| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Obowiązki płatników składek wobec ZUS

Obowiązki płatników składek wobec ZUS

Z wyjątkiem przedstawicieli nielicznych grup zawodowych (np. prokuratorów, sędziów) zdecydowana większość osób objęta jest powszechnym systemem ubezpieczeń społecznych. Począwszy od 1 stycznia 1999 r. zasady, na których funkcjonuje ten system, reguluje ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. Nr 137, poz. 887 z późn.zm.).

Słownik terminologiczny
 
CZŁONEK SPÓŁDZIELNI – członek rolniczej spółdzielni produkcyjnej, innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną oraz spółdzielni kółek rolniczych, zajmujących się produkcją rolną, działających zgodnie z art. 138–178 oraz art. 180 § 3 ustawy z 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (j.t. Dz.U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848 z późn.zm.), który wykonuje pracę na rzecz spółdzielni na innej podstawie niż stosunek pracy lub wytwarza na jego rzecz produkty rolne w prowadzonym przez siebie gospodarstwie. Na równi z członkiem spółdzielni traktuje się inne osoby, które wykonują pracę w spółdzielni lub w gospodarstwie rolnym spółdzielni na innej podstawie niż stosunek pracy, niebędące jej członkami i wynagradzane według zasad obowiązujących członków spółdzielni, w tym kandydatów na członków spółdzielni.
MIEJSCE ZAMIESZKANIA – na potrzeby koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego państw członkowskich UE/EOG za miejsce zamieszkania uważa się miejsce stałego pobytu. Przy ustaleniu tego miejsca bierze się pod uwagę takie okoliczności jak długość i ciągłość pobytu w danym miejscu, sytuację rodzinną, miejsce zatrudnienia.
MINIMALNE WYNAGRODZENIE – wynagrodzenie, o którym mowa w ustawie z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. Nr 100, poz. 1080 z późn.zm.). Do 31 grudnia 2005 r. minimalne wynagrodzenie wynosi 849 zł, a w przypadku pracowników w pierwszym i drugim roku pracy – odpowiednio 679,20 zł oraz 764,10 zł. Od 1 stycznia 2006 r. minimalne wynagrodzenie będzie wynosiło 899,10 zł, a w przypadku pracowników w pierwszym roku pracy – 809,19 zł.
OSOBA PROWADZĄCA POZAROLNICZĄ DZIAŁALNOŚĆ – osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych, twórca, artysta, osoba prowadząca działalność w zakresie wolnego zawodu (w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych), wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólnicy spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej.
OSOBA WSPÓŁPRACUJĄCA – małżonek, dzieci własne, dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobione, rodzice, macocha i ojczym oraz osoby przysposabiające, jeżeli pozostają z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność bądź zleceniobiorcą we wspólnym gospodarstwie domowym i współpracują z nim przy prowadzeniu tej działalności bądź wykonywaniu umowy agencyjnej lub umowy-zlecenia, z wyjątkiem osób, z którymi została zawarta umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego.
OSOBA PROWADZĄCA DZIAŁALNOŚĆ NA WŁASNY RACHUNEK – terminem tym posługują się przepisy rozporządzeń Rady (EWG) nr 1408/71 i 574/72 i pośród polskich ubezpieczonych za osoby prowadzące działalność na własny rachunek na potrzeby stosowania tych przepisów uważa się osoby prowadzące pozarolniczą działalność oraz rolników.
PRACOWNIK – osoba pozostająca w stosunku pracy niespełniająca kryteriów określonych dla osób współpracujących, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy-zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo umowy o dzieło, jeżeli umowę taką zawarł z pracodawcą, z którym pozostaje w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy.
PRACOWNIK NAJEMNY – terminem tym posługują się przepisy rozporządzeń Rady (EWG) nr 1408/71 i 574/72 i jest on rozumiany szerzej niż na gruncie polskiego prawa pracy czy prawa ubezpieczeń społecznych. Pracownikami najemnymi w świetle przepisów tych rozporządzeń, spośród ubezpieczonych objętych ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych, są pracownicy, osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy-zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, nakładcy, członkowie spółdzielni, duchowni oraz osoby wykonujące odpłatnie pracę, na podstawie skierowania do pracy, w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania.
ZLECENIOBIORCA – osoba wykonująca pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy-zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, z wyjątkiem osób uważanych za pracowników na gruncie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.
 
 
Magdalena Komorowska
 
 
Publikacja: Prawo Przedsiębiorcy 44/2005 z dnia 31.10.2005 r.

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Rafał Jankowski

Przedsiębiorca, Partner Zarządzający Cafe Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK