| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Nabycie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części – skutki podatkowe

Nabycie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części – skutki podatkowe

Zarówno w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 4a pkt 3), jak i w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 5a pkt 3) ustawodawca w celu zdefiniowania pojęcia przedsiębiorstwa odwołuje się do definicji zawartej w przepisach Kodeksu cywilnego.

Wartość firmy a zobowiązania
 
W przypadku nabycia w drodze kupna bądź wniesienia przedsiębiorstwa aportem istotne znaczenie dla ustalenia wartości firmy ma definicja składników majątkowych. Ustawodawca bowiem definiując w art. 16g ust. 2 updop wartość początkową firmy odwołuje się do tego pojęcia. Zgodnie z art. 4a pkt 2 updop, ilekroć w tej ustawie jest mowa o składnikach majątkowych, oznacza to aktywa w rozumieniu ustawy o rachunkowości, pomniejszone o przejęte długi funkcjonalnie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą zbywcy, jeśli długi te nie zostały uwzględnione w cenie nabycia, o której mowa w art. 16g ust. 3 updop.
Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 12 ustawy o rachunkowości, ilekroć w tej ustawie jest mowa o aktywach – rozumie się przez to kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych.
Należy zauważyć, że zamieszczony w art. 551 Kodeksu cywilnego katalog przykładowych składników przedsiębiorstwa obejmuje jedynie aktywa. Do 25 września 2003 r. definicja przedsiębiorstwa zawarta w kodeksie cywilnym wymieniała również zobowiązania. W wyniku dokonanej wówczas nowelizacji kodeksu usunięto z tego katalogu zobowiązania. Oznaczałoby to, że przy zakupie przedsiębiorstwa nabywca płaci za nie cenę, która jest równa cenie rynkowej aktywów trwałych i obrotowych. A zatem przedmiotem sprzedaży przedsiębiorstwa są jego aktywa, bez pomniejszenia o długi.
Przedmiotem sprzedaży przedsiębiorstwa są jego aktywa, bez pomniejszenia o długi.
W sytuacji gdy długi pozostają przy poprzednim właścicielu przedsiębiorstwa, wartość składników majątku nabytych w ramach przedsiębiorstwa ustala się według ich wartości rynkowej, bez pomniejszenia o długi. Nie ma bowiem przejęcia długów przez nabywcę przedsiębiorstwa. Dopiero gdy wraz z nabyciem przedsiębiorstwa nabywca zobowiązuje się do spłaty jego długów (przejmuje długi), pomniejszają one wartość rynkową składników majątku. Są one wówczas uwzględnione w cenie nabycia przedsiębiorstwa. Przejęcie długów należy wtedy rozumieć jako warunek nabycia przedsiębiorstwa. Natomiast gdy w drodze odrębnej umowy nabywca jest obciążony odpowiedzialnością za spłatę zobowiązań (przejmuje długi), należy uznać, że długi te nie są elementem ceny nabycia, o której mowa w art. 16g ust. 3 updop. Jednak i w tej sytuacji – zgodnie z art. 16g ust. 2 updop – długi te będą zmniejszały wartość składników majątku nabytego w ramach przedsiębiorstwa.
W tych dwóch przypadkach przejęte długi powinny być uwzględniane przy wycenie składników majątku na potrzeby ustalenia wartości firmy i wartości początkowej nabytych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
Przykład 4
Wartość aktywów zbywanego przedsiębiorstwa wynosi 9 000 000 zł.
Długi funkcjonalnie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą przez sprzedawcę przedsiębiorstwa wynoszą 1 000 000 zł. Nie zostały one jednak przejęte przez nabywcę. Długi będzie spłacał zbywający przedsiębiorstwo.
A zatem wartość składników majątkowych przyjętych do ustalenia wartości firmy wynosi 9 000 000 zł. Długi nie pomniejszają w tym przypadku wartości składników majątkowych.
Przykład 5
Wartość aktywów zbywanego przedsiębiorstwa wynosi 9 000 000 zł.
Długi funkcjonalnie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą przez sprzedawcę przedsiębiorstwa wynoszą 1 000 000 zł.
Nie zostały one uwzględnione w cenie nabycia przedsiębiorstwa, ale zostały przejęte przez nabywcę. Wartość składników majątkowych przyjętych dla ustalenia wartości firmy wynosi 9 000 000 zł – 1 000 000 zł = 8 000 000 zł.
Przykład 6
Wartość aktywów zbywanego przedsiębiorstwa wynosi 8 000 000 zł.
Długi funkcjonalnie związane z działalnością gospodarczą przez sprzedawcę przedsiębiorstwa wynoszą 1 000 000 zł.
Zostały one uwzględnione w cenie nabycia przedsiębiorstwa. A zatem wartość składników majątkowych przyjętych dla ustalenia wartości firmy wynosi 8 000 000 zł.
Nie są uwzględniane długi, ponieważ zostały one już uwzględnione w cenie nabycia przedsiębiorstwa.
Podobnie w przypadku wniesienia przedsiębiorstwa aportem, jeżeli wraz z nim zostaną przejęte przez nabywcę długi, to będą one wpływać na zmniejszenie wartości aktywów wniesionego aportem przedsiębiorstwa.
 
reklama

Źródło:

INFOR

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Mirek Gumula

Szkoła Jazdy Subaru

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »