| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Obowiązki ogłoszeniowe zarządu spółki

Obowiązki ogłoszeniowe zarządu spółki

Jakie dane spółki i gdzie należy ogłaszać? Jakie są skutki braku wymaganych przez prawo ogłoszeń?

Informacje dotyczące rozwiązania i likwidacji spółki
 
Z uwagi na potrzebę ochrony wierzycieli spółki ustawodawca przewidział szczególnego rodzaju obowiązki ogłoszeniowe także na etapie rozwiązania i likwidacji spółki. Obowiązki te w przeciwieństwie do pozostałych obowiązków ogłoszeniowych spoczywają nie na zarządzie, lecz na likwidatorach spółki, co wynika z faktu, że w procesie likwidacji spółka reprezentowana jest właśnie przez likwidatorów.
Na likwidatorach spoczywają zatem następujące obowiązki:
a) zgłoszenia do sądu rejestrowego otwarcia likwidacji, nazwisk i imion likwidatorów, ich adresów, sposobu reprezentowania spółki przez likwidatorów i wszelkich zmian w tym zakresie, nawet gdyby nie nastąpiła żadna zmiana w dotychczasowej reprezentacji spółki (art. 277 § 1 k.s.h.),
b) zgłoszenia do sądu rejestrowego uchylenia likwidacji (art. 278 k.s.h.),
c) ogłoszenia o rozwiązaniu spółki i otwarciu likwidacji oraz wezwania wierzycieli do zgłoszenia ich wierzytelności w terminie trzech miesięcy od dnia tego ogłoszenia (art. 279 k.s.h.).
Likwidatorzy zobowiązani są do sporządzenia bilansu otwarcia likwidacji, a po upływie każdego roku obrotowego sprawozdania ze swej działalności oraz sprawozdania finansowego spółki, zatwierdzanych następnie przez zgromadzenie wspólników.
Informacje powyższe, w zakresie określonym przepisem art. 44 ustawy o KRS, podlegają ujawnieniu w dziale 6 rejestru przedsiębiorców oraz ogłoszeniu w MSiG.
Ponadto, stosownie do art. 288 k.s.h., po zatwierdzeniu przez zgromadzenie wspólników sprawozdania finansowego na dzień poprzedzający podział między wspólników majątku pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli (tzw. sprawozdania likwidacyjnego) i po zakończeniu likwidacji, likwidatorzy powinni ogłosić w siedzibie spółki to sprawozdanie i złożyć je sądowi rejestrowemu, z jednoczesnym zgłoszeniem wniosku o wykreślenie spółki z rejestru. Jeżeli zgromadzenie wspólników zwołane w celu zatwierdzenia sprawozdania likwidacyjnego nie odbyło się z powodu braku kworum, likwidatorzy powinni wykonać powyższe czynności bez zatwierdzenia sprawozdania przez zgromadzenie wspólników.
Dodatkowo o rozwiązaniu spółki likwidator zobowiązany jest zawiadomić właściwy urząd skarbowy, przekazując odpis sprawozdania likwidacyjnego.
 
Procesy łączenia, podziału i przekształcenia spółki
 
W procesie łączenia się spółek zarządy łączących się spółek zobowiązane są do przygotowania i zgłoszenia do sądu rejestrowego planu połączenia. Przygotowany plan połączenia powinien być zgłoszony do sądu wraz z wnioskiem o wyznaczenie biegłego. Należy go także ogłosić nie później niż na 6 tygodni przed dniem powzięcia pierwszej uchwały w sprawie połączenia (art. 500 § 2 k.s.h.). Przedmiotem tego ogłoszenia może być również zawiadomienie wspólników o zamiarze połączenia się z inną spółką. Zarząd każdej z łączących się spółek powinien także zgłosić do rejestru w celu uczynienia wzmianki i ogłoszenia o niej w MSiG uchwałę zgromadzenia wspólników w sprawie połączenia, która musi zostać powzięta większością trzech czwartych głosów, reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego, chyba że umowa lub statut spółki przewidują surowsze warunki. Odrębnemu ogłoszeniu podlega także sam fakt połączenia spółek.
W procesie podziału spółki również konieczne jest sporządzenie planu podziału i zgłoszenie go do sądu rejestrowego wraz z wnioskiem o powołanie biegłego do jego zbadania oraz jego ogłoszenie nie później niż na 6 tygodni przed dniem powzięcia pierwszej uchwały w sprawie podziału. Również to ogłoszenie może zawierać zawiadomienie wspólników o zamiarze podziału. Następnie zarząd każdej ze spółek uczestniczących w podziale powinien zgłosić do sądu rejestrowego uchwałę o podziale spółki w celu wpisania do rejestru wzmianki o takiej uchwale, która podlega ogłoszeniu w MSiG. Odrębnemu ogłoszeniu podlega również sam fakt dokonania podziału.
Ogłoszenie wymagane jest także w przypadku przekształcenia spółki z o.o. (nie jest natomiast konieczne odrębne ogłoszenie planu przekształcenia).
Informacje dotyczące połączenia, przekształcenia lub podziału spółki, stosownie do art. 44 ustawy o KRS, podlegają ujawnieniu w dziale 6 rejestru przedsiębiorców.
 

Polecamy artykuły

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

JSLegal Jankowki & Stroiński

Adwokacka Spółka Partnerska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK