarły w jego imieniu umowę, nie były do tego umocowane.
Osoba działająca w cudzym imieniu powinna zawsze wykazać firmę lub nazwę podmiotu reprezentowanego oraz podstawę umocowania.
 
 
Jak uzyskać odpis z rejestru przedsiębiorców KRS
 
Odpis można uzyskać we wszystkich oddziałach Centralnej Informacji KRS, znajdujących się z reguły w sądach rejonowych przy wydziałach gospodarczych. Wniosek o odpis składa się na urzędowym formularzu. Formularze dostępne są w siedzibach oddziałów centralnej Informacji KRS lub na stronie internetowej www.ms.gov.pl.
Wniosek taki musi być wcześniej należycie opłacony. I tak: opłata za wydanie odpisu aktualnego wynosi 30 zł, za wydanie odpisu pełnego – 60 zł.
 
Katarzyna Pietryga
 
Gazeta Prawna Nr 221/2005 [Dodatek: Firma i Klient] z dnia 2005-11-15
 

Polecamy artykuły

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK