| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Gazeta Przedsiębiorcy

Gazeta Przedsiębiorcy

 

Rozdział I - Postanowienia ogólne

 

§1

 

  1. Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Grupę Wydawniczą INFOR S.A., warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
  2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie do świadczenia usług drogą elektroniczną, w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.
  3. Wykupując usługę, użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia. W przypadku przesyłania informacji przez usługobiorcę do usługodawcy, usługobiorca akceptuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

§2

 

Określenia użyte w Regulaminie oznaczają:

 

 

1. usługodawca - Grupę Wydawniczą INFOR S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Okopowa 58/72 zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem KRS 20570;

2. usługobiorca - osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną;

3. portal - witrynę internetową usługodawcy udostępnianą w sieci Internet pod adresem www.infor.pl oraz innych adresach w domenie infor.pl;

4. profil - udostępnianą pod adresem http://www.infor.pl/profil stronę internetową umożliwiającą użytkownikom rejestrację oraz modyfikację informacji niezbędnych do świadczenia bezpłatnych usług drogą elektroniczną przez usługodawcę;

5. sklep internetowy - udostępnianą pod adresem www.sklep.infor.pl stronę internetową umożliwiającą użytkownikom rejestrację oraz modyfikację informacji niezbędnych do świadczenia płatnych usług drogą elektroniczną przez usługodawcę;

6. hasło - ciąg znaków służących do identyfikacji użytkownika, ustalanych w celu zagwarantowania autoryzowanego dostępu do sklepu internetowego lub profilu przez usługobiorców;

7. rejestracja - wprowadzenie do systemu teleinformatycznego usługodawcy danych niezbędnych do realizacji usługi internetowej;

8. abonament - opłatę wnoszoną z góry przez usługobiorcę na rzecz usługodawcy, w formie przewidzianej w opisie usługi, za okres korzystania z tej usługi w określonym czasie;

9. biuletyny - wiadomości przesyłane drogą elektroniczną, które zwierają wyodrębnioną część informacyjną oraz mogą zawierać informacje o ofercie specjalnej i/lub promocjach;

10. biuletyny promocyjne - wiadomości przesyłane drogą elektroniczną zawierające informacje o ofercie specjalnej i/lub promocjach organizowanych przez usługodawcę oraz jego partnerów.

 

Rozdział II - Rodzaj i zakres oferowanych usług elektronicznych oraz warunki ich świadczenia

 

§3

Usługi dystrybuowane przy pomocy poczty elektronicznej

 

 

1. Przez usługi dystrybuowane przy pomocy poczty elektronicznej rozumie się biuletyny oraz biuletyny promocyjne przekazywane na podany przez usługobiorcę we wniosku zgłoszeniowym lub zamówieniu usługi adres skrzynki poczty elektronicznej.

2. Biuletyny płatne i bezpłatne są przesyłane do użytkowników zgodnie z częstotliwością, określoną w opisie usługi. Opis zawiera również specyfikację techniczną przesyłanych wiadomości e-mail oraz ich rozmiar. Rozmiar pojedynczej wiadomości przysyłanej do użytkownika nie może przekroczyć 500 kb.

3. Biuletyny mogą zawierać informację o ofercie handlowej i promocjach organizowanych przez usługodawcę oraz jego partnerów. Łączna powierzchnia oferty handlowej i informacji o promocjach w wyświetlanej poprawnie na monitorze wiadomości nie może przekroczyć 30% całej zawartości zamówionego płatnego biuletynu.

4. Użytkownik zamawiający biuletyny wyraża zgodę na otrzymywanie biuletynów promocyjnych.

5. Usługodawca nie udostępnia adresów e-mail żadnym podmiotom zewnętrznym. W przypadku przysłania oferty handlowej lub informacji o promocjach organizowanych przez partnerów usługodawcy przesyłka zawiera oznaczenie, że została przesłana przez usługodawcę na zlecenie partnera.

6. Do odbioru biuletynów wymagane są konto poczty elektronicznej i poprawnie skonfigurowany program pocztowy zgodny z Microsoft Outlook Express 5.

7. Każda przesyłka dystrybuowana przez usługodawcę zawiera:

(a) informację o nadawcy przesyłki,

(b) informację o możliwości weryfikacji treści wiadomości na stronie WWW,

(c) informację o sposobie rezygnacji z otrzymywania przesyłek lub zmianie ich rodzaju i adresu na który powinny być przesyłane.

 

§4

Usługi udostępniane w portalu INFOR.pl

 

 

1. Przez usługi udostępniane w portalu INFOR.pl rozumie się wszelkie wyodrębnione logicznie strony WWW zawierające opis usługi i umożliwiające jednoznaczne określenie adresu WWW usługi. W szczególności usługami takimi są wyodrębnione strony WWW, do których dostęp jest możliwy po wprowadzeniu hasła.

2. Regulamin określa rodzaj, zakres oraz warunki świadczenia usług udostępnianych w portalu INFOR.pl, do których dostęp jest możliwy po podaniu identyfikatora i hasła lub są przesyłane na adres poczty elektronicznej usługobiorcy. Usługi udostępniane w portalu mogą być płatne i bezpłatne.

3. Do korzystania z usług udostępnianych w portalu, jeśli nie zaznaczono inaczej w opisie usługi, wymagana jest poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa zgodna z przeglądarką Microsoft Internet Explorer wersja 5.5.

 

 

§5

 

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przerwy technicznej w funkcjonowaniu serwisu, o czym usługobiorca zostanie poinformowany w stosownym komunikacie.

2. W przypadku błędnej konfiguracji oprogramowania usługobiorcy lub podaniu nieprawidłowych danych technicznych niezbędnych do właściwej realizacji usługi, usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usługi do czasu usunięcia usterki przez usługobiorcę.

3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usługi w przypadku gdy dane usługobiorcy są nieprawdziwe.

4. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby usługa została zrealizowana zgodnie z opisem usługi. Jednakże usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niepoprawne wykonanie usług w przypadku zaistnienia problemów technicznych, w szczególności w przypadku awarii sieci wnikającej z przyczyn niezależnych od usługodawcy.

 

Rozdział III - Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

§6

 

1. Usługobiorca po zapoznaniu się z opisem usługi oraz treścią regulaminu wyraża zgodę na udostępnienie przez usługodawcę dostępu do wybranej usługi. Dostęp taki jest możliwy po udokumentowaniu przez usługobiorcę wpłaty za usługę (o ile jest ona płatna) oraz po przekazaniu danych niezbędnych do przesłania informacji zwrotnej zawierającej hasło dostępu do usługi lub w przypadku biuletynów - przesyłanie wiadomości pocztą elektroniczną.

2. Wyrażenie zgody na dostęp do zasobów elektronicznych może być przekazane zgodnie z warunkami określonymi przez usługodawcę dla usługi, w szczególności poprzez wysłanie wiadomości e-mail na wskazany adres, wypełnienie formularza zamówienia na stronie internetowej lub poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości przy użyciu innych przewidzianych przez usługodawcę środków porozumiewania się na odległość.

3. Hasło dostępu zostaje dostarczone usługobiorcy w sposób określony w opisie usługi po wniesieniu opłaty lub w przypadku usług bezpłatnych po weryfikacji danych wprowadzonych przez usługobiorcę. W szczególnych przypadkach warunkiem korzystania z usług może być wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowej i promocjach oferowanych przez usługodawcę.

4. Użytkownik może zrezygnować z usługi w każdym czasie przez wysłanie informacji o rezygnacji z usługi na adres podany w opisie tej usługi lub poprzez modyfikację danych przechowywanych przez usługodawcę, które są udostępniane na stronie www.infor.pl/profil oraz www.infor.pl/sklep.

 

Rozdział IV - Postępowanie reklamacyjne

§7

1. Usługodawca udostępnia na stronie zawierającej opis usługi adres poczty elektronicznej służący do przesyłania zapytań i reklamacji. Usługodawca może również udostępnić na stronie internetowej formularz służący do zgłaszania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usługi.

2. Zgłoszone reklamacje zostaną rozpatrzone nie później niż w ciągu 48 godzin liczonych od momentu otrzymania przez usługodawcę informacji o powstałej nieprawidłowości, zaś w przypadkach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 72 godzin (uwzględniając w obu przypadkach dni robocze).

Polecamy artykuły

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

MADEJCZYK KANCELARIA PRAWNA Sp. k.

Kancelaria Prawna Madejczyk świadczy usługi w zakresie obsługi klientów biznesowych i indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK