| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Nabycie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części – skutki podatkowe

Nabycie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części – skutki podatkowe

Zarówno w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 4a pkt 3), jak i w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 5a pkt 3) ustawodawca w celu zdefiniowania pojęcia przedsiębiorstwa odwołuje się do definicji zawartej w przepisach Kodeksu cywilnego.

Pojęcie przedsiębiorstwa i jego zorganizowanej części
 
Zgodnie z art. 551 k.c. przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej.
Obejmuje ono w szczególności:
1) oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa),
2) własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości,
3) prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych,
4) wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne,
5) koncesje, licencje i zezwolenia,
6) patenty i inne prawa własności przemysłowej,
7) majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne,
8) tajemnice przedsiębiorstwa,
9) księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Aby uznać, że przedmiotem zbycia jest przedsiębiorstwo, musi ono stanowić całość pod względem organizacyjnym i funkcjonalnym. Nie będzie mogła być uznana za zbycie przedsiębiorstwa sprzedaż np. budynku biurowego, w którym jest prowadzona działalność przedsiębiorstwa. Będzie to bowiem sprzedaż budynku, a nie przedsiębiorstwa. Warto zwrócić uwagę na wyrok NSA z 11 czerwca 1997 r. (sygn. akt III SA 708/97): Z treści umowy wynika, iż skarżąca sprzedała pawilon handlowy o pow. 12 m2. Pozwala to na jednoznaczne stwierdzenie, iż przedmiotem transakcji był budynek (drewniany budynek pobudowany na targowisku), nie zaś przedsiębiorstwo lub jego część (...).
Przedmiotem zbycia jest przedsiębiorstwo, jeśli stanowi całość pod względem organizacyjnym i funkcjonalnym.
Zarówno ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 4a pkt 4), jak i ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 5a pkt 4) zawierają tej samej treści definicje zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Zgodnie z tymi przepisami zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania. A zatem zespół składników majątkowych i niematerialnych, aby mógł być uznany za zorganizowaną część przedsiębiorstwa musi spełniać łącznie następujące warunki:
• być wyodrębniony organizacyjnie i finansowo w istniejącym przedsiębiorstwie, w tym wyodrębnione powinny być jego zobowiązania,
• być przeznaczonym do realizacji określonych zadań gospodarczych,
• może stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.
W przypadku planów zbycia składników majątkowych i niematerialnych jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa należy mieć na uwadze konieczność dowiedzenia, że uprzednio – przed zbyciem – przedstawione warunki były spełnione.
Byłoby zatem wskazane, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa przez pewien okres przed jej zbyciem była rozliczana według wyodrębnionego bilansu i posiadała odrębną strukturę organizacyjną, włącznie z kadrą kierowniczą.
Byłoby wskazane, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa przez pewien okres przed jej zbyciem była rozliczana według wyodrębnionego bilansu i posiadała odrębną strukturę organizacyjną, włącznie z kadrą kierowniczą.
Jej przedmiotem działalności była określona w ramach przedsiębiorstwa działalność, np. produkcja określonych wyrobów czy też działalność handlowa bądź usługowa. Istotne jest również, aby można było wykazać, że działalność ta mogłaby być prowadzona samodzielnie. Z reguły przyjmuje się, że zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa może być np. zakład, wydział, oddział przedsiębiorstwa. Warto zwrócić uwagę na dotychczasowe orzecznictwo w tym względzie.
Na przykład w wyroku z 15 marca 1996 r. (sygn. akt SA/Lu 477/95) NSA stwierdził: Przez zorganizowaną część przedsiębiorstw należałoby rozumieć część zespołu składników materialnych i niematerialnych podporządkowanych formom organizacyjnym i prze-znaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych. A w wyroku NSA z 26 czerwca 1998 r. (sygn. akt I SA/Gd 1097/96) padły następujące stwierdzenia: Aby część mienia przedsiębiorstwa mogła być uznana za zorganizowaną jego część, musi ona posiadać potencjalną zdolność do niezależnego działania gospodarczego jako samodzielnego podmiotu gospodarczego. Składniki majątkowe: materialne i niematerialne wchodzące w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa muszą zatem umożliwić nabywcy podjęcie działalności gospodarczej w ramach odrębnego przedsiębiorstwa, np. zakładu, sklepu czy punktu usługowego. Można jeszcze przytoczyć wyrok NSA z 6 listopada 1996 r. (sygn. akt SA/Sz 2714/95): Za zorganizowaną część przedsiębiorstwa może być uznana jednostka organizacyjna, jaką było prowadzone przez skarżącą wydawnictwo prasowe z jego materialnymi i niematerialnymi składnikami, mogące po wyłączeniu z przedsiębiorstwa skarżącej podatniczki stanowić odrębne przedsiębiorstwo. Nie sposób natomiast za taką zorganizowaną część przedsiębiorstwa uznać jedynie pomieszczeń biurowych znajdujących się w sprzedanej części budynku i stanowiących w istocie składnik majątku trwałego przedsiębiorstwa, chociażby pomieszczenia te były wyposażone w instalacje pozwalające nabywcy wykorzystanie ich dla prowadzonej przezeń działalności gospodarczej.
 
reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Ewa Ręczkowska

Specjalista w zakresie księgowości, kadr i płac

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »