| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Obowiązki ogłoszeniowe zarządu spółki

Obowiązki ogłoszeniowe zarządu spółki

Jakie dane spółki i gdzie należy ogłaszać? Jakie są skutki braku wymaganych przez prawo ogłoszeń?

Sposób ogłaszania informacji o spółce z o.o.
 
 
Jak wskazano powyżej, zgodnie z art. 5 § 3 k.s.h., zasadą jest, iż wymagane przez prawo ogłoszenia pochodzące od spółki publikowane są w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Umowa spółki może ponadto nałożyć obowiązek dokonywania ogłoszeń również w inny sposób, jednakże w takim przypadku konieczne jest dokonywanie ogłoszeń zarówno w MSiG, jak i w sposób wskazany w umowie spółki.
Ogłoszenia dotyczące wpisów w KRS przekazywane są do ogłoszenia w MSiG przez Centralną Informację KRS – bezpośrednio po dokonaniu wpisu. Opłaty za ich zamieszczenie uiszcza się z góry na rachunek bieżący sądu rejonowego przyjmującego wniosek. Pozostałe ogłoszenia i obwieszczenia przeznaczone do zamieszczenia w MSiG są przyjmowane oraz przekazywane do ogłoszenia na wniosek składany za pośrednictwem sekretariatów sądów rejonowych (wykaz tych sądów zawarty jest w załączniku do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 15 kwietnia 1996 r., Dz.U. Nr 45, poz. 204 z późn.zm.). Opłaty za ich zamieszczenie uiszcza się z góry na rachunek bieżący Ministerstwa Sprawiedliwości.
Opłata za ogłoszenie w MSiG wpisu do KRS jest stała i wynosi za ogłoszenie pierwszego wpisu – 500 złotych, a za ogłoszenie kolejnych wpisów – 250 złotych. Opłatę za inne ogłoszenia i obwieszczenia ustala się natomiast stosownie do ilości znaków – po 0,70 złotych za jeden znak, nie mniej niż 60 złotych za ogłoszenie. W razie żądania użycia w ogłoszeniu lub w obwieszczeniu szczególnej czcionki oraz dokonania podkreśleń i wytłuszczeń, opłatę zwiększa się o 30 proc.
Obwieszczenia lub ogłoszenia dotyczące spółki powinny zawierać – poza ich treścią – oznaczenie sądu rejestrowego, datę wpisu do rejestru i numer, pod którym spółka jest zarejestrowana.
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym nie ogłasza się jednakże obwieszczeń ogłaszanych w Monitorze Polskim B. Stosownie do art. 11 ust. 1 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, w Monitorze Polskim B ogłasza się sprawozdania finansowe określone w przepisach o rachunkowości oraz ogłoszenia i obwieszczenia przedsiębiorców, jeżeli odrębne przepisy nie wymagają ich ogłoszenia w MSiG.
Przykład
Spółka z o.o., której sprawozdania finansowe podlegają badaniu i ogłaszaniu stosownie do przepisów ustawy o rachunkowości, zgłosiła do KRS swoje sprawozdanie roczne – wraz z wnioskiem o dokonanie w rejestrze wzmianki o jego złożeniu oraz wpłaciła kwotę 250 zł, uznając, iż jest to należność za ogłoszenie wymagane przez przepisy o rachunkowości. Założenie takie jest jednak błędne, gdyż – niezależnie od ogłoszenia o wpisie w KRS wzmianki o złożeniu sprawozdania finansowego spółki, które ukaże się w MSiG, spółka powinna złożyć odrębny wniosek o ogłoszenie treści sprawozdania w Monitorze Polskim B.
Wysokość opłat za ogłaszanie obwieszczeń i ogłoszeń w Monitorze Polskim B określa rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 3 października 2001 r. (Dz.U. Nr 114, poz. 1216).
 
 
Termin ogłoszenia informacji o spółce z o.o.

 

 

W odniesieniu do ogłoszeń w MSiG o wpisach dokonanych w KRS nie ma odrębnego terminu na złożenie wniosku o ogłoszenie, gdyż wniosek ten zawarty jest niejako we wniosku o dokonanie wpisu w rejestrze. Wniosek taki, stosownie do art. 22 ustawy o KRS, powinien być złożony, co do zasady, nie później niż w terminie 7 dni od dnia zdarzenia uzasadniającego dokonanie wpisu. W odniesieniu do innych ogłoszeń dokonywanych przez spółkę, złożenie przez spółkę wniosku o ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o zdarzeniu podlegającym obowiązkowi publikacji powinno być dokonane w zasadzie w terminie dwóch tygodni od zajścia zdarzenia. Natomiast wniosek o ogłoszenie wprowadzenia do sprawozdania finansowego, bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy w Monitorze Polskim B powinien zostać złożony w ciągu 15 dni od dnia ich zatwierdzenia, wraz z opinią biegłego rewidenta oraz odpisem uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty.
 
 
reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Eksperci Budujesz-Kupujesz.pl

Eksperci budowlani

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK