| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Obowiązki płatników składek wobec ZUS

Obowiązki płatników składek wobec ZUS

Z wyjątkiem przedstawicieli nielicznych grup zawodowych (np. prokuratorów, sędziów) zdecydowana większość osób objęta jest powszechnym systemem ubezpieczeń społecznych. Począwszy od 1 stycznia 1999 r. zasady, na których funkcjonuje ten system, reguluje ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. Nr 137, poz. 887 z późn.zm.).

Słownik terminologiczny
 
CZŁONEK SPÓŁDZIELNI – członek rolniczej spółdzielni produkcyjnej, innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną oraz spółdzielni kółek rolniczych, zajmujących się produkcją rolną, działających zgodnie z art. 138–178 oraz art. 180 § 3 ustawy z 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (j.t. Dz.U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848 z późn.zm.), który wykonuje pracę na rzecz spółdzielni na innej podstawie niż stosunek pracy lub wytwarza na jego rzecz produkty rolne w prowadzonym przez siebie gospodarstwie. Na równi z członkiem spółdzielni traktuje się inne osoby, które wykonują pracę w spółdzielni lub w gospodarstwie rolnym spółdzielni na innej podstawie niż stosunek pracy, niebędące jej członkami i wynagradzane według zasad obowiązujących członków spółdzielni, w tym kandydatów na członków spółdzielni.
MIEJSCE ZAMIESZKANIA – na potrzeby koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego państw członkowskich UE/EOG za miejsce zamieszkania uważa się miejsce stałego pobytu. Przy ustaleniu tego miejsca bierze się pod uwagę takie okoliczności jak długość i ciągłość pobytu w danym miejscu, sytuację rodzinną, miejsce zatrudnienia.
MINIMALNE WYNAGRODZENIE – wynagrodzenie, o którym mowa w ustawie z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. Nr 100, poz. 1080 z późn.zm.). Do 31 grudnia 2005 r. minimalne wynagrodzenie wynosi 849 zł, a w przypadku pracowników w pierwszym i drugim roku pracy – odpowiednio 679,20 zł oraz 764,10 zł. Od 1 stycznia 2006 r. minimalne wynagrodzenie będzie wynosiło 899,10 zł, a w przypadku pracowników w pierwszym roku pracy – 809,19 zł.
OSOBA PROWADZĄCA POZAROLNICZĄ DZIAŁALNOŚĆ – osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych, twórca, artysta, osoba prowadząca działalność w zakresie wolnego zawodu (w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych), wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólnicy spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej.
OSOBA WSPÓŁPRACUJĄCA – małżonek, dzieci własne, dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobione, rodzice, macocha i ojczym oraz osoby przysposabiające, jeżeli pozostają z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność bądź zleceniobiorcą we wspólnym gospodarstwie domowym i współpracują z nim przy prowadzeniu tej działalności bądź wykonywaniu umowy agencyjnej lub umowy-zlecenia, z wyjątkiem osób, z którymi została zawarta umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego.
OSOBA PROWADZĄCA DZIAŁALNOŚĆ NA WŁASNY RACHUNEK – terminem tym posługują się przepisy rozporządzeń Rady (EWG) nr 1408/71 i 574/72 i pośród polskich ubezpieczonych za osoby prowadzące działalność na własny rachunek na potrzeby stosowania tych przepisów uważa się osoby prowadzące pozarolniczą działalność oraz rolników.
PRACOWNIK – osoba pozostająca w stosunku pracy niespełniająca kryteriów określonych dla osób współpracujących, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy-zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo umowy o dzieło, jeżeli umowę taką zawarł z pracodawcą, z którym pozostaje w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy.
PRACOWNIK NAJEMNY – terminem tym posługują się przepisy rozporządzeń Rady (EWG) nr 1408/71 i 574/72 i jest on rozumiany szerzej niż na gruncie polskiego prawa pracy czy prawa ubezpieczeń społecznych. Pracownikami najemnymi w świetle przepisów tych rozporządzeń, spośród ubezpieczonych objętych ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych, są pracownicy, osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy-zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, nakładcy, członkowie spółdzielni, duchowni oraz osoby wykonujące odpłatnie pracę, na podstawie skierowania do pracy, w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania.
ZLECENIOBIORCA – osoba wykonująca pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy-zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, z wyjątkiem osób uważanych za pracowników na gruncie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.
 
 
Magdalena Komorowska
 
 
Publikacja: Prawo Przedsiębiorcy 44/2005 z dnia 31.10.2005 r.
reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Konrad Karpowicz

Dyrektor Handlowy i Członek Zarządu Masterlease Polska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK