| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Podatki > Jak rozliczyć w pkpir otrzymane dofinansowanie do kształcenia młodocianych pracowników

Jak rozliczyć w pkpir otrzymane dofinansowanie do kształcenia młodocianych pracowników

Jestem indywidualnym przedsiębiorcą. Rozliczam się w pkpir. Zatrudniam młodocianych pracowników w celu przygotowania zawodowego. W czerwcu br. jeden z tych pracowników ukończył już naukę i zdał egzamin. Złożyłem więc wniosek o przyznanie dofinansowania do kształcenia tego pracownika. Dofinansowanie otrzymałem w sierpniu br. Czy muszę je rozliczyć w pkpir?


rada

Dofinansowanie do kształcenia młodocianych pracowników otrzymane obecnie stanowi przychód opodatkowany z działalności gospodarczej. Podatnik powinien je wykazać w kolumnie 8 pkpir - pozostałe przychody. 

uzasadnienie

Młodocianym w myśl Kodeksu pracy jest osoba, która ukończyła 16 lat, a nie przekroczyła 18 lat (art. 190 § 1 k.p.). Pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli:

• pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych, np. dyplom mistrzowski oraz uprawnienia pedagogiczne do nauki zawodu,

• młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin (art. 70b ust. 1 ustawy o systemie oświaty).

Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od ukończenia przez młodocianego pracownika nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy. Do wniosku należy załączyć:

• dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji wymaganych do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych,

• umowę o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,

• dyplom (świadectwo, zaświadczenie) potwierdzający ukończenie nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy i zdanie stosownego egzaminu (art. 70b ust. 7 ustawy o systemie oświaty).

Dofinansowanie przyznaje wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika, w drodze decyzji (art. 70b ust. 6 ustawy o systemie oświaty). Wysokość dofinansowania wynosi:

1) w przypadku nauki zawodu:

• 4587 zł - przy okresie kształcenia wynoszącym 24 miesiące,

• 7645 zł - przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy,

2) w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy - 240 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

Do 31 stycznia 2009 r. dofinansowanie do kształcenia młodocianych pracowników było traktowane jako dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne samorządów. Z tego powodu dofinansowanie otrzymane do końca stycznia 2009 r. było zwolnione od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 updof. Od 1 lutego 2009 r. dofinansowanie przyznawane przez organ samorządu terytorialnego pochodzi ze środków Funduszu Pracy (art. 70b ust. 8 ustawy o systemie oświaty). Dofinansowanie pochodzące z Funduszu Pracy nie jest dotacją celową. Oznacza to, że od 1 lutego 2009 r. nie korzysta już ze zwolnienia od podatku dochodowego. Dla przedsiębiorcy dofinansowanie do kształcenia młodocianych pracowników, otrzymane od 1 lutego 2009 r., stanowi przychód z działalności gospodarczej na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 2 updof. Stanowisko takie potwierdzają również organy podatkowe, m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 28 czerwca 2010 r., nr IPPB1/415-342/10-2/KS, czy Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 5 marca 2010 r., nr IBPBI/1/415-1087/09/AB:

Jak wynika z treści uzupełnionego wniosku, Spółka otrzymała dofinansowanie kosztów z tytułu kształcenia młodocianego pracownika w dniu 12 listopada 2009 r. Z powyższego jednoznacznie wynika, iż Spółka otrzymała dofinansowanie po dniu 1 lutego 2009 r. Zatem w przedmiotowej sprawie zastosowanie znajdzie nowe brzmienie przepisu art. 70b ust. 8 ustawy o systemie oświaty, z którego wynika, iż dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników nie jest już dotacją celową korzystającą ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Mając powyższe na względzie, stwierdzić należy, iż dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika, jakie otrzymała Spółka, stanowi przychód z działalności gospodarczej, podlegający wykazaniu w prowadzonej ewidencji podatkowej jako pozostałe przychody oraz podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Dla podatnika oznacza to, że otrzymane w sierpniu br. dofinansowanie do kształcenia młodocianego pracownika powinien wykazać jako przychód w kolumnie 8 pkpir - pozostałe przychody.

PRZYKŁAD

Henryk Nowak prowadzi indywidualną działalność gospodarczą. 24 czerwca 2010 r. złożył wniosek o dofinansowanie do kształcenia młodocianego pracownika. Pracownik kształcił się przez 36 miesięcy. 12 sierpnia dofinansowanie w kwocie 7645 zł wpłynęło na konto pana Nowaka. W tej dacie pan Nowak powinien ująć kwotę dofinansowania w kolumnie 8 pkpir. Podstawą zapisu jest potwierdzenie przelewu.

Zapis w pkpir

• art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - j.t. Dz.U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307; ost.zm. Dz.U. z 2010 r. Nr 105, poz. 655

• art. 70b ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty - j.t. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572; ost.zm. Dz.U. z 2010 r. Nr 149, poz. 996

Anna Piórkowska

księgowa

Polecamy artykuły

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Adrian Artowicz

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK