| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Zakaz konkurencji

Zakaz konkurencji

Na podstawie umowy o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy pracownik, niezależnie od podstawy nawiązania stosunku pracy, jest zobowiązany do niepodejmowania działalności konkurencyjnej wobec działalności swojego pracodawcy. Z pracownikami mającymi dostęp do szczególnie ważnych informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, możliwe jest zawarcie umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy.

Sankcje za naruszenie umowy
 
Jeżeli pracownik podpisał umowę o zakazie konkurencji, to w razie naruszenia przez niego jej postanowień pracodawcy przysługuje wiele uprawnień. Może on bowiem zastosować wobec pracownika sankcje w postaci rozwiązania umowy o pracę, a w przypadku doznania szkody na skutek naruszenia zakazu dochodzić od pracownika zapłaty odszkodowania.
 
Odpowiedzialność materialna
 
Pracodawca, który na skutek naruszenia przez pracownika postanowień umowy o zakazie konkurencji poniósł szkodę majątkową, może dochodzić jej naprawienia na zasadach określonych w przepisach Kodeksu pracy o odpowiedzialności materialnej pracowników (art. 114–123 k.p.). Wskazuje na to art. 1011 § 2 k.p. Przesłankami odpowiedzialności materialnej są: naruszenie obowiązku wynikającego z umowy o zakazie konkurencji, powstała szkoda, wina pracownika oraz związek przyczynowy między naruszeniem obowiązku a powstałą szkodą w mieniu pracodawcy. Podstawowe znaczenie dla określenia zakresu tej odpowiedzialności ma rodzaj winy pracownika. Szkoda może bowiem być wyrządzona zarówno z winy umyślnej, jak i nieumyślnej. W razie winy nieumyślnej odpowiedzialność pracownika, w myśl art. 115 k.p., ogranicza się tylko do wysokości faktycznie poniesionej przez pracodawcę straty, nie obejmuje natomiast utraconych przez niego korzyści, które osiągnąłby, gdyby pracownik nie wyrządził mu szkody. Odpowiedzialność pracownika jest ograniczona kwotowo, gdyż odszkodowanie nie może przekroczyć trzymiesięcznego wynagrodzenia przysługującego pracownikowi w dniu wyrządzenia szkody.
Odszkodowanie ustala się w wysokości wyrządzonej szkody, jednak nie może ono przewyższać kwoty trzymiesięcznego wynagrodzenia pracownika.
Inaczej jest, gdy pracodawca zdoła wykazać, że pracownik naruszając zakaz konkurencji wyrządził szkodę umyślnie. W takim przypadku odpowiedzialność pracownika ma znacznie szerszy zakres, gdyż obejmuje nie tylko rzeczywiście poniesioną przez pracodawcę stratę, ale i utracone przez niego korzyści (np. potencjalne zyski, które zostałyby uzyskane, gdyby na skutek działań konkurencyjnych pracownika nie stracono dotychczasowych klientów). Ponadto w razie udowodnienia pracownikowi winy umyślnej jego odpowiedzialność nie ogranicza się tylko do kwoty trzymiesięcznych zarobków, lecz obejmuje obowiązek naprawienia szkody w pełnej wysokości (art. 122 k.p.).
Jeżeli pracownik umyślnie wyrządził szkodę, jest obowiązany do jej naprawienia w pełnej wysokości.
 
Rozwiązanie umowy o pracę
 
Najczęstszą sankcją stosowaną wobec pracowników naruszających zakaz konkurencji jest rozwiązanie z nimi umowy o pracę. Rozwiązanie umowy może nastąpić albo przez wypowiedzenie przez pracodawcę umowy o pracę (np. ze wskazaniem, że wskutek naruszenia zakazu konkurencji pracodawca utracił zaufanie do swojego pracownik), albo też wyjątkowo bez wypowiedzenia z winy pracownika, na podstawie art. 52 § 1 pkt 1 k.p., gdy naruszenie przez pracownika zakazu konkurencji zostanie potraktowane jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych.
Przykład 2
Adam Z. był zatrudniony jako pracownik serwisu komputerowego w spółce X, z którą zawarł też umowę o zakazie konkurencji. Mimo to, zaniedbując swoje obowiązki pracownicze, prowadził na własny rachunek przy użyciu sprzętu pracodawcy działalność konkurencyjną w stosunku do spółki X. W ten sposób Adam Z. przejmował też niektórych klientów swego pracodawcy. Po uzyskaniu informacji na ten temat spółka X rozwiązała z nim umowę o pracę bez wypowiedzenia z jego winy. Adam Z. nie godząc się na takie rozwiązanie umowy wniósł pozew do sądu pracy, domagając się przywrócenia do pracy. Sąd jednak oddalił jego powództwo, gdyż pracodawca prawidłowo uznał, że działanie Adama Z. stanowiło ciężkie naruszenie jego podstawowych obowiązków pracowniczych.
 

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Błotnicki

Of Counsel jednej z warszawskich kancelarii prawniczych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK