| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Nabycie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części – skutki podatkowe

Nabycie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części – skutki podatkowe

Zarówno w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 4a pkt 3), jak i w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 5a pkt 3) ustawodawca w celu zdefiniowania pojęcia przedsiębiorstwa odwołuje się do definicji zawartej w przepisach Kodeksu cywilnego.

Zbycie przedsiębiorstwa a likwidacja działalności gospodarczej
 
W przypadku zbycia przedsiębiorstwa przez osobę fizyczną, a następnie zakończenia działalności gospodarczej powinien być również sporządzony spis z likwidacji. Zbycie przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 k.c. spowoduje jednak, że osoba fizyczna zbywająca przedsiębiorstwo przed zakończeniem działalności nie będzie już posiadała składników majątku objętych obowiązkiem dokonania spisu.
Nabycie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w drodze spadku lub darowizny
Na podstawie art. 16g ust. 11 updop w razie nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w drodze spadku lub darowizny, łączna wartość początkowa nabytych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stanowi sumę ich wartości rynkowej, nie wyższą jednak od różnicy pomiędzy wartością przychodów, o której mowa w art. 12 ust. 5, uwzględnionych w podstawie opodatkowania podatkiem dochodowym w roku podatkowym, w którym nabyto to przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część, a wartością składników zwiększających aktywa spadkobiercy lub obdarowanego, niebędących środkami trwałymi ani wartościami niematerialnymi i prawnymi.
Zgodnie z art. 12 ust. 5 tej ustawy wartość otrzymanych nieodpłatnie rzeczy lub praw określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca ich uzyskania.
Przykład 11
Spółka z o.o. otrzymała w drodze darowizny przedsiębiorstwo. Wartość otrzymanych rzeczy lub praw w ramach tej darowizny wynosi 1 000 000 zł. Kwotę tę zaliczyła do przychodów. Wartość składników zwiększających aktywa obdarowanego, niebędących środkami trwałymi ani wartościami niematerialnymi i prawnymi wynosi 600 000 zł.
A zatem łączna wartość początkowa środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stanowi sumę ich wartości rynkowej, nie wyższą jednak od kwoty 1 000 000 zł – 600 000 zł = 400 000 zł.
W przypadku osób fizycznych warto również zwrócić uwagę, że darowizna przedsiębiorstwa (zakładu) podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. Ustawodawca zwolnił jednak od tego podatku nabycie przez małżonka lub zstępnych w drodze darowizny zakładu wytwórczego, budowlanego, handlowego, usługowego lub jego części, pod warunkiem że zakład ten będzie prowadzony przez nabywcę w stanie niepogorszonym przez okres co najmniej 5 lat od dnia przyjęcia darowizny, o czym stanowi art. 4 ust. 1 pkt 10 ustawy z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn. Niedotrzymanie tych warunków powoduje utratę zwolnienia od podatku od spadków i darowizn. W takich przypadkach podatek obniża się proporcjonalnie do okresu prowadzenia działalności przez obdarowanego.
Nie dotyczy to jednak sytuacji, gdy niemożność dalszego prowadzenia działalności zaistniała na skutek zdarzeń losowych.
W przypadku osób fizycznych darowizna przedsiębiorstwa (zakładu) podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn.
W związku z tym, że darowizna przedsiębiorstwa podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, nie podlega ona już u obdarowanego opodatkowaniu podatkiem dochodowym na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 3 updof.
Zgodnie z art. 22g ust. 1 pkt 3 updof za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w razie nabycia w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób uważa się wartość rynkową z dnia nabycia, chyba że umowa darowizny albo umowa o nieodpłatnym przekazaniu określa tę wartość w niższej wysokości.
W razie nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w drodze spadku lub darowizny, łączną wartość początkową nabytych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stanowi suma ich wartości rynkowej, nie wyższa jednak od różnicy między wartością tego przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części a wartością składników mienia, niebędących środkami trwałymi ani wartościami niematerialnymi i prawnymi, określoną do celów podatku od spadków i darowizn (art. 22g ust. 15 updof).
Przykład 12
Pan Nowak przekazał synowi w ramach darowizny przedsiębiorstwo. Jego wartość określona w umowie jest zgodna z wartością rynkową składników majątku przedsiębiorstwa i wynosi 1 000 000 zł. Wartość składników mienia niebędących środkami trwałymi ani wartościami niematerialnymi i prawnymi wynosi 200 000 zł.
Łączna wartość początkowa środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stanowi zatem sumę ich wartości rynkowej, nie wyższą jednak od kwoty 1 000 000 zł – 200 000 zł = 800 000 zł. Ponadto w tym przypadku przepisy art. 22h ust. 3 updof nie przewidują kontynuacji metody amortyzacji. A zatem możliwe jest przyjęcie indywidualnych stawek amortyzacyjnych, jeśli środki trwałe spełniają kryteria uznania ich za używane (art. 22j ust. 2 i 3 updof).
 
reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Ekspert firmy Xella Polska

Eksperci Budowy SILKA YTONG.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »