| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Obowiązki ogłoszeniowe zarządu spółki

Obowiązki ogłoszeniowe zarządu spółki

Jakie dane spółki i gdzie należy ogłaszać? Jakie są skutki braku wymaganych przez prawo ogłoszeń?

Zmiany danych spółki
 
Zgodnie z art. 168 k.s.h. wszelkie zmiany danych wymienionych w art. 166 § 1 i 2 k.s.h., wymaganych przy zawiązaniu spółki, zarząd powinien zgłosić sądowi rejestrowemu w celu wpisania do rejestru (lub ujawnienia w aktach rejestrowych) i ogłoszenia o dokonanym wpisie w MSiG. Analogiczne postanowienie zawiera art. 47 ustawy o KRS nakładający na wszystkie podmioty podlegające obowiązkowi wpisu do rejestru obowiązek zgłaszania do KRS zmiany informacji wpisanych do rejestru, wymienionych w art. 38–40 i w art. 44 ustawy o KRS, niezależnie od obowiązków wynikających z odrębnych przepisów.
Zmiany danych spółki, które podlegają ujawnieniu w rejestrze, obejmują zatem przede wszystkim dane dotyczące: zmiany umowy spółki (art. 255 k.s.h.), podwyższenia i obniżenia kapitału zakładowego, zmiany składu organów spółki oraz składu osobowego wspólników.
Wraz ze zgłoszeniem zmiany powyższych danych do rejestru powinny zostać złożone dokumenty stanowiące podstawę zmiany danych spółki, to jest odpowiednio:
a) w przypadku zmiany umowy spółki – akt notarialny zawierający zmianę umowy spółki,
b) w przypadku zmiany w składzie wspólników spółki – stosownie do art. 188 § 3 k.s.h., podpisana przez wszystkich członków zarządu nowa lista wspólników z wymienieniem liczby i wartości nominalnej udziałów każdego z nich oraz wzmianką o ustanowieniu zastawu lub użytkowania udziału,
c) w przypadku podwyższenia kapitału zakładowego – zgodnie z art. 262 k.s.h., uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego, oświadczenia wspólników o objęciu udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym oraz oświadczenie wszystkich członków zarządu, że wkłady na podwyższony kapitał zakładowy zostały w całości wniesione – z tym że złożenie powyższych oświadczeń nie jest konieczne w razie podwyższenia kapitału zakładowego ze środków spółki,
d) w przypadku obniżenia kapitału zakładowego – zgodnie z art. 265 k.s.h., uchwała o obniżeniu kapitału zakładowego, dowody należytego wezwania wierzycieli, oświadczenie wszystkich członków zarządu stwierdzające, że wierzyciele, którzy zgłosili sprzeciw w terminie, zostali zaspokojeni lub zabezpieczeni, a w przypadku obniżenia kapitału zakładowego w wyniku umorzenia udziałów w razie ziszczenia się określonego zdarzenia bez powzięcia uchwały zgromadzenia wspólników – zamiast uchwały zgromadzenia wspólników należy dołączyć oświadczenie wszystkich członków zarządu, w formie aktu notarialnego, o spełnieniu wszystkich warunków obniżenia kapitału zakładowego przewidzianych w ustawie i umowie spółki oraz w uchwale o obniżeniu kapitału zakładowego.
Po wpisie do rejestru zmiany powyższych danych następuje ich ogłoszenie w MSiG (z urzędu), a jeśli umowa spółki przewiduje inne jeszcze pismo do ogłoszeń, powinny one zostać ogłoszone także w tym piśmie.
Przykład
Umowa spółki ABC Sp. z o.o. przewiduje, iż spółka dokonuje ogłoszeń w gazecie codziennej o krajowym zasięgu. Zapis powyższy jest dopuszczalny, lecz nie zwalnia z obowiązku dokonywania ogłoszeń nie tylko w tej gazecie, ale także w MSiG.
Dodatkowo, w przypadku obniżenia kapitału zakładowego spółki, przepis art. 264 k.s.h. przewiduje szczególnego rodzaju ogłoszenie o uchwalonym obniżeniu kapitału zakładowego, dokonywane przez zarząd niezwłocznie – wraz z wezwaniem wierzycieli spółki do wniesienia sprzeciwu w terminie trzech miesięcy, licząc od dnia ogłoszenia, jeżeli nie zgadzają się na obniżenie. Obowiązek dokonania tego ogłoszenia nie dotyczy sytuacji, gdy pomimo obniżenia kapitału zakładowego nie zwraca się wspólnikom wpłat dokonanych na kapitał zakładowy, a jednocześnie z obniżeniem kapitału zakładowego następuje jego podwyższenie co najmniej do pierwotnej wysokości.
 
reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Urszula Młynarczyk

W mojej kilkunastoletniej praktyce prawniczej, jednym z najtrudniejszych zagadnień jest prowadzenie z pracownikami negocjacji czy to w zakresie konieczności dokonania zmian u pracodawcy obowiązujących regulacji dotyczących na przykład zmiany regulaminu wynagrodzeń, regulaminu premiowania, zmiany regulaminu pracy w zakresie ustalenia na przykład nowych norm czasu pracy - w każdym przypadku gdy nowe regulacje są niekorzystne dla pracowników a ich wprowadzenie wymaga zmian umów o pracę. Umiejętność negocjowania jest również niezwykle ważna, w każdym przypadku, gdy dotyczy to rozwiązania umowy o pracę , szczególnie gdy przyczyny rozwiązania umowy o pracę leżą po stronie pracodawcy, czy też w przypadku wystąpienia u pracodawcy przypadku mobbingu, molestowania seksualnego czy też naruszenia zasad nierównego traktowania. W każdym z wyżej wymienionych przypadku, jak również w innych sprawach, które mogą wystąpić w ramach zatrudnienia pierwszorzędne znaczenie ma umiejętność prowadzenia rozmów z pracownikami w celu zminimalizowania wystąpienia konfliktu, lub w celu doprowadzenia do rozwiązania konfliktu i przywrócenia u pracodawcy normalnego toku działania i właściwych relacji pomiędzy pracownikami. Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy jest, bowiem zapewnienie normalnych warunków pracy, jak również przeciwdziałanie zjawiskom tworzących negatywną atmosferę. Umiejętność negocjowania i prowadzenia rozmów z pracownikami jest umiejętnością niezbędna, w którą, w mojej ocenie, musi być wyposażony pracownik HR. Pracownicy HR , nawet mając świadomość jak ważne jest kształtowanie prawidłowych zachowań i relacji pomiędzy pracownikami a pracodawcą, skupiają się w swojej pracy przede wszystkim na doskonaleniu znajomości przepisów prawa oraz szkoleniu się w umiejętności ich stosowania traktując to jako quasi „oręż”, który ma zapewnić pracodawcy ochronę prawną przy podejmowaniu działań wobec pracowników. Tymczasem wyłącznie znajomość przepisów prawa jakkolwiek niezbędna w tej pracy to jednak jak wynika z praktyki powinna korespondować z umiejętnościami negocjacyjnymi, gdyż dopiero to połączenie pozwala moim zdaniem wielu konfliktów uniknąć a praktycznie prawie wszystkie rozwiązać.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK