| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Podatki > Zwrot nadpłaty z zeznania rocznego PIT

Zwrot nadpłaty z zeznania rocznego PIT

Często w zeznaniu rocznym PIT podatnik wykazuje nadpłatę w podatku dochodowym. Jest ona efektem odprowadzenia w trakcie roku zaliczek w kwocie wyższej od rocznego podatku wyliczonego w zeznaniu. Podatnik ma prawo otrzymać zwrot tej nadpłaty, ale zwrot nie zawsze musi nastąpić w gotówce.


Nadpłata w podatku dochodowym od osób fizycznych powstaje w dniu złożenia zeznania rocznego (art. 73 § 2 pkt 1 ordynacji podatkowej; dalej: o.p.). Na zwrot nadpłaty urząd skarbowy ma trzy miesiące, licząc od dnia złożenia zeznania rocznego (art. 77 § 1 pkt 5 o.p.). W przypadku nadpłaty wynikającej z zeznania rocznego PIT podatnik nie musi składać wniosku o stwierdzenie nadpłaty. Wystarczające jest złożenie samego zeznania rocznego. W takim przypadku urząd skarbowy nie wydaje decyzji o stwierdzeniu nadpłaty (wynika to z art. 74a o.p.). Ten sposób rozliczenia nadpłaty ma miejsce, gdy złożone zeznanie roczne jest prawidłowe.

PRZYKŁAD

Jan Nowak złożył zeznanie roczne PIT-36 za 2009 r. 2 marca 2010 r. Z zeznania tego wynikała nadpłata w kwocie 2340 zł. Jan Nowak powinien otrzymać nadpłatę najpóźniej 3 czerwca 2010 r.

Zasady zwrotu nadpłaty zmieniają się w przypadku złożenia korekty zeznania rocznego, w wyniku której powstaje nadpłata lub zwiększa się jej kwota. W takim przypadku wraz z korektą zeznania podatnik powinien złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty (art. 75 § 3 o.p.). Przesłanką powstania nadpłaty w przypadku wykazania w zeznaniu zobowiązania nienależnego lub w wysokości większej od należnej jest faktyczna wpłata podatku na konto urzędu skarbowego (art. 75 § 2 pkt 1 lit. a o.p.).

PRZYKŁADY

1. Anna Nowak złożyła 6 kwietnia 2010 r. zeznanie roczne PIT-36 za 2009 r. Wykazała w nim podatek do zapłaty w kwocie 4356 zł, który wpłaciła na konto urzędu skarbowego 28 kwietnia 2010 r. 6 czerwca 2010 r. pani Nowak złożyła korektę zeznania PIT-36 za 2009 r. W wyniku korekty kwota podatku do zapłaty zmniejszyła się do 2000 zł. Oznacza to, że powstała nadpłata w podatku dochodowym za 2009 r. w kwocie 2356 zł. Aby otrzymać tę nadpłatę, pani Nowak - oprócz korekty zeznania - powinna również złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty.

2. Anna Nowak złożyła 6 kwietnia 2010 r. zeznanie roczne PIT-36 za 2009 r. Wykazała w nim podatek do zapłaty w kwocie 4356 zł. 22 kwietnia 2010 r. pani Nowak złożyła korektę zeznania PIT-36 za 2009 r. W jej wyniku kwota podatku do zapłaty zmniejszyła się do 2000 zł. Pani Nowak 28 kwietnia 2010 r. wpłaciła podatek w kwocie 2000 zł (określony korektą). W takim przypadku nie powstanie nadpłata w podatku dochodowym za 2009 r. Pani Nowak nie składa wniosku o stwierdzenie nadpłaty.

3. Maria Mróz złożyła 6 kwietnia 2010 r. zeznanie roczne PIT-36L za 2009 r. Wykazała w nim nadpłatę w kwocie 2000 zł. 28 kwietnia 2010 r. złożyła korektę zeznania PIT-36L za 2009 r. W wyniku korekty kwota nadpłaty zwiększyła się do 2820 zł. W takim przypadku pani Mróz zobowiązana jest dołączyć do korekty zeznania wniosek o stwierdzenie nadpłaty w podatku dochodowym.

Każdą korektę deklaracji należy złożyć wraz z pismem uzasadniającym złożenie korekty (art. 81 § 2 o.p.).

W przypadku złożenia przez podatnika korekty zeznania, termin zwrotu nadpłaty liczony jest od dnia złożenia korekty albo od dnia wydania decyzji stwierdzającej nadpłatę.

Jeżeli podatnik składa korektę zeznania bez wniosku o stwierdzenie nadpłaty, zwrot nadpłaty powinien otrzymać w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia korekty (art. 77 § 2 pkt 2 o.p.). W przypadku składania korekty zeznania wraz z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty, termin otrzymania nadpłaty zależy od tego, czy urząd skarbowy wyda decyzję o stwierdzeniu nadpłaty. Urząd skarbowy nie wydaje bowiem decyzji stwierdzającej nadpłatę, jeżeli prawidłowość skorygowanego zeznania nie budzi wątpliwości (art. 75 § 4 o.p.). W takim przypadku podatnik powinien otrzymać nadpłatę w terminie 3 miesięcy, licząc od dnia złożenia korekty zeznania. Jeżeli korekta budzi wątpliwości i urząd skarbowy wydaje decyzję stwierdzającą nadpłatę, podatnik powinien ją otrzymać w terminie 30 dni, licząc od dnia wydania decyzji stwierdzającej nadpłatę (art. 77 § 1 pkt 2 o.p.).

PRZYKŁAD

2 marca 2010 r. Wojciech Nowak złożył zeznanie roczne PIT-36 za 2009 r. Wykazał w nim nadpłatę w kwocie 780 zł. 28 marca 2010 r. złożył korektę tego zeznania, w której wykazał nadpłatę w kwocie 1780 zł. Wraz z korektą zeznania pan Nowak złożył również wniosek o stwierdzenie nadpłaty. Przed złożeniem korekty nie otrzymał jeszcze zwrotu nadpłaty z zeznania pierwotnego.

Urząd skarbowy w tym przypadku nie wydał decyzji o stwierdzeniu nadpłaty. Z pisma uzasadniającego korektę wynikało bowiem, że nie budzi ona wątpliwości. Pan Nowak nadpłatę w kwocie 1780 zł powinien otrzymać najpóźniej 29 czerwca 2010 r., tj. w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia korekty.

Zwrot nadpłaty następuje zasadniczo w gotówce na rachunek bankowy podatnika lub przekazem pocztowym, jeżeli podatnik nie jest zobowiązany do posiadania rachunku (art. 77b § 1 o.p.). Za dzień zwrotu nadpłaty uważa się dzień:

- obciążenia rachunku bankowego organu podatkowego na podstawie polecenia przelewu,

- złożenia przekazu pocztowego.

Nadpłata zwracana przekazem pocztowym jest pomniejszana o koszty jej zwrotu.

Nie zawsze jednak podatnik otrzyma zwrot nadpłaty w gotówce. Nadpłaty i ich oprocentowanie podlegają bowiem zaliczeniu z urzędu na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę bądź na poczet bieżących zobowiązań podatkowych (art. 76 § 1 o.p.). W takim przypadku, urząd skarbowy jest zobowiązany do wydania postanowienia o zaliczeniu nadpłaty na poczet istniejących zaległości podatkowych podatnika. Na postanowienie to przysługuje zażalenie (art. 76a § 1 o.p.). Zaliczenie nadpłaty na poczet zaległości podatkowych następuje w dniu:

- złożenia zeznania rocznego albo

- złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty, jeżeli jest on składany.

Na wniosek podatnika urząd skarbowy może również zaliczyć nadpłatę na poczet jego przyszłych zobowiązań podatkowych. Z własnej inicjatywy urząd skarbowy nie może dokonać kompensaty nadpłaty z przyszłymi zobowiązaniami podatnika.

Prawo do zwrotu nadpłaty wygasa po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin jej zwrotu (art. 80 § 1 o.p.). Po upływie tego terminu podatnik nie ma już prawa do otrzymania zwrotu nadpłaty czy złożenia wniosku o zaliczenie nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych. Po tym terminie urząd skarbowy nie zaliczy również nadpłaty na poczet zaległości podatkowych czy bieżących zobowiązań podatkowych podatnika.

PRZYKŁADY

1. Anna Nowak złożyła 8 kwietnia 2010 r. zeznanie roczne PIT-38 za 2009 r. Wykazała w nim nadpłatę w kwocie 1500 zł, którą powinna otrzymać najpóźniej 9 lipca 2010 r. Prawo pani Nowak do otrzymania tej nadpłaty przedawni się z upływem 31 grudnia 2015 r.

2. Anna Nowak złożyła 8 kwietnia 2010 r. zeznanie roczne PIT-38 za 2009 r. Wykazała w nim nadpłatę w kwocie 1500 zł, którą otrzymała 2 lipca 2010 r.

20 stycznia 2011 r. pani Nowak złożyła korektę zeznania PIT-38 za 2009 r. W jej wyniku kwota nadpłaty wykazana w zeznaniu wzrosła do 2000 zł. Do korekty zeznania dołączony był wniosek o stwierdzenie nadpłaty. 3 kwietnia 2011 r. urząd skarbowy wydał decyzję stwierdzającą nadpłatę w podatku dochodowym za 2009 r. w kwocie 500 zł. Prawo do otrzymania tej nadpłaty (500 zł) przedawni się z upływem 31 grudnia 2016 r.

Grzegorz Ziółkowski

doradca podatkowy

Podstawa prawna:

art. 72, art. 73 § 2 pkt 1, art. 75 § 2 pkt 1 lit. a, § 4, art. 77 § 1 pkt 5, art. 77b, art. 80 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn.zm.).

reklama

Polecamy artykuły

Autor:

Źródło:

Prawo Przedsiębiorcy

Zdjęcia


Klasyfikacja Środków Trwałych 2016 ze stawkami amortyzacji i powiązaniem z KŚT 201079.00 zł

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Romuald Pilitowski

Prezes Zarządu Salomon Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »